Autopremie niet altijd in lijn met aantal inbraken en diefstallen

Auto achterlicht via Pixabay

Op basis van de diefstal- en braakcijfers zou het, aldus MoneyView, logisch zijn als de provincies met de grootste steden en gemeenten en de hoogste autocriminaliteit ook de hoogste premies zouden betalen. Dat is echter slechts gedeeltelijk het geval. Het onderzoeksbureau in zijn Special Item Autoverzekeringen: “Juist de meest zuidelijke provincies betalen gemiddeld het meeste voor een autoverzekering. Hierbij is uitgegaan van de beperkt cascodekking. Dit uitgangspunt is gekozen om andere premievariabelen, zoals (casco)aanrijdingsschades die op de volledig cascodekking zijn verzekerd, uit de premievergelijking te houden.

“Vergeleken met het landelijk gemiddelde betalen Limburgers en Zuid-Hollanders gemiddeld twaalf respectievelijk zes procent meer premie dan de rest van Nederland. In de drie noordelijkste provincies Groningen, Drenthe en Friesland worden de laagste gemiddelde premies voor een beperkt cascodekking betaald. In deze gebieden kan een auto gemiddeld voor een dertien tot zeventien procent lagere premie worden verzekerd. Ook Zeeland behoort tot de provincies met de laagste gemiddelde premies. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde ligt het premieniveau in Zeeland elf procent lager.

Reactie toevoegen

 
MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

MoneyView: grote verschillen in dekking scheidingsmediation

Scheidingsmediation is bij driekwart van de rechtsbijstandverzekeringen standaard of optioneel meeverzekerd. Of en wanneer je daar gebruik van mag maken, verschilt...

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

Omzetderving als gevolg van waterschade bij driekwart van de verzekeringen niet gedekt

In toenemende mate, aldus MoneyView, kunnen ondernemers zich verzekeren voor de gevolgen van het overstromen van secundaire waterkeringen, zoals sloten, beken en...

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

MoneyView: "Regelmatig autoverzekeringen vergelijken is lonend"

Verzekeraars geven niet allemaal dezelfde korting voor de opgebouwde schadevrije jaren, waardoor de meest voordelige autoverzekering na een paar jaar helemaal niet...

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Betaalrekeningen worden steeds duurder

Gemiddeld zijn de pakketkosten voor een betaalrekening het afgelopen jaar met ongeveer tien procent gestegen, aldus MoneyView. Het bureau in zijn Special Item Betalingsverkeer:...

Overstroming niet-primaire waterkering nog lang niet altijd gedekt

Overstroming niet-primaire waterkering nog lang niet altijd gedekt

Voor schade als gevolg van overstroming van een niet-primaire waterkering wordt op dit moment bij 42 van de 66 (64 procent) inboedelverzekeringen en bij 38 van de...

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Break-out sessies VIP-Congres 4 juli (deel 5)

Meer dan dertig praktijksessies biedt het VIP Congres ACT NOW! van VVP en Contactgroep Automatisering op 4 juli. In een aantal berichten op de VVP-site geven we...

Realistisch denken en doen

Realistisch denken en doen

(Martin Koot, MoneyView in VVP 2) Deze column schrijf ik in de week van de provinciale verkiezingen. Als u dit leest, weet u de uitslag allang. Als de voortekenen...

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Een vijfde caravanpolissen vergoedt na drie jaar slechts dagwaarde

Uit het meest recente Special Item van MoneyView wordt duidelijk dat er grote verschillen zijn in de dekkingen van caravanverzekeringen. Het bureau: “Gedurende...

MoneyView: aantal rentewijzigingen blijft aanzienlijk

MoneyView: aantal rentewijzigingen blijft aanzienlijk

In de eerste drie maanden van dit jaar is de hoeveelheid rentewijzigingen bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen (DOS) weer wat afgenomen ten opzichte van het...

Hip and happening, maar voor wie?

Hip and happening, maar voor wie?

(Pepijn van Kleef van MoneyView in VVP 1, 2023) Moneyview houdt alle hypotheekrentes nagenoeg realtime bij en dat hebben we afgelopen jaar geweten ook. In totaal...