Yarden moet toezegging adviseur honoreren

Uitvaart via Pixabay (kist in auto)

(Kifid-uitspraak GC 2021-0463) Yarden heeft de stelling van consumenten – dat (de adviseur van) de verzekeraar heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de overledene naar de rouwkamer als het opbaren van de overledene in de rouwkamer onder de dekking van de natura-uitvaartverzekeringen vallen – niet betwist. Deze stelling moet dan ook als vaststaand feit worden beschouwd.

De Geschillencommissie: “De consumenten stellen dat de adviseur van NUVA (in 1996) en de adviseur van de verzekeraar (in 2011) hebben toegezegd dat zowel het vervoer van de overledene naar de rouwkamerals het opbaren van de overledene in de rouwkamer onder de dekking valt. De verzekeraar heeft deze stelling niet betwist, zodat deze stelling als vaststaand feit moet worden beschouwd. Nu (de adviseur van) de verzekeraar aan de consumenten heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de overledene naar de rouwkamer als het opbaren van de overledene in de rouwkamer gedekt is onder de verzekeringen, is de verzekeraar op die grondslag gehouden om dekking te verlenen voor deze diensten. De vordering van de consumenten wordt toegewezen.”

Op grond van de polisvoorwaarden als zodanig zou Kifid de vordering niet hebben gehonoreerd. De Geschillencommissie: “De consumenten stellen dat de betreffende diensten bij het sluiten van de verzekeringen onder de dekking vielen en verwijzen hierbij naar het in 1973 verstrekte bewijs van deelneming. Op dit bewijs van deelneming staat onder punt 3 ‘‘het vervoer, hetinrichten en het gebruik van een complete verplaatsbare rouwkamer’’. Deze dienst ziet naar het oordeel van de commissie echter op het vervoer én gebruik van een verplaatsbare rouwkamer, niet op het vervoer van een overledene naar de rouwkamer én het gebruik van een rouwkamer. Dit volgt temeer uit de omstandigheid dat de term ‘overledene’ onder punt 3 in zijn geheel niet genoemd wordt, terwijl deze term onder punt 8 (‘het gebruik van een rouwauto voor het vervoer van de overledene naar het dichtstbijzijnde crematorium’) wel wordt gebruikt. Ook in het in 1998 verstrekte polisblad worden het vervoer van de overledene naar de rouwkamer én het gebruik van de rouwkamer niet onder de verzekerde diensten genoemd. Het polisblad vermeldt (slechts) “het vervoer van de overledene van de opbaarruimte naar de plaats van de uitvaart”als verzekerde dienst. De stelling van de consumenten – dat het vervoer van de overledene naar de rouwkamer én het gebruik van de rouwkamer reeds vanaf het begin onder de dekking van de verzekering vallen –vindt dan ook geen steun in de stukken.”

Reactie toevoegen

 
Adviseur had duidelijker naar de bank moeten communiceren

Adviseur had duidelijker naar de bank moeten communiceren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0604) De consument stelt dat zij schade heeft geleden, doordat de adviseur niet voortvarend genoeg aan de slag is gegaan met de hypotheekaanvraag....

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

Schadevrije jaren gekoppeld aan verzekeringnemer

(Kifid-uitspraak GC 2024-0500) De Geschillencommissie overweegt dat schadevrije jaren gekoppeld worden aan de verzekeringnemer. Deze kunnen daarom niet worden toegekend...