Aon: Wet Toekomst Pensioenen is grote stap vooruit

Frank Driessen AON

Aon zegt dat de Wet Toekomst Pensioenen een grote stap vooruit is. De beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2023 noemt Aon voor veel partijen een uitdaging.

In het wetsvoorstel ziet Aon een nog grotere rol voor de sociale partners weggelegd. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Leeftijdsonafhankelijke beschikbare premieregelingen worden het uitgangspunt, dus voor iedereen een gelijk premiepercentage. Voor pensioenfondsen komt een keuze tussen het solidair contract en het flexibel contract. Deze contracten vindt Aon eerlijker en transparanter.

De solidariteitsreserve is een verplicht collectief element van het solidaire contract, waaruit pensioenvermogens en -uitkeringen kunnen worden aangevuld en waarmee risico’s collectief kunnen worden gedeeld. Met het wetsvoorstel wordt dit nu ook mogelijk bij keuze voor een flexibel contract. “Wij vinden het fair dat nu ook bij de flexibele premieregeling een risicodelingsreserve gevoerd mag worden”, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth. Er zijn echter wel wat haken en ogen in deze combinatie. Bij het flexibele contract kunnen deelnemers individuele keuzes maken, welke mogelijk haaks staan op collectieve risicodeling. Een pensioenuitvoerder zal hier goed naar moeten kijken. "

Het wordt waarschijnlijk mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 te indexeren. Dit wordt mogelijk voor fondsen die beogen in te varen in het nieuwe stelsel. De eisen met betrekking tot toekomstbestendig indexeren gelden dan niet en indexatie is mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 105%. Het is begrijpelijk dat er fondsen zijn die staan te popelen om hier gebruik van te maken, zeker gegeven het feit dat er al vele jaren niet of nauwelijks geïndexeerd is. “Wij adviseren fondsen echter wel om hier zorgvuldig naar te kijken. Geld eenmaal uitgegeven is straks niet meer beschikbaar voor de transitie. Het besluit om direct te indexeren zodra dit wettelijk mag en past volgens de richtlijnen, is een lastige. Dit komt omdat korte en langetermijnbelangen elkaar beïnvloeden. Wij verwachten dat de besturen tot een gebalanceerd besluit komen waarbij wordt overgegaan tot een beperkte vorm van indexatie."

Voor het invaren blijven de twee methodes uit de eerdere stukken in tact, namelijk de standaardmethode en value based ALM. Aon juicht toe dat er ruimte komt om de uitkomsten bij toepassing van de standaardmethode aan te passen. Dit geldt echter wel alleen voor fondsen met een dekkingsgraad van 105% of lager. ”Op die manier is er meer te kiezen en komt er voor fondsen een eenvoudige en uitlegbare methode beschikbaar, waarbij zij, indien dat zich voordoet, aanpassingen kunnen maken als er voor bepaalde deelnemersgroepen sterke achteruitgangen zijn."

Collectief invaren is het uitgangspunt; hierbij wordt voorbij gegaan aan het individueel bezwaarrecht. Echter, met het wetsvoorstel wordt, naast de eerdere maatregelen, nog meer gedaan om de positie van de deelnemers te versterken, aldus Aon. "Zo moeten pensioenuitvoerders een interne klachtenprocedure hebben of deze versterken. Daarnaast komt er een externe geschillencommissie. De definitieve vormgeving is hiervan nog niet bekend, maar gedacht moet worden aan een vergelijkbare opzet als bij het Kifid. Tot slot komt er een hoorrecht voor gepensioneerden en gewezen deelnemers. Wij begrijpen de extra borging in het wetsvoorstel, maar maken ons wel zorgen of al deze extra maatregelen de voortgang van besluitvorming en implementatie niet in de weg zullen staan."

Meer transparantie

Het nieuwe stelsel beoogt meer transparantie. Toch bevat het veel complexe begrippen. Driessen: “Wij pleiten voor goede communicatie en begeleiding van de deelnemers naar overgang naar het nieuwe systeem. In dit nieuwe systeem worden de risico’s voor de deelnemers groter en het is belangrijk dat zij goed begrijpen welke risico’s zij lopen en wat de gevolgen zijn voor hun pensioenuitkering.”

 Reactie toevoegen

 
Meer over
Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

Opnieuw stijgende dekkingsgraden pensioenfondsen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in april gestegen naar 118 procent. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

Aon: "Lastig dat bij pensioentransitie nog zaken ter discussie staan"

“De deadlines naderen met rasse schreden en de sector moet door met de voorbereidingen.” Aldus Frank Driessen, Director Wealth Solutions bij Aon Nederland,...

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen verder gestegen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in februari naar 118 procent.  De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd...

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Dekkingsgraden pensioenfondsen in januari gestegen

Goede aandelenrendementen en de opgekrabbelde rente zorgden in januari voor een stijging van de dekkingsgraden. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad steeg naar...

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Aon: helft werkgevers nauwelijks bezig met voorbereiding Wtp

Bijna de helft (45 procent) van de werkgevers is niet of nauwelijks bezig met de noodzakelijke veranderingen in hun pensioenregeling, zo blijkt uit de pensioensurvey...

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

Indexatie pensioen fors minder dan vorig jaar

De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, daalde in 2023 van 120 naar 119 procent. Pensioenkortingen...

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Aon: cybercriminaliteit grootste uitdaging bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven beschouwt cybercriminaliteit als de grootste risico van deze tijd, gevolgd door bedrijfsstilstand, het tekort aan arbeidskrachten en...

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Organisaties vergroten cyberweerbaarheid onder druk verzekeraars

Het bedrijfsleven neemt in vergelijking met eerdere uitkomsten uit 2020 meer maatregelen en is beter voorbereid op de toegenomen cyberdreiging. Dat blijkt uit het...

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort nieuwe Chief Broking Officer bij Aon Nederland

Jochem Kort wordt per 1 oktober aangesteld als Chief Broking Officer voor Aon Nederland. Hij volgt Mandy van der Zalm op, die Aon onlangs verliet. Kort begon na...

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman nieuwe Industry Director Business Services bij Aon Nederland

Leidy Timmerman is benoemd tot Industry Director Business Services bij Aon Nederland. ​Zij stuurt het team Business Services aan dat zich richt op een breed scala...