Argumenten eigenaar gestolen motorboot blijven niet drijven...

Motorboot bootje via Pixabay

Het niet kunnen voldoen aan de beveiligingseisen is volgens een Kifid een omstandigheid die voor risico van consument komt (uitspraak GC 2019-862).

Nadat zijn motorboot was gestolen, stelde de consument onder meer dat het voldoen aan de in de diefstalpreventielausule genoemde beveiligingseisen technisch niet mogelijk was waardoor de verzekeraar (ASR-label Europeesche) zich hierop niet kon beroepen. Op het terrein van de consument loopt een gasleiding waardoor het niet toegestaan is een paal in de grond te slaan. Daarnaast is de grond zodanig drassig dat een paal hierin niet stevig zou staan.

De Geschillencommissie: “Consument heeft nog gesteld dat het treffen van de in de Clausule genoemde beveiligingseisen technisch gezien onmogelijk is. Nog daargelaten dat Consument dit geenszins aannemelijk heeft gemaakt, kan die stelling er evenmin toe leiden dat het beroep van Verzekeraar op de Clausule naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”

De consument stelde dat hij verder al het mogelijke had gedaan. Maar omdat hij zich daarbij niet aan de eisen van de preventieclausule hield, is ook dat volgens de Commissie geen reden waarom de verzekeraar toch zou moeten uitkeren. Het ging om een claim van 5.000 euro.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Vuurtje, bedankt...

Vuurtje, bedankt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-585) De auto van consument heeft brandschade. Verzekeraar Nowgo (Vivat) heeft de claim afgewezen omdat hij vindt dat sprake is van opzet...

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen blijven komen

Het afgelopen halfjaar dienden 45 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering in bij Kifid. Het totaal aantal klachten over beleggingsverzekeringen...

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

Reisverzekering: inbeslagname auto geldt niet als schade

(Kifid-uitspraak GC 2020-571) Consument heeft schade op de reisverzekering geclaimd, omdat de auto van consument en zijn partner door de Poolse douane in beslag...

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

Adviseur mag ervan uitgaan dat aangeleverde gegevens kloppen

(Kifid-uitspraak GC 2020-574) Consument heeft zich gewend tot de adviseur voor advies en bemiddeling bij het oversluiten van zijn hypotheek. Consument klaagt dat...

Opdrijven...

Opdrijven...

(Kifid-uitspraak GC 2020-568) Consument heeft in eigen beheer een woning gebouwd en daarvoor een Construction Allrisk verzekering (CAR-verzekering) bij HDI Global...

Als adviseur stukken niet te snel weggooien

Als adviseur stukken niet te snel weggooien

Financieel adviseurs moeten stukken die betrekking hebben op het tot stand komen van een rechtsverhouding bewaren zolang die verhouding bestaat. Aldus Kifid in uitspraak...

Geen causaal verband...

Geen causaal verband...

(Kifid-uitspraak GC 2020-565) De Bank heeft ondanks het verzoek van Consumenten niet tijdig de Hybride Verzekering afgekocht. Ter discussie staat niet of de Bank...

Hardleers... (en een bizarre geschiedenis)

Hardleers... (en een bizarre geschiedenis)

Klaverblad weigerde terecht bijstand, aldus Kifid, aan een vrouw die ondanks epileptische aanvallen steeds weer achter het stuur kroop, met een dodelijk ongeval...

Adviseur moet termijn bewaken bij overdracht lijfrentekapitaal

Adviseur moet termijn bewaken bij overdracht lijfrentekapitaal

Kifid laat een adviseur 3.591,96 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht (uitspraak GC 2020-554). De kwestie betrof vertraging bij de overdracht van lijfrentekapitaal....

Wel letsel, geen vergoeding

Wel letsel, geen vergoeding

(Katern Letselschade, VVP 03-2020) Een bestuurder van een auto met caravan moet op de ringweg Antwerpen uitwijken voor een te hard rijdende, dronken bestuurder....