Algehele verzorging niet hetzelfde als kosten van uitvaart

Uitvaart via Pixabay (kist in auto)

(Kifid-uitspraak GC 2021-0571) Ter discussie staat de uitleg van de dekkingsbepaling ‘algehele verzorging van de uitvaart’. De Geschillencommissie is van oordeel dat hiermee niet is bedoeld de kosten van de begrafenis of de crematie.

De commissie: “Uit de dekkingsbijlage volgt dat een opsomming wordt gegeven van de verzekerde diensten. De ‘algehele verzorging van de begrafenis’ maakt deel uit van die opsomming en moet worden aangemerkt als een op zichzelf staande dienst. De taalkundige uitleg van ‘verzorging’ is volgens de Van Dale ’het zorg dragen voor de uitvoering van een taak of opdracht’. In andere woorden, het gaat hier om het regelen van de uitvaart. Alle door consument aangedragen argumenten maken de taalkundige uitleg niet anders.

De commissie kan zich echter wel indenken dat “de heer [X] zich had willen verzekeren voor alle begrafeniskosten. Het betreft hier immers kosten die sowieso zullen worden gemaakt bij een begrafenis of crematie. Dit laat onverlet dat de kosten hiervoor nu eenmaal niet onder de dekking van onderhavige verzekering vallen.

“Het is anders dan consument betoogt, niet ongebruikelijk dat men zich voor de verzorgingskosten en/of andere aanvullende diensten verzekert. Bijvoorbeeld omdat men over spaargeld of over een andere verzekering beschikt. Het ligt niet op de weg van de uitvaartverzekeraar om van iedere verzekeringnemer de individuele situatie en wensen in kaart te brengen. Dit is voorbehouden aan de assurantieadviseur.”

 

Reactie toevoegen

 
Kifid verwelkomt nieuwe leden Geschillencommissie en CvB

Kifid verwelkomt nieuwe leden Geschillencommissie en CvB

Kifid verwelkomt de komende maanden negen nieuwe leden voor de Geschillencommissie en een nieuw lid voor de Commissie van Beroep. Zij zorgen voor versterking van...

Kifid: Roparco hoeft niet alle kosten klant te vergoeden ondanks intrekken beroep

Kifid: Roparco hoeft niet alle kosten klant te vergoeden ondanks intrekken beroep

Roparco heeft het beroep dat zij instelde bij een Kifid-zaak ingetrokken maar hoeft niet alle kosten van de tegenpartij te vergoeden. Zo oordeelt de voorzitter van...

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek

(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...

Zelfs geen pleister op de wonde...

Zelfs geen pleister op de wonde...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0789) De consument is van mening dat Aon de zorgplicht heeft geschonden door zijn internationale ziektekostenverzekering op te zeggen. De...

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0767) De consument klaagt over de eis die NN Bank stelt aan het verwerken van zijn verzoek tot beëindiging van zijn overlijdensrisicoverzekering....

Wind niet mee…

Wind niet mee…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0759) Door een fraudeur is het rekeningnummer van de tegenrekening van de consument bij Meewind gewijzigd, waardoor de verkoopopbrengst...

Te laat

Te laat

KLACHTPLICHT – De consument heeft niet tijdig nadat hij dit had moeten ontdekken geklaagd over de door hem gestelde gebrekkige prestatie van de tussenpersoon....

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

Mededelingsplicht geldt tot moment van sluiten

MEDEDELINGSPLICHT – Het niet melden door de consumenten aan de verzekeraar dat brief en polis geen juiste weergave van het aanvraagproces zijn, levert geen...

Klant trekt opdracht tussentijds in

Klant trekt opdracht tussentijds in

HYPOTHEKEN – Wat is de situatie indien de klant de Overeenkomst Tot Dienstverlening intrekt nadat de adviseur met zijn werkzaamheden is begonnen maar voordat...