ARAG: "NOW-regeling kan zure nasmaak geven"

Kledingzaak via Pixabay

ARAG registreert steeds meer vragen en verzoeken die betrekking op de NOW-regeling hebben. In april zijn er bijna vijftig procent meer vragen binnengekomen over de NOW dan in maart. ARAG voorziet in mei oplopende drukte en uiteindelijk nóg meer drukte na de definitieve berekening. Dan volgen er mogelijk terugvorderingen.

Arbeidsjurist Hanneke Boesveld: “NOW aanvragen is op zich geen kunst. Het is makkelijk, toegankelijk en ondernemers hebben echt razendsnel een voorschot ontvangen. Ik heb echter, samen met de mensen die nu bij ons aankloppen, wel zorgen over de toekomst."

Bedrijven die tenminste twintig procent omzet verliezen komen in aanmerking voor de regeling. ARAG vreest dat ondernemers een tweede klap gaan krijgen als de definitieve berekening van de NOW komt. Boesveld: "De ondernemer moet een inschatting maken van de omzetdaling. Deze tijd is zo onzeker en dat maakt het lastig om een inschatting te maken. Veel ondernemers hadden snel hulp nodig en hebben dus ook niet gewacht om zo een beter beeld te krijgen van de gevolgen voor de omzet.”

“Verder wordt het  voorschot op de subsidie  gebaseerd op het loon van januari 2020. Dat loon in januari kan hoger zijn dan het werkelijk betaalde loon in de periode maart tot en met mei 2020, omdat in januari vaak een dertiende maand wordt uitbetaald.” Volgens Boesveld kan dat uiteindelijk nog wel eens tot een zure nasmaak gaan leiden: “Ondernemers moeten straks misschien wel, met alle gevolgen van dien, een deel van de coronasteun gaan terugbetalen.”

NOW-regeling niet toegesneden op startups en seizoenswerk

Verder komen er veel vragen en verzoeken binnen bij ARAG over startups en organisaties die afhankelijk zijn van seizoensgebonden omzetten. Voor dit soort bedrijven is het ongunstig dat het omzetverlies wordt bepaald op basis van het loon in januari 2020 of november 2019 en de gemiddelde kwartaalomzet in 2019. De subsidie kan daardoor uiteindelijk lager uitvallen.

Bezwaar maken

Ondernemers doen er volgens Hanneke Boesveld verstandig aan om goed op te blijven letten. “Controleer of het toegekende voorschot klopt met de werkelijke loonkosten en blijf in de gaten houden of het voorschot in de pas loopt met het omzetverlies en het uitbetaalde loon om niet later voor vervelende verrassingen te komen staan. Klopt de beslissing over het voorschot of de definitieve vaststelling van de subsidie niet, trek dan aan de bel bij het UWV en dien zo nodig tijdig bezwaar in.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ondernemers wijzen op belang bewust reizen in vakantietijd

Ondernemers wijzen op belang bewust reizen in vakantietijd

Ondernemingsorganisaties roepen hun leden en hun werknemers op om voor vertrek naar vakantie goed de reisadviezen te raadplegen. Na bezoek aan een oranje...

Kosteloos ontwikkeladvies aanvragen vanaf nu mogelijk

Kosteloos ontwikkeladvies aanvragen vanaf nu mogelijk

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen sinds 1 augustus kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen...

Legal Tech Studio ARAG uitgebreid met twee bedrijven

Legal Tech Studio ARAG uitgebreid met twee bedrijven

Zynyo en JanusID hebben zich gevoegd bij de Legal Tech Studio van  ARAG. Daarmee komt het aantal op zes. “Onze Legal Tech Studio kun je het beste zien...

21.000 aanvragen voor TOFA

21.000 aanvragen voor TOFA

UWV heeft sinds maandag 22 juni 21.000 aanvragen ontvangen van onder andere flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten die in aanmerking willen komen voor de Tijdelijke...

Beroep op Ziektewet sterk gestegen

Beroep op Ziektewet sterk gestegen

Het beroep op de Ziektewet is sterk gestegen. UWV: "Dit komt allereerst doordat een aantal grote eigenrisicodragende uitzendbureaus per 1 januari 2020 is teruggekeerd...

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Het ministerie van Sociale Zaken is de internetconsultatie 'Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden' gestart. Deze concept subsidieregeling...

"Deeltijdpensioen uitbreiden met variaties in pensioenopbouw"

"Deeltijdpensioen uitbreiden met variaties in pensioenopbouw"

Netspar oppert in een Design Paper twee manieren om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te verbeteren: het aanbieden van een centrale (activerende) begeleider...

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Kabinet maakt werk van financiële tegemoetkoming slachtoffers gevaarlijke stoffen

Het kabinet maakt werk van een financiële tegemoetkoming voor mensen die ernstig ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen. Zo'n tegemoetkoming...

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies...

Re-integratie in tijden van corona

Re-integratie in tijden van corona

(Door Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Een belangrijke voorwaarde is dat...