Aon moet ruim 30 mille vergoeden na schending zorgplicht

Horloge via Pixabay

(Rechtspraak) Aon moet ruim 30 mille vergoeden aan een horlogeverzamelaar wegens schending van de zorgplicht. Tot dat oordeel komt het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep, nadat de lagere rechtbank Aon eerder vrijsprak.

Xelat had – via Aon – een verzameling horloges verzekerd. Die horloges zijn gestolen en daarna bleek de verzekerde waarde (op basis van oude taxaties) lager dan de werkelijke waarde. Xelat vorderde in deze procedure schadevergoeding van Aon wegens schending van haar zorgplicht.

Het hof: “Aon betoogt dat er tussen Xelat en Aon het gebruik bestond dat Xelat zorg zou dragen voor het up-to-date houden van de verzekerde objecten én de verzekerde waarde van de te verzekeren objecten. Aon heeft, zo voert zij aan, geen zorgplicht geschonden door Xelat niet te wijzen op het belang om de horloges tussentijds (opnieuw) te laten taxeren.

“Het hof volgt Aon hierin niet. De systematiek van de via bemiddeling door Aon afgesloten verzekering is dat dekking onder de verzekering beperkt is tot de getaxeerde waarde. Xelat stelt niet dat haar dit niet duidelijk was. Op basis van de getaxeerde waarde (van – kort gezegd – kunstwerken en de horloges samen) werd een verzekerd bedrag vastgesteld en op basis daarvan werd het relevante gedeelte van de premie berekend. Het is dus in het belang van de verzekerde Xelat dat de taxaties zoveel mogelijk de waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis benaderen. Volgens de ingevolge de polis toepasselijke voorwaarden (artikel 10.1 ART050-01) is die waarde de marktwaarde. Als de getaxeerde waardes lager zijn dan de werkelijke marktwaarde, loopt Xelat namelijk het risico dat eventuele schade niet volledig gedekt is. En als de getaxeerde waardes hoger zijn dan de werkelijke marktwaarde, betaalt Xelat premie voor een risico dat zij niet loopt. Dit is ook kenbaar voor Aon, als assurantietussenpersoon. De (markt)waarde van de verzekerde collectie horloges fluctueert in de loop van de jaren, zoals ook blijkt uit de tweede taxatie van [taxateur] (zie onder 3.12 hiervoor) en dat is een omstandigheid waarmee een redelijk handelend en redelijk bekwaam assurantietussenpersoon van op de hoogte behoort te zijn en daarom de verzekerde bij tijd en wijle op het belang van (her)taxatie dient te wijzen.”

Het hof meent wel: “Xelat beschikte over de juiste informatie over de systematiek van de verzekering en moet zich bewust zijn geweest van de mogelijkheid dat de marktwaarde van de verzameling zou kunnen stijgen. Gelet hierop wordt de vergoedingsplicht voor Aon met 50 procent verminderd tot 32.350 euro.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

De Vereende brandt vingers aan pelletkachel

(Rechtspraak) De kantonrechter veronderstelt het van algemene bekendheid dat het nogal wat uitmaakt voor het gevaar op brand of een pelletkachel huiselijk of industrieel...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

Eigen schuld, dikke bult (of eigenlijk: nat pak)

(Rechtspraak) Een wielrenner belandde in de Amstel, omdat zijn voorganger schrok van een hond en abrupt remde. De hond (of eigenlijk de eigenaar) valt volgens de...

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

Strafrechtelijke veroordeling mocht worden genoemd maar niet verwerkt

(Rechtspraak) Promovendum mocht tegenover een klant refereren aan de strafrechtelijke veroordeling van de contra-expert die de klant wilde inschakelen. Promovendum...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

Adviseur stuurde getekend renteaanbod niet tijdig door

(Kifid-uitspraak GC 2023-0663) De adviseur heeft nagelaten het ondertekende renteaanbod (tijdig) naar de bank te sturen, waardoor dit renteaanbod is komen te vervallen....