Autoverhuurder eist van klant vergoeding premiestijging over de volgende dertien jaar

Rechtershamer via Pixabay

Een bedrag van 75.291,75 euro in verband met een premiestijging over de volgende dertien jaar. Dat eiste Car Rental in hoger beroep van een klant die schade had gereden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ziet geen reden om de eis toe te kennen:"Naar het oordeel van het hof heeft Car Rental onvoldoende onderbouwd hoe dit ene incident de premiestijging voor 2018 en dertien toekomstige jaren tot gevolg heeft gehad. Dit ene incident zegt immers niets over het gehele schadeverloop bij de twaalf bestelbusjes in de relatie tussen het autoverhuurbedrijf Car Rental en haar verzekeraar. Car Rental heeft hierin geen inzicht gegeven maar zich uitsluitend beperkt tot het overleggen van brieven van de (nieuwe) verzekeraar waarin de premieverhogingen (op basis van 'het schadeverloop' en 'de relatief hoge schadelast' in algemene zin) worden aangekondigd. Het causaal verband is daarmee onvoldoende onderbouwd. Bovendien is, zonder nadere toelichting van Car Rental, die ontbreekt, niet aannemelijk dat deze enorme en langdurige premiestijging voor de hele verhuuronderneming in zodanig verband staan met dit enkele incident, dat deze kosten, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid (consumentenhuur van een bestelbusje) en van de schade (door 'bovenhoofdse' aanrijding) als gevolg van het incident aan [geïntimeerde 1] kunnen worden toegerekend."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Rechter laat verzekeraars waterschade van 1,2 miljoen uitkeren

Rechter laat verzekeraars waterschade van 1,2 miljoen uitkeren

Verzekeraars hebben volgens de Rechtbank Rotterdam onvoldoende onderbouwd dat conform de toepasselijke regelgeving en voorschriften sprake is van een constructiefout...

Brandstichting of niet?

Brandstichting of niet?

Het Gerechtshof Den Haag gelast in hoger beroep deskundigenonderzoek of sprake is geweest van brandstichting of niet. Dit in een zaak aangespannen door Aegon, dat...

Veertien jaar voor doden huisgenote voor het geld uit levenpolissen

Veertien jaar voor doden huisgenote voor het geld uit levenpolissen

Een man die zijn huisgenote doodde met als motief het geld van twee levensverzekeringen is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot veertien jaar. Het slachtoffer...

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Van een assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij zijn opdrachtgever voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van het vervallen...

Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Van schending van zorgplicht door Aon is geen sprake, meent ook de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak die door Attero is aangespannen. De...

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

De rechtbank heeft volgens de Raad van State terecht geoordeeld dat het CBR zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat [appellant] niet voor...

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Achmea hoeft gevolgschade voortvloeiend uit schade aan zaken niet te vergoeden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden neemt het eerdere vonnis van de rechtbank over...

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

In zijn algemeenheid kan van een assurantietussenpersoon niet worden gevergd dat hij zijn cliënt op alle mogelijke, ook niet concreet voorzienbare of niet relevante,...

Eiser moet 60 mille schade aan verduisterde boot aantonen

Eiser moet 60 mille schade aan verduisterde boot aantonen

De Rechtbank Rotterdam draagt in een tussenvonnis eiser op te bewijzen dat in de periode dat het jacht verduisterd is geweest, er schade aan het jacht is ontstaan....

Tegenbewijs De Witte Wieven verbleekt...

Tegenbewijs De Witte Wieven verbleekt...

De Witte Wieven BV is er niet in geslaagd, meent het Gerechtshof Amsterdam, te bewijzen dat zij voldoende milieuzorg heeft betracht. Reaal mocht de claim op de MSV...