Voorlopig krijgen alle werkgevers financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten

Wouter Koolmees 2017

De financiële tegemoetkoming loondoorbetalingskosten geldt voorlopig álle werkgevers, niet alleen de kleinere. Dat staat in het Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA dat Sociale Zaken ter consultatie heeft voorgelegd. De consultatie sluit 16 juli.

De inzet is om de premievermindering uiterlijk per 2024 te vervangen door een gedifferentieerde Aof-premie.

Minister Koolmees: "Op korte termijn is er geen financieel instrument beschikbaar waarmee alleen kleine werkgevers tegemoet kunnen worden gekomen voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. Daarom wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld om alle werkgevers een premievermindering te geven. Deze korting kunnen werkgevers toepassen op de door hen af te dragen Aof-premie.  Aangezien ruim 90 procent van de werkgevers minder dan 25 werknemers in dienst heeft (gerekend met minder dan 25 keer de gemiddelde premieplichtige loonsom), zal deze vermindering voornamelijk neerslaan bij kleine werkgevers.

"Sommige werkgevers voeren meerdere administratieve eenheden ter naleving van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen. De voorgestelde premievermindering bedraagt maximaal 1.200 euro per jaar per administratieve eenheid van een werkgever. Alle werkgevers profiteren van deze premiekorting. Zij kunnen deze vermindering bij hun aangifte loonheffingen toepassen. Dit doen zij door ieder aangiftetijdvak in de loonaangifte een tijdsevenredig deel van de jaarlijkse premievermindering toe te passen. Hiervoor is – mede met het oog op de uitvoeringslasten van de Belastingdienst - gekozen omwille van een eenvoudige en eenduidig uit te voeren regeling. De premievermindering zorgt naar verwachting voor 450 miljoen lagere premieontvangsten. Over het eerste jaar na invoering zal worden gekeken in hoeverre dit budget benut wordt. Wanneer er sprake is van onderuitputting van het budget of een overschrijding daarvan zal het bedrag worden aangepast."

Andere maatregelen in het wetsvoorstel:

- het leidend maken van het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op de re-integratie-inspanningen (RIV-toets) door het UWV: dit advies wordt dan per 2021 niet meer door UWV beoordeeld bij de RIV-toets.

- het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde vanwege inkomsten.

Een aantal andere maatregelen zonder noodzakelijke wetswijzigingen completeert het totaalpakket. Daaronder de introductie van een MKB-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020 voor de ondersteuning en ontzorging van vooral kleine werkgevers. 

 

 

Reactie toevoegen

 
Variant: Huidig stelsel beter

Variant: Huidig stelsel beter

De eerste variant die OCTAS in haar rapport presenteert, is: Huidig stelsel beter. In deze variant ligt de nadruk op het vereenvoudigen van het huidige stelsel en...

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Verbond: "Geen tijdrovende en ingrijpende verbouwing arbeidsongeschiktheidsstelsel"

Het stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, reageert het Verbond van Verzekeraars op het OCTAS-rapport, kan snel verbeterd worden, met behoud van een goed...

UWV: één regeling voor alle werkenden

UWV: één regeling voor alle werkenden

UWV vindt het van belang dat mensen in het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelstel worden gestimuleerd en ondersteund om weer aan het werk te gaan. En dat er wordt...

Ondernemersorganisaties missen aandacht eerste twee ziektejaren in advies OCTAS

Ondernemersorganisaties missen aandacht eerste twee ziektejaren in advies OCTAS

VNO-NCW en MKB-Nederland missen in het OCTAS-rapport voorstellen voor maatwerk om zieke werknemers gedurende die eerste twee jaar duurzaam weer aan het werk te helpen....

FNV hekelt 'afbraak-scenario' OCTAS

FNV hekelt 'afbraak-scenario' OCTAS

De FNV heeft met "stijgende zorg kennisgenomen van het eindrapport van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) over het stelsel...

OCTAS presenteert varianten om arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen

OCTAS presenteert varianten om arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstel (OCTAS) heeft haar advies uitgebracht aan minister Van Gennip (SZW). In het advies presenteert OCTAS...

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

FNV: stijging arbeidsongeschikten door doorgeslagen flexibilisering

De doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dat is volgens nieuw FNV-onderzoek dé veroorzaker is van de hoge instroom in de WIA. De FNV in haar rapport...

Het spel en de knikkers

Het spel en de knikkers

(Annemieke Postema, AOVdokter, in Ken je vak! in VVP 1-2024) Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering draait het niet alleen om het spel, maar ook om de knikkers....

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

Knelpunten in ons arbeidsongeschiktheidsstelsel

(Marjol Nikkels, CS Opleidingen, in Ken je Vak! in VVP 1-2024) De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft een tussenrapport...

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Kabinet houdt vast aan opt-out bij verplichte AOV zelfstandigen

Het (demissionaire) kabinet houdt vast aan een publiek stelsel met private opt-out-mogelijkheid bij de voorgenomen verplichte aov voor zelfstandigen. Minister Van...