Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Horloge via Pixabay

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep, nadat de lagere rechtbank Aon eerder vrijsprak.

Xelat had – via Aon – een verzameling horloges verzekerd. Die horloges zijn gestolen en daarna bleek de verzekerde waarde (op basis van oude taxaties) lager dan de werkelijke waarde. Xelat vorderde in deze procedure schadevergoeding van Aon wegens schending van haar zorgplicht.

Het hof: “Aon betoogt dat er tussen Xelat en Aon het gebruik bestond dat Xelat zorg zou dragen voor het up-to-date houden van de verzekerde objecten én de verzekerde waarde van de te verzekeren objecten. Aon heeft, zo voert zij aan, geen zorgplicht geschonden door Xelat niet te wijzen op het belang om de horloges tussentijds (opnieuw) te laten taxeren.

“Het hof volgt Aon hierin niet. De systematiek van de via bemiddeling door Aon afgesloten verzekering is dat dekking onder de verzekering beperkt is tot de getaxeerde waarde. Xelat stelt niet dat haar dit niet duidelijk was. Op basis van de getaxeerde waarde (van – kort gezegd – kunstwerken en de horloges samen) werd een verzekerd bedrag vastgesteld en op basis daarvan werd het relevante gedeelte van de premie berekend. Het is dus in het belang van de verzekerde Xelat dat de taxaties zoveel mogelijk de waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis benaderen. Volgens de ingevolge de polis toepasselijke voorwaarden (artikel 10.1 ART050-01) is die waarde de marktwaarde. Als de getaxeerde waardes lager zijn dan de werkelijke marktwaarde, loopt Xelat namelijk het risico dat eventuele schade niet volledig gedekt is. En als de getaxeerde waardes hoger zijn dan de werkelijke marktwaarde, betaalt Xelat premie voor een risico dat zij niet loopt. Dit is ook kenbaar voor Aon, als assurantietussenpersoon. De (markt)waarde van de verzekerde collectie horloges fluctueert in de loop van de jaren, zoals ook blijkt uit de tweede taxatie van [taxateur] (zie onder 3.12 hiervoor) en dat is een omstandigheid waarmee een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon van op de hoogte behoort te zijn en daarom de verzekerde bij tijd en wijle op het belang van (her)taxatie dient te wijzen.”

Het hof meent wel: “Xelat beschikte over de juiste informatie over de systematiek van de verzekering en moet zich bewust zijn geweest van de mogelijkheid dat de marktwaarde van de verzameling zou kunnen stijgen. Gelet hierop wordt de vergoedingsplicht voor Aon met 50 procent verminderd tot 32.350 euro.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

Adviseur moet alle relevante scenario's bespreken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0321) Rabobank heeft aangevoerd dat van haar niet verwacht kan worden dat zij alle toekomstige, soms zelfs onaannemelijke, scenario’s...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

Niet schuld adviseur dat geldverstrekker niet meewerkt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0302) De consument en haar (inmiddels overleden) echtgenoot hebben in het verleden via de adviseur een hypothecaire geldlening afgesloten....

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor niet nakomen zorgplicht

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt twee zorgverzekeraars een formele maatregel op voor het niet nakomen van hun zorgplicht. De NZa onderzocht de grootste zorgverzekeraar...