Alex van Zanten reageert op last onder dwangsom AFM

Alex van Zanten van website

Hartproblemen waren er volgens Alex van Zanten de oorzaak van dat het hem niet lukte de vragenlijst MMAB en Wwft 2021 (Marktmonitor) tijdig in te vullen. In een reactie op het bericht ‘Last onder dwangsom voor Zeker van Zanten voor niet voldoen aan informatieverzoek’ schrijft Van Zanten op VVP Online: “Ik heb de afgelopen maanden diverse malen in het ziekenhuis gelegen met ernstig hartfalen en de gevolgen daarvan. Ook de laatste weken lag ik in het ziekenhuis met een te lage bloeddruk, door te hoge medicatie en bloedarmoede. Gisteravond heeft mijn vrouw alles ingevuld, omdat op de hartbewaking geen apparatuur gebruikt mocht worden. Ik ben net ontslagen uit het ziekenhuis en kan dus dit bericht typen.”

Van Zanten schrijft verder: “Hartelijk dank AFM voor niets. Grote bedrijven die al jaren geen jaarcijfers deponeren en geld lenen van klanten zonder prospectus ongemoeid laten maar deze kleine tussenpersoon die ernstig ziek in het ziekenhuis ligt wel pakken.”

De AFM heeft op 10 juni jongstleden een last onder dwangsom van 2.000 euro per dag opgelegd aan Zeker van Zanten. “Voor iedere dag dat Zeker van Zanten niet aan de opgelegde last om de informatie alsnog te verstrekken voldoet, loopt de dwangsom op met 2.000 euro, tot een maximum van in totaal 20.000 euro”, aldus de toezichthouder.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Als de dwangsom  wordt verbeurd, is Zeker van Zanten wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de verbeurde  dwangsom naast eventuele aanmanings- en invorderingskosten. De AFM kan de dwangsom onmiddellijk opeisen zodra de dwangsom is verschuldigd.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Gert-Jan - Nvt 22 juli 2021

Alex van Zanten heeft helemaal gelijk. Ik vind dit werkelijk schandalig gedrag van de AFM. Als de AFM nog enig respect wenst voor haar bestaan en functioneren, dan trekken ze de dwangsom onmiddellijk in en maken publiekelijk een excuus. Ik wens u sterkte en een voorspoedig herstel Alex van Zanten!

Wim Bremmers - Garantis Vermogens- en Risicoadvies 22 juli 2021

Ten eerste aan de heer Van Zanten heel veel beterschap gewenst. Voorts hoef ik het niet op te nemen voor de AFM, dat kunnen zij zelf. Maar toch wil ik wel kwijt dat mijn ervaring met AFM héél anders is. Als je tijdig en goed communiceert, en als dat niet lukt na verstrijken van de tijd goed en onderbouwd communiceert, denkt AFM zeker met je mee. Ik ben dan ook benieuwd naar de versie van AFM, maar die is helaas niet in het artikel opgenomen. Niettemin lijkt mij dat als er voldoende onderbouwing kan worden geleverd, AFM alsnog medewerking zal verlenen.

Meer over
Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

Kredietaanbieders moeten alert zijn op fouten in geautomatiseerde acceptatieprocessen

De AFM roept kredietaanbieders op om alert te zijn op fouten in geautomatiseerde kredietacceptatieprocessen. De verplichte kredietwaardigheidstoets voor consumenten...

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Financiële dienst steeds kleinere schakel in het algehele koopproces"

"Niet de traditionele bank of verzekeraar heeft straks het primaire contact met de klant, maar de partij die uit de data de beste inzichten weet te peuren over wat...

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

VVP-poll: 'AFM moet harder optreden tegen advieskantoren die regels overtreden'

Er werd afgelopen week volop gestemd op de stelling 'Actieve provisietransparantie dwingt adviseurs te laten zien wat ze waard zijn'. Een meerderheid van 65 procent...

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

AFM: "Aandacht voor integere en beheerste bedrijfsvoering noodzakelijk"

Een deel van de financieel dienstverleners voldoet niet aan de minimale vergunningseisen. Dit gaat ten koste van de beheerste en integere bedrijfsvoering en kan...

Paul Schuiling: adviseren is informeren

Paul Schuiling: adviseren is informeren

"Hoewel de toezichthouder geen wettelijke bevoegdheden heeft in de beheerfase, betekent dit niet dat 'informeren' niet zorgvuldig en vakbekwaam moet plaatsvinden",...

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

Rechter verlaagt AFM-boetes voor bestuurders failliete Finles

De AFM heeft op 10 september 2019 boetes opgelegd aan de bestuurders van beleggingsfonds Finles wegens nalatige bedrijfsvoering. De boetes zijn onherroepelijk...

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

AFM: "Klimaatrisico's inprijzen op woningmarkt"

Om de schadelijke effecten voor potentiële woningkopers- en eigenaren te mitigeren en deze risico’s effectief in te prijzen, verdient het volgens de AFM...

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

AFM Trendzicht 2024: onzekerheid op de financiële markten blijft

Terugvallende economische groei, verregaande digitalisering, het achterlopen van de duurzaamheidstransitie, introductie van veel nieuwe, Europese wet- en regelgeving...

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

AFM: Buy Now Pay Later moet onder Europese regelgeving vallen

De AFM is positief over de gedragscode van de aanbieders van Buy Now Pay Later (BNPL) om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Om consumenten voldoende...

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum dient tuchtklacht in tegen AFM-accountants

Momentum Capital stapt naar de Accountantskamer - het college dat is belast met het tuchtrecht voor accountants - omdat twee AFM-accountants de beroepsregels zouden...