Afwikkeling letselschade: verzekeraars onder vuur

letselschade rolstoel via Pixabay

Stichting Letselschade en Gerechtigheid kondigt procedures aan tegen topbestuurders uit het verzekeringsbedrijf en prominente politici. Ook gaat ze gemeentes bij de bestuursrechter aanklagen voor onbehoorlijk bestuur. Dat is te lezen in de aankondiging van een persconferentie van de stichting donderdagmiddag in Nieuwspoort in Den Haag.

De Stichting schrijft verder dat het bij de afwikkeling van letselschade “tijd is om met concrete acties de oude fouten op te lossen en aan een nieuwe opzet te gaan werken. Het 100 procent onafhankelijk afwikkelingsIoket (> 3 jaar) moet worden ingericht, de Gedragscode 2012 aangescherpt en wetteIijk verankerd, en er moet door verzekeraars tenminste twee miljard euro worden terugbetaald aan de overheid. Maar aIlereerst moeten de openstaande zaken ruimhartig, snel en efficiënt worden opgelost. Tevens moet zo snel mogelijk het kwalijke Wmo-artike1 2.4.4 middels wetswijziging BS worden geschrapt.”

De Stichting Letselschade en Gerechtigheid is in 2017 opgericht door Maria Smulders, zelf letselschadeslachtoffer. De stichting vindt onder meer dat verzekeraars bewust de afhandeling van letselschadezaken vertragen.

Reactie toevoegen

 
Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Sneller duidelijkheid voor letselschadeslachtoffers?

Zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek bij het bepalen van de rekenrente bij letselschade te verbeteren. Die doet hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin...

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Meer regie en duidelijkheid voor slachtoffers verkeersongeval

Slachtofferhulp Nederland en Achmea helpen mensen met licht letsel na een verkeersongeval aan betere informatie en online hulp. Het eerste hulpmiddel is nu live:...

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Verbond introduceert Smartengeldcalculator en Toolkit Contact Helpt

Meer houvast en regie over het schadebedrag én hulp bij het verwerken van het ongeval. Dat bieden volgens het Verbond van Verzekeraars de Smartengeldcalculator...

Geen signalen dat verzekeraars letselschadeslachtoffers dumpen bij Wmo-loket

Geen signalen dat verzekeraars letselschadeslachtoffers dumpen bij Wmo-loket

“Sinds de beantwoording van de vorige Kamervragen over dit onderwerp hebben mij geen signalen bereikt dat letselschadeslachtoffers in recente zaken oplopen...

Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ van start

De nieuwe Denktank ‘Vereenvoudigde Schadeafhandeling Letselzaken’ is officieel van start gegaan. Een groep bestaande uit wetenschappers, belangenbehartigers,...

Consumentenbond: grote verschillen tussen inzittendenpolissen

Consumentenbond: grote verschillen tussen inzittendenpolissen

Meerdere aanbieders van een schadeverzekering inzittenden (SVI) dekken een whiplash en psychische klachten niet zonder bewijs of doktersverklaring. Ook zijn huisdieren...

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

Allianz afgerekend op harde opstelling bij afhandeling letselschade

(Rechtspraak) De Rechtbank Den Haag rekent Allianz af op de lange duur van en de harde opstelling bij de afhandeling van een letselschade. De rechtbank: “Deze...

Verbond gaat tanden zetten in klimaat, cyber en letselschade

Verbond gaat tanden zetten in klimaat, cyber en letselschade

“We ambiëren nog nadrukkelijker een actieve maatschappelijke voortrekkersrol en zullen onze tanden zetten in de thema’s klimaat, cyberveiligheid...

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

Tanden zetten in thema’s klimaat, cyber en letselschade

In een Tour d’Horizon met Verbondsdirecteur Richard Weurding bespreekt VVP in VVP 6 de belangrijkste uitdagingen voor de financiële sector. Wat er nu...

Nieuw BGK-convenant tussen verzekeraars en letselschadebureaus start op 1 september

Nieuw BGK-convenant tussen verzekeraars en letselschadebureaus start op 1 september

Vertegenwoordigers van verzekeraars en letselschadebureaus hebben, na lang onderhandelen, een nieuw BGK-convenant gesloten, thans geheten ‘Regeling Buitengerechtelijke...