Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Wouter Koolmees nieuw 2020

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoor­betaling bij ziekte. Door de eerder aangekondigde differentiatie betalen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2022 minder Aof-premie dan grote werkgevers. Structureel is 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken, meent minister Koolmees, om  zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar en in 2023 is dat 150 miljoen

De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent. Vanaf 2022 kent de Aof-premie echter dus twee verschillende tarieven: een tarief voor kleine werkgevers (tot 25 maal de gemiddelde premieplichtige loonsom) en een tarief voor grotere werkgevers. Definitieve vaststelling van de Aof-premietarieven vindt plaats in oktober.

De minister: “Hoewel kleine werkgevers voor vergelijkbare kosten  staan als grote werkgevers, zoals het doorbetalen van het loon en de kosten  om zieke werknemers terug te brengen naar arbeid, hebben ze vaak minder mogelijkheden om aan die kosten te voldoen. Kleine werkgevers hebben meestal weinig ervaring met ziekteverzuim en weten daardoor minder goed wat er van hen verwacht wordt. Kleine werkgevers ervaren deze kosten  hierdoor als disproportioneel. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor werknemers. Werknemers krijgen hierdoor namelijk minder snel een vast  contract aangeboden. Een aantal nieuwe maatregelen maakt de loondoor­betalingsverplichting voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper.”


Reactie toevoegen

 
Meer over
Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

Achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verder opgelopen

UWV heeft in de eerste acht maanden van 2021 in totaal 98.300 sociaal-medische beoordelingen uitgevoerd, waarvan 58.300 claimbeoordelingen, 21.200 eerstejaars Ziektewet-beoordelingen...

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

WGA-voordeel vervalt bij te laat claimen ziekengeld

Onder het huidige recht geldt er geen beperking tot wanneer werkgevers bij UWV ziekengeld kunnen claimen voor hun arbeidsongeschikte werknemers. Dit recht kan niet...

Wet betaald ouderschapsverlof door Eerste Kamer

Wet betaald ouderschapsverlof door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij...

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

(Partner in kennis a.s.r. Inkomen in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerker....

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Wiersma neemt taken minister Koolmees waar

Staatssecretaris Dennis Wiersma neemt de taken waar van minister Koolmees, zolang deze optreedt als informateur bij de kabinetsformatie. Dat is woensdag bekendgemaakt....

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister wil nog geen oordeel vellen over Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees vindt het te vroeg om te concluderen dat de Wet arbeidsmarkt in balans onvoldoende effect sorteert. Dat antwoordt hij op Kamervragen naar aanleiding...

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Affaire kinderopvangtoeslag: besluit betalen private schulden

Het vrijdag door het kabinet in concept gepubliceerde Besluit betalen private schulden regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een bedrag kan betalen ter voldoening...

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Laatste periode NOW goed voor 27.500 aanvragen

Zo’n 27.500 werkgevers hebben uiteindelijk een aanvraag ingediend bij UWV voor de zesde en laatste periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid...

Minder vraag om steun

Minder vraag om steun

Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is...

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer...