Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Motorboot bootje via Pixabay

Het niet kunnen voldoen aan de beveiligingseisen is volgens een Kifid een omstandigheid die voor risico van consument komt (uitspraak GC 2019-862).

Nadat zijn motorboot was gestolen, stelde de consument onder meer dat het voldoen aan de in de diefstalpreventielausule genoemde beveiligingseisen technisch niet mogelijk was waardoor de verzekeraar (ASR-label Europeesche) zich hierop niet kon beroepen. Op het terrein van de consument loopt een gasleiding waardoor het niet toegestaan is een paal in de grond te slaan. Daarnaast is de grond zodanig drassig dat een paal hierin niet stevig zou staan.

De Geschillencommissie: “Consument heeft nog gesteld dat het treffen van de in de Clausule genoemde beveiligingseisen technisch gezien onmogelijk is. Nog daargelaten dat Consument dit geenszins aannemelijk heeft gemaakt, kan die stelling er evenmin toe leiden dat het beroep van Verzekeraar op de Clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”

De consument stelde dat hij verder al het mogelijke had gedaan. Maar omdat hij zich daarbij niet aan de eisen van de preventieclausule hield, is ook dat volgens de Commissie geen reden waarom de verzekeraar toch zou moeten uitkeren. Het ging om een claim van 5.000 euro.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur hoeft klant niet maanden voor aflopen polis te informeren

Adviseur hoeft klant niet maanden voor aflopen polis te informeren

De zorgplicht van een financieel adviseur gaat volgens Kifid niet zover dat hij een verzekerde maanden voor de einddatum van een koopsomverzekering informeert of...

Adviseur had dossier niet abrupt mogen sluiten

Adviseur had dossier niet abrupt mogen sluiten

Kifid matigt de factuur van een hypotheekadviseur omdat hij het dossier van de consument zonder waarschuwing vooraf heeft gesloten. De Geschillencommissie in uitspraak...

Externe polis biedt bank onvoldoende zekerheid

Externe polis biedt bank onvoldoende zekerheid

(Kifid-uitspraak GC 2020-863) Consumenten kunnen zich niet verenigen met het beleid van de bank (ABN Amro) dat de waarde van de bij een derde partij ondergebrachte...

Minister mengt zich niet in wurgkredietzaken

Minister mengt zich niet in wurgkredietzaken

De Nederlandse staat, als aandeelhouder van ABN Amro, mengt zich niet in wurgkredietzaken tussen bank en consumenten bij Kifid. Dat antwoordt minister Hoekstra op...

Duvel uit doos: zorgvuldigheidstoets door Kifid

Duvel uit doos: zorgvuldigheidstoets door Kifid

In het dinsdag verschenen evaluatierapport Kifid stellen de onderzoekers een zorgvuldigheidstoets door het klachteninstituut voor. Terwijl Kifid zelf terughoudend...

Minister: "Onafhankelijkheid Kifid is geborgd"

Minister: "Onafhankelijkheid Kifid is geborgd"

Minister Hoekstra is tevreden met de uitkomsten van de jongste evaluatie van Kifid en de vervolgstappen die het instituut neemt naar aanleiding van de uitkomsten. De...

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

Claim van 8.000 euro doorgespoeld

(Kifid-uitspraak GC 2020-848) Pleziervaartuigenverzekering. Partijen verschillen van mening over de uitleg van de verzekeringsvoorwaarden. Consument stelt dat deze...

Kosten overdracht waren bekend bij consument

Kosten overdracht waren bekend bij consument

(Kifid-uitspraak GC 2020-840) Consument verzoekt aan de pensioenverzekeraar (Achmea) om het kapitaal van zijn pensioenverzekering over te dragen naar pensioen in...

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

Consument tijdig geïnformeerd over advieskosten

(Kifid-uitspraak GC 2020-835) Consument heeft zich beklaagd over de advieskosten die hij heeft moeten betalen aan de Rabobank bij het aangaan van een nieuwe hypothecaire...

Uitleg vaststellingsovereenkomst

Uitleg vaststellingsovereenkomst

(Kifid-uitspraak GC 2020-836) Rechtsbijstandverzekering. Uitleg vaststellingsovereenkomst. Consument wenst dat uitvoerder (ARAG) toestemming geeft om de second opinion...