Autoverhuurder eist van klant vergoeding premiestijging over de volgende dertien jaar

Rechtershamer via Pixabay

Een bedrag van 75.291,75 euro in verband met een premiestijging over de volgende dertien jaar. Dat eiste Car Rental in hoger beroep van een klant die schade had gereden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ziet geen reden om de eis toe te kennen:"Naar het oordeel van het hof heeft Car Rental onvoldoende onderbouwd hoe dit ene incident de premiestijging voor 2018 en dertien toekomstige jaren tot gevolg heeft gehad. Dit ene incident zegt immers niets over het gehele schadeverloop bij de twaalf bestelbusjes in de relatie tussen het autoverhuurbedrijf Car Rental en haar verzekeraar. Car Rental heeft hierin geen inzicht gegeven maar zich uitsluitend beperkt tot het overleggen van brieven van de (nieuwe) verzekeraar waarin de premieverhogingen (op basis van 'het schadeverloop' en 'de relatief hoge schadelast' in algemene zin) worden aangekondigd. Het causaal verband is daarmee onvoldoende onderbouwd. Bovendien is, zonder nadere toelichting van Car Rental, die ontbreekt, niet aannemelijk dat deze enorme en langdurige premiestijging voor de hele verhuuronderneming in zodanig verband staan met dit enkele incident, dat deze kosten, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid (consumentenhuur van een bestelbusje) en van de schade (door 'bovenhoofdse' aanrijding) als gevolg van het incident aan [geïntimeerde 1] kunnen worden toegerekend."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur vertilt zich aan heftruck...

Adviseur vertilt zich aan heftruck...

De heftruck die de klant had gekocht, kon de adviseur zien vanaf de eettafel waar hij jaarlijks met de klant om zat om de verzekeringen door te spreken. Door niet...

Allrisk niet hetzelfde als dat alles verzekerd is

Allrisk niet hetzelfde als dat alles verzekerd is

"De betekenis van een all-risk clausule kan niet zijn dat er alsnog dekking ontstaat die met aard en strekking van de betreffende verzekering in strijd is." Tot...

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

Gemeente niet aansprakelijk voor val van podium

De gemeente Amersfoort is volgens de Rechtbank Midden-Nederland niet aansprakelijk voor de letselschade (gebroken heup) die een man opliep door een val van het...

Zaden wel of niet gedekt onder rubriek bloembollen?

Zaden wel of niet gedekt onder rubriek bloembollen?

Achmea moet van de Rechtbank Amsterdam aan een bloembollen- en plantenkweker 122.199 euro uitkeren voor schade door verloren gegane zaden tijdens een brand in 2017. De...

To Concept vangt weer bot in slepende zaak tegen CZ

To Concept vangt weer bot in slepende zaak tegen CZ

To Concept krijgt ook in het cassatieberoep in een langslepende zaak tegen CZ geen gelijk. De procureur oordeelt in elk geval negatief. De kwestie betreft de gesneuvelde...

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Auto niet binnen drie minuten leeg te roven

Het Gerechtshof Den Haag acht het onwaarschijnlijk dat "inbrekers binnen een tijdsbestek van drie à vier minuten de mogelijkheid zouden hebben gehad om een...

Eitje of toch niet?

Eitje of toch niet?

Wat is precies een beschadigde zaak? Daar draait het om in een rechtszaak tegen HDI-Gerling van Zonne-Ei-Farm, dat wegens levering van eieren met fipronil een schadeclaim...

Forse dwangsom na benaderen klanten uit verkochte portefeuille

Forse dwangsom na benaderen klanten uit verkochte portefeuille

Dwangsommen tot 50.000 euro heeft de Rechtbank Limburg opgelegd aan twee personen die klanten uit een verkochte assurantieportefeuille bleven benaderen. Het betreft...

Behendigheid met betonschaar maakt van betonvlechter nog geen bromfietsdief

Behendigheid met betonschaar maakt van betonvlechter nog geen bromfietsdief

Bovemij heeft ten onrechte een bromfietsverzekerde verdacht van fraude. De verzekeraar moet van de Rechtbank Gelderland alsnog de geclaimde diefstalschade vergoeden....

Listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels

Listige kunstgrepen en samenweefsel van verdichtsels

De Rechtbank Midden-Nederland acht bewezen dat een man door "listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels" heeft geprobeerd Delta Lloyd op te lichten....