Al in 2020 tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

zzp laptop via Pixabay

Het kabinet haalt in 2020 1,7 miljard euro aan geplande lastenverlichtende maatregelen naar voren. Daarmee komt er al in 2020 een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting, met lagere marginale tarieven voor de middeninkomens en wordt de algemene heffingskorting extra verhoogd.

Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt in 2020 van 38,1 naar 37,35 procent, terwijl het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,65 naar 37,35 procent. Het toptarief daalt van 51,75 procent in 2019 naar 49,5 procent in 2020.

Daarnaast wordt de arbeidskorting met 106 euro extra verhoogd voor werkenden met een inkomen tussen grofweg 10.000 en 98.000 euro. Het nieuwe maximum van de arbeidskorting komt daarmee in 2020 op ruim 3.800 euro uit.

De algemene heffingskorting wordt in 2020 verhoogd met 194 euro en met 60 euro in 2021.

Zelfstandigenaftrek verlaagd

De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 tot en met 2028 in jaarlijkse stappen van 250 euro teruggebracht naar 5.000 euro. Tegelijkertijd wordt de arbeidskorting in 2020, 2021 en 2022 stapsgewijs verhoogd, waardoor volgens het kabinet effectief de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers worden verkleind maar zelfstandigen er in de kabinetsperiode niet op achteruit gaan.

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt verhoogd van zes naar zeven procent.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek...

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35 naar 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Zowel werkenden als mensen met...

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag

Vanaf 2021 gaat de zelfstandigenaftrek verder omlaag

De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs teruggebracht. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner. Zelfstandigen worden komend...

CDA wil zzp'er prikkelen om pensioen te regelen

CDA wil zzp'er prikkelen om pensioen te regelen

In het verkiezingsprogramma 'Keuzes voor een beter Nederland' kiest het CDA voor behoud van de solidariteit tussen generaties als kernwaarde van het pensioenstelsel....