Yarden moet toezegging adviseur honoreren

Uitvaart via Pixabay (kist in auto)

(Kifid-uitspraak GC 2021-0463) Yarden heeft de stelling van consumenten – dat (de adviseur van) de verzekeraar heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de overledene naar de rouwkamer als het opbaren van de overledene in de rouwkamer onder de dekking van de natura-uitvaartverzekeringen vallen – niet betwist. Deze stelling moet dan ook als vaststaand feit worden beschouwd.

De Geschillencommissie: “De consumenten stellen dat de adviseur van NUVA (in 1996) en de adviseur van de verzekeraar (in 2011) hebben toegezegd dat zowel het vervoer van de overledene naar de rouwkamerals het opbaren van de overledene in de rouwkamer onder de dekking valt. De verzekeraar heeft deze stelling niet betwist, zodat deze stelling als vaststaand feit moet worden beschouwd. Nu (de adviseur van) de verzekeraar aan de consumenten heeft toegezegd dat zowel het vervoer van de overledene naar de rouwkamer als het opbaren van de overledene in de rouwkamer gedekt is onder de verzekeringen, is de verzekeraar op die grondslag gehouden om dekking te verlenen voor deze diensten. De vordering van de consumenten wordt toegewezen.”

Op grond van de polisvoorwaarden als zodanig zou Kifid de vordering niet hebben gehonoreerd. De Geschillencommissie: “De consumenten stellen dat de betreffende diensten bij het sluiten van de verzekeringen onder de dekking vielen en verwijzen hierbij naar het in 1973 verstrekte bewijs van deelneming. Op dit bewijs van deelneming staat onder punt 3 ‘‘het vervoer, hetinrichten en het gebruik van een complete verplaatsbare rouwkamer’’. Deze dienst ziet naar het oordeel van de commissie echter op het vervoer én gebruik van een verplaatsbare rouwkamer, niet op het vervoer van een overledene naar de rouwkamer én het gebruik van een rouwkamer. Dit volgt temeer uit de omstandigheid dat de term ‘overledene’ onder punt 3 in zijn geheel niet genoemd wordt, terwijl deze term onder punt 8 (‘het gebruik van een rouwauto voor het vervoer van de overledene naar het dichtstbijzijnde crematorium’) wel wordt gebruikt. Ook in het in 1998 verstrekte polisblad worden het vervoer van de overledene naar de rouwkamer én het gebruik van de rouwkamer niet onder de verzekerde diensten genoemd. Het polisblad vermeldt (slechts) “het vervoer van de overledene van de opbaarruimte naar de plaats van de uitvaart”als verzekerde dienst. De stelling van de consumenten – dat het vervoer van de overledene naar de rouwkamer én het gebruik van de rouwkamer reeds vanaf het begin onder de dekking van de verzekering vallen –vindt dan ook geen steun in de stukken.”

Reactie toevoegen

 
Klacht te laat ingediend bij Kifid

Klacht te laat ingediend bij Kifid

Een klacht moet zijn ingediend bij Kifid binnen een jaar nadat de consument deze voor het eerst aan de financiële dienstverlener heeft voorgelegd. Verder geldt...

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

Consument moet duidelijk motiveren waarom adviseur zorgplicht geschonden zou hebben

(Kifid-uitspraken GC 2021-0674 en GC 2021-0675) De consument en zijn echtgenote zijn voor een longrevalidatie van de echtgenote van tien weken naar Spanje afgereisd....

Één procent, punt…

Één procent, punt…

(Kifid-uitspraak GC2021-0631)De consumenten hebben een hypothecaire geldlening met bouwdepot afgesloten bij de geldverstrekker (a.s.r.). In de offerte is opgenomen...

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

NN Bank moet hypotheekklant Delta Lloyd alsnog rentekorting geven

(Kifid-uitspraak GC 2021-0676) De consumenten hebben in 2015 een hypothecaire geldlening bij Delta Lloyd afgesloten. Na de overname van Delta Lloyd door NN Bank...

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

Niet kunnen reizen vanwege ontbreken gezondheidsverklaring geen gedekte gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2021-0657) De consument wil dat zijn annuleringkosten voor het annuleren van zijn vakantie naar Frankrijk door de gevolmachtigde worden vergoed....

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook rentetarief Flexibel Hypotheek Krediet moet in de pas blijven met relevante marktrente

Ook bij een doorlopend krediet waarbij geleend is met de woning als onderpand, een zogenoemd Flexibel Hypotheek Krediet, mag de consument erop vertrouwen dat het...

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

Obvion mocht aanvullende hypotheekakte eisen

(Kifid-uitspraak GC 2021-0642) De consumenten zijn overgestapt naar eeuwigdurende erfpacht. Obvion heeft met deze overstap ingestemd met als voorwaarde dat er een...

Hypotheekadviseur handelde perfect

Hypotheekadviseur handelde perfect

(Kifid-uitspraak GC 2021-0640) De consumenten hebben zich voor hypotheekadvies tot de adviseur (Perfect Hypotheken) gewend. De overeenkomst van opdracht is door...

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten universal life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure....

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

Financiële instellingen mogen online identificatie eisen

De wet verplicht dat financiële instellingen de identiteit van hun klanten moeten controleren; de wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren. Financiële...