Aon had moeten wijzen op goedkopere AOV

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2021-0033) Kifid oordeelt dat Aon in de gegeven omstandigheden zijn zorgplicht heeft geschonden door na te laten vanaf 2016 jaarlijks te toetsen of de premie van de verzekering nog marktconform is. “Dit had tussenpersoon wel moeten doen omdat hij zich tot deze dienstverlening had verplicht. De vordering van consument wordt deels toegewezen”, aldus de Geschillencommissie.

Consument vindt dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door nog steeds provisie te ontvangen ondanks het provisieverbod bij AOV en door consument hierover en over de alternatieve beloningswijze niet te informeren. Daarnaast heeft de adviseur volgens consument nagelaten hem erop te wijzen dat er goedkopere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op de markt waren.

De Geschillencommissie: “Tussenpersoon heeft ter zitting naar het oordeel van de commissie erkend dat hij voorafgaand aan 2017 mogelijk meer had kunnen doen voor consument in het kader van zijn zorgplicht dan hij heeft gedaan, zodat volgens de commissie deze plicht in ieder geval ging spelen ten tijde van de voorgenomen prolongatie van de verzekering in 2016 voor drie jaar. Een aanwijzing voor nadere invulling van die zorgplicht voor consument vindt de commissie (als het ware als ‘codificatie’) in de leaflet uit augustus 2017, waarin onder andere het volgende staat over de zogenoemde 3-sterren service: we toetsen elk jaar of de premie van uw AOV nog marktconform is.

“De commissie oordeelt dat tussenpersoon in 2016 toen de prolongatie van de verzekering van consument speelde (al) een dergelijke invulling had behoren te geven aan zijn zorgplicht jegens consument volgens hetgeen nadien in deze leaflet is vastgelegd. Zodoende mocht consument in het kader van de zorgplicht van tussenpersoon ten tijde van de verlenging van de verzekering in 2016 verwachten dat tussenpersoon in ieder geval toen zou hebben getoetst of de door hem betaalde premie voor de verzekering nog wel marktconform is (en dat vervolgens ook jaarlijks opnieuw zou doen). Dit heeft tussenpersoon niet gedaan, maar dat vloeit volgens de commissie wel uit zijn zorgplicht voort. Het argument van tussenpersoon dat het op de weg van consument lag om te reageren op de brieven van 2017, 2018 en 2019 waarin werd aangeboden om een digitale AOV-check te doen, is geen doeltreffend verweer. Deze brieven zien met name op de toets of de verzekering nog aansluit op de (financiële) situatie van consument en dus niet op de vraag of de premie van de verzekering nog marktconform is. Tussenpersoon is zodoende vanaf 2016 tekortgeschoten in de nakoming van zijn zorgplicht en hij is aansprakelijk voor de schade die consument hierdoor heeft geleden.

“Consument heeft betoogd dat, als tussenpersoon hem in 2013 erop had gewezen dat bij Aegon de premie voor een gelijksoortige arbeidsongeschiktheidsverzekering goedkoper was, hij destijds zou zijn overgestapt. Dit betoog slaagt niet, omdat de commissie pas tekortschieten in de nakoming van de zorgplicht van de tussenpersoon aanneemt vanaf 2016. Wel vindt de commissie het aannemelijk dat als tussenpersoon zijn zorgplicht in 2016 was nagekomen, consument zou zijn overgestapt naar een goedkopere arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon. En het is alleszins aannemelijk dat Aegon hem zou hebben geaccepteerd, omdat hij in 2019 daadwerkelijk naar Aegon is overgestapt. Dit betekent dat consument premieschade heeft geleden door het verzuim van tussenpersoon.

“De commissie merkt op dat het premieverschil vanaf 2016 tussen de verzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering die consument bij Aegon zou hebben afgesloten, niet goed kan worden vastgesteld. In de premie van de verzekering bij Aegon is geen provisie verdisconteerd. De commissie kan de schade in dit geval schatten op grond van artikel 6:97 BW. Gelet op het dossier schat de commissie dit premieverschil en daarmee de schade van consument op 1.500 euro inclusief wettelijke rente.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

Waterschade door verstopte afvoerpijp binnenshuis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0168) Opstalverzekering. De Geschillencommissie oordeelt dat NN de kosten moet vergoeden van het opsporen van de oorzaak van de lekkage....

Klager vergaloppeert zich...

Klager vergaloppeert zich...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0170) De consument heeft het paard via de bemiddelaar verzekerd. Na het overlijden van het paard is er via de bemiddelaar uitkering gedaan....

Geen koppelverkoop

Geen koppelverkoop

(Kifid-uitspraken GC 2021-0165 en GC 2021-0166) Dat de consument zijn verzekering bij Interpolis alleen online kan beheren als hij een bankrekening bij Rabobank...

Het dak ging er af...

Het dak ging er af...

(Kifid-uitspraak GC 2021-0159) De consument heeft een beroep op zijn camperverzekering gedaan vanwege een afgewaaid panoramadak. a.s.r. heeft de claim afgewezen...

Failliet door krediet…

Failliet door krediet…

(Kifid-uitspraak GC 2021-0156) In het adviesrapport was geen rekening gehouden met een in de registers van het BKR ten name van consument vermelde achterstandscode....

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

Opzegging klassiekerverzekering door Europeesche onrechtmatig

(Kifid-uitspraak GC 2021-0150) De Europeesche moet van Kifid de klassiekerverzekering herstellen die zij had opgezegd, omdat de verzekeringnemer zich zou hebben...

Schade bij overkreditering

Schade bij overkreditering

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) HYPOTHEKEN – Het voorkomen van overkreditering een van de belangrijkste doelstellingen van de wet- en...

Link...

Link...

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) INFORMATIEVOORZIENING – Nh1816 weigerde volgens Kifid terecht uit te keren aan een klant die een hennepkwekerij...

Duidelijk zijn over dienstverlening en kosten

Duidelijk zijn over dienstverlening en kosten

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) TRANSPARANTIE – Deze uitspraak laat (opnieuw) zien hoe belangrijk het is om als adviseur tot op de letter...

Adviseur dient termijnen te bewaken

Adviseur dient termijnen te bewaken

(Leren van Kifid-uitspraken in Ken je vak! VVP 1-2021) HYPOTHEKEN – In het kader van een hypothecair krediet kan het nodig zijn om een woning te taxeren....