Aon: Wet Toekomst Pensioenen is grote stap vooruit

Frank Driessen AON

Aon zegt dat de Wet Toekomst Pensioenen een grote stap vooruit is. De beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2023 noemt Aon voor veel partijen een uitdaging.

In het wetsvoorstel ziet Aon een nog grotere rol voor de sociale partners weggelegd. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Leeftijdsonafhankelijke beschikbare premieregelingen worden het uitgangspunt, dus voor iedereen een gelijk premiepercentage. Voor pensioenfondsen komt een keuze tussen het solidair contract en het flexibel contract. Deze contracten vindt Aon eerlijker en transparanter.

De solidariteitsreserve is een verplicht collectief element van het solidaire contract, waaruit pensioenvermogens en -uitkeringen kunnen worden aangevuld en waarmee risico’s collectief kunnen worden gedeeld. Met het wetsvoorstel wordt dit nu ook mogelijk bij keuze voor een flexibel contract. “Wij vinden het fair dat nu ook bij de flexibele premieregeling een risicodelingsreserve gevoerd mag worden”, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth. Er zijn echter wel wat haken en ogen in deze combinatie. Bij het flexibele contract kunnen deelnemers individuele keuzes maken, welke mogelijk haaks staan op collectieve risicodeling. Een pensioenuitvoerder zal hier goed naar moeten kijken. "

Het wordt waarschijnlijk mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 te indexeren. Dit wordt mogelijk voor fondsen die beogen in te varen in het nieuwe stelsel. De eisen met betrekking tot toekomstbestendig indexeren gelden dan niet en indexatie is mogelijk vanaf een dekkingsgraad van 105%. Het is begrijpelijk dat er fondsen zijn die staan te popelen om hier gebruik van te maken, zeker gegeven het feit dat er al vele jaren niet of nauwelijks geïndexeerd is. “Wij adviseren fondsen echter wel om hier zorgvuldig naar te kijken. Geld eenmaal uitgegeven is straks niet meer beschikbaar voor de transitie. Het besluit om direct te indexeren zodra dit wettelijk mag en past volgens de richtlijnen, is een lastige. Dit komt omdat korte en langetermijnbelangen elkaar beïnvloeden. Wij verwachten dat de besturen tot een gebalanceerd besluit komen waarbij wordt overgegaan tot een beperkte vorm van indexatie."

Voor het invaren blijven de twee methodes uit de eerdere stukken in tact, namelijk de standaardmethode en value based ALM. Aon juicht toe dat er ruimte komt om de uitkomsten bij toepassing van de standaardmethode aan te passen. Dit geldt echter wel alleen voor fondsen met een dekkingsgraad van 105% of lager. ”Op die manier is er meer te kiezen en komt er voor fondsen een eenvoudige en uitlegbare methode beschikbaar, waarbij zij, indien dat zich voordoet, aanpassingen kunnen maken als er voor bepaalde deelnemersgroepen sterke achteruitgangen zijn."

Collectief invaren is het uitgangspunt; hierbij wordt voorbij gegaan aan het individueel bezwaarrecht. Echter, met het wetsvoorstel wordt, naast de eerdere maatregelen, nog meer gedaan om de positie van de deelnemers te versterken, aldus Aon. "Zo moeten pensioenuitvoerders een interne klachtenprocedure hebben of deze versterken. Daarnaast komt er een externe geschillencommissie. De definitieve vormgeving is hiervan nog niet bekend, maar gedacht moet worden aan een vergelijkbare opzet als bij het Kifid. Tot slot komt er een hoorrecht voor gepensioneerden en gewezen deelnemers. Wij begrijpen de extra borging in het wetsvoorstel, maar maken ons wel zorgen of al deze extra maatregelen de voortgang van besluitvorming en implementatie niet in de weg zullen staan."

Meer transparantie

Het nieuwe stelsel beoogt meer transparantie. Toch bevat het veel complexe begrippen. Driessen: “Wij pleiten voor goede communicatie en begeleiding van de deelnemers naar overgang naar het nieuwe systeem. In dit nieuwe systeem worden de risico’s voor de deelnemers groter en het is belangrijk dat zij goed begrijpen welke risico’s zij lopen en wat de gevolgen zijn voor hun pensioenuitkering.”

 Reactie toevoegen

 
Meer over
Nog lang geen volwassen markt

Nog lang geen volwassen markt

(Marie-Louise de Smit en Maarten de Jonge van Aon en Ruud de Pont van Klap in Katern Cyber in VVP 2) Terwijl het risico van een cyberaanval elk jaar groter wordt,...

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Deelnemers Pensioenfonds Aon kiezen voor opt-out mogelijkheid Zwitserleven

Het bestuur van Pensioenfonds Aon heeft oud-deelnemers en pensioengerechtigden een opt-out mogelijkheid bij Zwitserleven geboden bij de overdracht van de gesloten...

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Nieuw pensioenstelsel: uitkomsten nieuwe scenarioset minder rooskleurig

Een stuk minder rooskleurig zijn volgens Aon de uitkomsten voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op basis van de onlangs gepubliceerde P-set gebaseerd...

Marguerite Soeteman-Reijnen verlaat Aon

Marguerite Soeteman-Reijnen verlaat Aon

Marguerite Soeteman-Reijnen vertrekt op 1 april als Chairman van de Executive Board van Aon Holdings. Zij is 33 jaar werkzaam geweest voor Aon. Ze bekleedde diverse...

"Eerste Kamer hoort vooral kritische deskundigen over WTP"

"Eerste Kamer hoort vooral kritische deskundigen over WTP"

"Opvallend is dat juist een aantal kritische deskundigen is gehoord. Hierna volgt nog de openbare behandeling en de stemming. De stemming is waarschijnlijk na de...

Aon: rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag

Aon: rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag

Een rijbewijsverzekering stimuleert veiliger rijgedrag en zorgt voor een betere verdeling van de stijgende verzekeringskosten als je een auto huurt of met anderen...

313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

313 miljard dollar schade in 2022 door natuurrampen

De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard Amerikaanse dollar. Dat blijkt uit het rapport...

Aon: maak meters met WTP

Aon: maak meters met WTP

"Nu het vrijwel zeker lijkt dat de Wet Toekomst Pensioen (Wtp) doorgang vindt, moeten de pensioenfondsen meters maken, zegt Frank Driessen, CEO Aon Wealth Solutions...

Marc van Nuland vertrekt per 1 april bij Aon Nederland

Marc van Nuland vertrekt per 1 april bij Aon Nederland

Aon heeft maandag bekendgemaakt dat Marc van Nuland, Chairman van Aon Nederland, de organisatie per 1 april gaat verlaten. Van Nuland was tot 1 april 2022 CEO van...

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Aon: “Wtp ingewikkelder geworden dan beoogd”

Na de parlementaire behandeling is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) volgens Aon een stuk ingewikkelder geworden dan aanvankelijk beoogd. Frank Driessen, CEO Aon...