Autoverhuurder eist van klant vergoeding premiestijging over de volgende dertien jaar

Rechtershamer via Pixabay

Een bedrag van 75.291,75 euro in verband met een premiestijging over de volgende dertien jaar. Dat eiste Car Rental in hoger beroep van een klant die schade had gereden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ziet geen reden om de eis toe te kennen:"Naar het oordeel van het hof heeft Car Rental onvoldoende onderbouwd hoe dit ene incident de premiestijging voor 2018 en dertien toekomstige jaren tot gevolg heeft gehad. Dit ene incident zegt immers niets over het gehele schadeverloop bij de twaalf bestelbusjes in de relatie tussen het autoverhuurbedrijf Car Rental en haar verzekeraar. Car Rental heeft hierin geen inzicht gegeven maar zich uitsluitend beperkt tot het overleggen van brieven van de (nieuwe) verzekeraar waarin de premieverhogingen (op basis van 'het schadeverloop' en 'de relatief hoge schadelast' in algemene zin) worden aangekondigd. Het causaal verband is daarmee onvoldoende onderbouwd. Bovendien is, zonder nadere toelichting van Car Rental, die ontbreekt, niet aannemelijk dat deze enorme en langdurige premiestijging voor de hele verhuuronderneming in zodanig verband staan met dit enkele incident, dat deze kosten, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid (consumentenhuur van een bestelbusje) en van de schade (door 'bovenhoofdse' aanrijding) als gevolg van het incident aan [geïntimeerde 1] kunnen worden toegerekend."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Duur betaalde vriendendienst...

Duur betaalde vriendendienst...

Van iemand die tegen vergoeding caravans van anderen stalt, mag worden verwacht dat hij zich verzekert voor aansprakelijkheid. Aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De...

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

Onjuist aantal vierkante meters in verkoopbrochure leidt niet tot schade

De koper van een huis spreekt de makelaar aan wegens onjuiste oppervlakte in brochure. Een deskundige stelt vast dat het woonoppervlak kleiner is, maar dat de betaalde...

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Hypotheekbescherming dekt geen restschuld

Het Gerechtshof Amsterdam maakt korte metten met de veronderstelling van de appellanten dat hun restschuld teniet was gegaan door de werking van de hypotheekbescherming....

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Niet storm, maar hagel was relevante schade oorzaak

Allianz is toch niet gehouden tot vergoeding van de schade door hagel bij een tuinder. Eerder veroordeelde de lagere rechter het verzekeringsconcern tot uitkeren...

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

Advies om eigenrisicodrager te worden was juist

De tussenpersoon heeft met het advies om eigenrisicodrager te worden in het kader van de Ziektewet zijn zorgplicht niet geschonden. Dat vindt het Gerechtshof Amsterdam....

Een acute vlaag van waanzin?

Een acute vlaag van waanzin?

In een tussenvonnis in de zaak tussen Credit Life en de vrouw van een man die de hand aan zichzelf sloeg, wil de Rechtbank Amsterdam weten of aannemelijk is dat...

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Uitgebreide dekking betekent niet dat alles is gedekt

Hoewel de benaming van de polis – SV Plus - duidt op de meest uitgebreide dekking, betekent dat niet dat daarmee alle situaties onder de dekking van de polis...

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV niet zaligmakend

Acceptatierichtlijnen AOV zijn niet zaligmakend, vindt de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak in een zaak tussen een polishouder en Allianz Nederland Schade....

Importeur vuurwerk ziet sterretjes bij rechtbank: productaansprakelijk

Importeur vuurwerk ziet sterretjes bij rechtbank: productaansprakelijk

Een slachtoffer van vuurwerk heeft met succes de importeur aangesproken. De Rechtbank Oost-Brabant in een bodemprocedure: "Het feit dat de vuurpijl op normale wijze...

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

Allianz moet verplichtingen uit hoofde AOV nakomen

De Rechtbank Rotterdam heeft Allianz Nederland veroordeeld tot nakoming van de AOV en betaling van de ten onrechte niet uitbetaalde verzekeringsuitkeringen. Allianz...