Artikel 4:20 lid 3 Wft nagel aan doodskist?

hamer spijker via Pixabay

Artikel 4:20 lid 3 van de Wft doelt ook op premiedalingen. Met die interpretatie in Uitspraken GC 2019-623 en GC 2019-625 schrijft Kifid het volgende hoofdstuk in een voor financieel adviseurs steeds ongemakkelijker dossier. Positief, vanuit adviseurs bezien, is dat Kifid nu nadrukkelijk stelt dat de consument de schade moet kunnen aantonen anders is er geen vergoeding. En Kifid stelt dat de adviseur kosten in rekening mag brengen voor een oriënterend gesprek, als dit tot stand komt nadat de adviseur de consument heeft gewezen op premieontwikkelingen in de markt.

Kifid meent al langer dat de adviseur de klant moet wijzen op premiedalingen, vorig jaar nog eens in Uitspraak GC 2018-339 (‘financieel adviseur moet klant wijzen op premiedaling ORV’).

De Geschillencommissie schreef toen: “Met Consument is de Commissie van oordeel dat uit de hiervoor omschreven zorgplicht voortvloeit dat een assurantietussenpersoon de verplichting heeft om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in zijn portefeuille heeft. De omvang van die verplichting is afhankelijk van wat partijen daarover zijn overeengekomen en van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van de verzekering en de omvang van de provisie die voor het beheer van de verzekering wordt ontvangen (zie ook Geschillencommissie 2015-248).”

Die omstandigheden, daar stapte de Commissie eerder al over heen; ook bij een beperkte zorgplicht moet de klant geattendeerd worden op het feit dat de verzekeringsmarkt de afgelopen jaren een ontwikkeling heeft laten zien waarbij verzekeraars diverse malen tot een steeds verdere verlaging van de tarieven van de overlijdensrisicoverzekeringen zijn overgegaan.

Nu stapt zij ook over de afspraken tussen adviseur en consument heen. Adviseurs die zich veilig waanden omdat ze in de dienstverleningsovereenkomst nadrukkelijk hebben opgenomen geen periodieke passendheidstoetsing te doen, komen van een koude kermis thuis.

De Commissie stelt nu eenvoudigweg dat artikel 4.20: lid 3 Wft ook premieontwikkelingen behelst.

De Commissie: “Artikel 4:20 lid 3 Wet op het financieel toezicht bepaalt onder andere dat een financiële dienstverlener gedurende de looptijd van de overeenkomst verplicht is informatie te verstrekken aan consument voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van het product. De Adviseur heeft zich op het standpunt gesteld dat onder de onderhavige informatieverplichting niet valt de verlaging van de tarieven van ORV’s in het algemeen nu de premie van het product zelf niet wijzigt.

“De Commissie volgt dit standpunt van de Adviseur niet. Ook deze wetsbepaling is een grondslag voor de verplichting om op enig moment met Consument contact op te nemen om te onderzoeken of de verzekering als gevolg van premiewijzigingen aanpassing behoeft. Voor een adequate beoordeling van het product is naar het oordeel van Commissie niet alleen de premie van het product zelf van belang maar ook de premieontwikkelingen in de, in dit geval, levensverzekeringsmarkt. Het is daarmee in het belang van Consument om in ieder geval door de Adviseur geïnformeerd te worden over deze ontwikkelingen en daaropvolgend desgewenst een uitnodiging voor een oriënterend gesprek te ontvangen.”

Is de beer nu los? Ja, als adviseurs geen actie ondernemen. Kifid schrijft op dit moment bijna honderd soortgelijke klachten in behandeling te hebben, getriggerd door de aandacht van media en consumentenorganisaties voor Uitspraak 2018-339. Onder invloed van de nieuwste uitspraken gaan zich vast nog meer veel klanten melden. En wat geldt voor overlijdensrisicoverzekeringen, geldt ook voor andere producten. Dus ook andere klanten zullen zich gaan melden.

Hetzij de wetgever spreekt zich nu uit dat het bewaken van premieontwikkelingen nooit de bedoeling van artikel 4:20 lid 3 van de Wft is geweest. Hetzij iemand stapt naar de rechter in de hoop het tij te keren. En dat dan graag een beetje snel.

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Remmelt Bossema - RiskShare.nl 5 september 2019

Ja, adviseurs kunnen nu definitief actie ondernemen en WFT, AFM en DNB aan de kant schuiven en het enige echte P2P model omarmen. Dit is nu mogelijk geworden door Blockchain, KI en Slimme Contracten. Premies zullen nog eens met 60% dalen en traditionele verzekeraars zullen buiten spel gezet worden. Alleen al het niet belastingplichtig zijn voor de assurantiebelasting scheelt al 21% aan premie. De premies worden dagelijks aangepast en vastgesteld op basis van 100% schaderatio's. Er zijn geen operationele kosten. Alles volledig geautomatiseerd. Adviseurs werken op basis van directe beloning. Stel je voor; premies 60% lager dan nu. Dit op zich geeft al de gelegenheid in korte tijd een substantieel klantenbestand op te bouwen met een vast inkomen. Adviseurs, vorm nu gezamenlijk eigen franchiseorganisaties en wij zorgen voor de techniek. Bouw aan een toekomst zonder de grillen en grollen van verzekeraars, toezichthouders en warrige regelgeving. https://youtu.be/6XovH-1sTDw https://www.linkedin.com/posts/financial-planners-online_financial-planners-online-is-een-eigentijdse-activity-6567329213878198272-ve9o

Meer over
Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

Uitkomsten risicogebaseerd toezicht niet extrapoleren

(Commentaar VVP) Mag je een hele beroepsgroep te kijk zetten op basis van zo weinig onderzoeksgegevens? Die vraag dringt zich op bij de volgens de AFM “teleurstellende...

Overwinning of dode mus?

Overwinning of dode mus?

Lobbyen loont in het dossier actieve provisietransparantie, al zullen er genoeg adviseurs zijn die nog steeds vinden dat er geen provisietransparantieprobleem is...

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Commentaar VVP: omgekeerde wereld

Wonderlijk: iets is slecht voor je, maar omdat iets anders nóg slechter is, is het eerste toch goed voor je… Zo redeneert tenminste het Gerechtshof...

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

Verzekeraars in de tang bij verplichte AOV ZZP'ers

(door redactie VVP) Het ei is gelegd: in het dinsdag door de Stichting van de Arbeid gepresenteerde advies ‘Keuze in zekerheid’ krijgt een verplichte...

Soep

Soep

(Gecorrigeerd) Een ding gaat zeker gebeuren na de woensdag gepubliceerde Kifid-uitspraken GC 2019-623 en 625: adviseurs gaan kiezen voor niet-bindend advies. Want...

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe verfrissend is Lemonade werkelijk?

Hoe revolutionair is het veeljubelde Lemonade werkelijk? De Amerikaanse onderneming is inmiddels ook in Europa actief, in Duitsland om precies te zijn. Dit met als...

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Niet blind varen op buitenlandse maatschappijen

Moeten de Nederlandse verzekeraars zich werkelijk druk maken over de groeiende invloed van buitenlandse verzekeraars op de schadeverzekeringsmarkt van Nederland?...

Pole position

Pole position

Consumenten vinden financieel advies belangrijk en de onafhankelijk adviseur staat daarbij in pole position , zo blijkt uit onderzoek ‘Trendonderzoek klantgerichtheid...

Supersaai, verzekeringen!

Supersaai, verzekeringen!

Leuke podcast van De Onzichtbare Hand over te veel verzekerd zijn en waar je kunt besparen. Al was het maar vanwege de als altijd pakkende uitspraken van Jort Kelder....

Spook...

Spook...

Ineens komt er weer een spook uit de kast waar verzekeraars helemaal niet op zitten te wachten. De Consumentenbond wil dat verzekeraars hun klanten expliciet vragen...