Uitkeringen hoeven niet terugbetaald, ondanks terecht beëindigen aov door verzekeraar

Peper en zou via Pixabay

De Goudse beëindigde volgens de Rechtbank Den Haag terecht iemands aov in verband met onjuiste mededelingen, maar de Rechtbank vindt niet dat deze verzekeringnemer de door hem ontvangen uitkeringen moet terugbetalen. Naar het oordeel van de rechtbank "staat in dit geval een verval van het recht op uitkering niet in verhouding tot het te maken verwijt."

De persoon ging de aov aan als restauranthouder. Op 25 november 2011 meldde hij zich bij De Goudse volledig arbeidsongeschikt. Na afloop van de eigen risicotermijn van 15 dagen ontving de man een uitkering wegens 100 procent arbeidsongeschiktheid.

Later bleek dat de klant al voor het aangaan van de verzekering zijn restaurant in de verkoop had gezet. Verder verrichtte hij in het restaurant andere, minder zware werkzaamheden dan hij had opgegeven.

De Goudse zette de verzekering stop en eiste de uitkeringen over de periode 4 juni 2012 - 31 mei 2014 terug.

Het eerste was terecht, meent de Rechtbank, het tweede niet. Volgens de Rechtbank verkocht de man zijn restaurant wel degelijk wegens gezondheidsproblemen (wat door De Goudse werd bestreden). Maar hij loog over (het startmoment van) de verkoop. "Deze handelswijze kan worden gekwalificeerd als het opzettelijk geven van een onjuiste voorstelling van zaken over “andere feiten of omstandigheden” in de zin van artikel 12.2 sub c van de toepasselijke polisvoorwaarden. Een en ander leidt ertoe dat Goudse op grond daarvan mocht overgaan tot beëindiging van de verzekering", aldus de Rechtbank.

Echter, dit betekent nog niet dat de klant de uitkeringen moet terugbetalen. De Rechtbank: "De Goudse stelt dat het recht van [eisende partij sub 2] op uitkering is vervallen, nu hij opzettelijk onjuist heeft verklaard over (het startmoment van) de verkoop van zijn onderneming. De rechtbank volgt De Goudse daarin niet. Op grond van artikel 7:941 lid 5 BW vervalt het recht op uitkering, indien de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde niet voldoet aan zijn mededelingsplicht met het opzet de verzekeraar te misleiden, behalve voor zover de misleiding het verval van het recht op uitkering niet rechtvaardigt. (...) Nu de onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] over het moment waarop de verkoopactiviteiten begonnen in feite dus betrekking hebben op een kwestie die irrelevant is voor het recht op uitkering van [eisende partij sub 2] en de hoogte daarvan, is het naar het oordeel van de rechtbank niet redelijk dat [eisende partij sub 2] als gevolg van die onjuiste mededelingen de door hem ontvangen uitkeringen volledig zou moeten terugbetalen. Een en ander laat onverlet dat De Goudse als gevolg van die onjuiste mededelingen van [eisende partij sub 2] de polis terecht heeft beëindigd, en dat [eisende partij sub 2] als gevolg daarvan geen aanspraak meer kan maken op uitkeringen voor de periode die volgt na die beëindiging."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Fraudeur harkte 137.500 aan verzekeringspenningen binnen

Fraudeur harkte 137.500 aan verzekeringspenningen binnen

(Rechtspraak) De Rechtbank Overijssel heeft een man wegens verzekeringsfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

Claim van half miljoen tegen adviseur wegens schending zorgplicht

(Rechtspraak) Anders dan de rechtbank, komt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak van meer dan een half miljoen euro tot het oordeel dat de adviseur tekort...

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

Gemeente Baarn mocht bijstand terug vorderen na letselschade-uitkering

(Rechtspraak) Eiseres heeft voorafgaand aan de bijstandsuitkering een ongeval met de fiets gehad. De afwikkeling van de schadeclaim bij de verzekeraar heeft een...

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude

(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

Rechtbank houdt Allianz aan erkenning aansprakelijkheid

(Rechtspraak) Allianz heeft aansprakelijkheid erkend voor het verkeersongeval. Later heeft Allianz de erkenning ingetrokken. De Rechtbank Rotterdam beslist dat niet...

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

Letselschade door kop warm water niet voor rekening stageverlener

(Rechtspraak) Naar het oordeel van de kantonrechter rustte op de stageverlener geen verplichting om de stagiaire te instrueren over de manier waarop zij op een veilige...