AVG niet van toepassing op overleden personen

Uitvaart 1 (kerkhof)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de gegevens van overleden personen. In dit opzicht vormt de AVG aldus geen beletsel voor verzekeraars en nabestaanden om de gegevens van overleden personen te verwerken om eventuele verzekeringspolissen van deze overleden personen te achterhalen. Wel dient uiteraard zorgvuldig met deze gegevens te worden omgegaan.

Voor zover er bij het achterhalen van polissen van overledenen persoonsgegevens van levende personen, zoals de nabestaanden, worden verwerkt, is de AVG wel van toepassing. Er dient dan te worden voldaan aan de voorwaarden die in de AVG worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens, zoals het bestaan van een grondslag voor de verwerking. Deze grondslag kan in het geval dat persoonsgegevens van een nabestaande worden verwerkt bijvoorbeeld toestemming van de nabestaande zijn.

(Uit antwoord van staatssecretaris Knops op Kamervragen)

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeanie Koop - Vereniging voor Nierpatiënten Hollands Noorden 23 oktober 2020

Mag een vereniging het overlijden van een lid bekendmaken aan de andere leden?

Meer over
Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Kifid: Yarden mag ook vóór 1993 afgesloten pakketpolis eenzijdig aanpassen

Vanwege de financiële situatie van Yarden mag de verzekeraar de voorwaarden van de pakketpolis eenzijdig wijzigen, ook als het uitvaartdienstenpakket voor 1993...

Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data

Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data

De NVB vindt dat voor een juiste balans tussen de verschillende partijen in de data-economie – de datagebruikers en -eigenaren – een nieuw wettelijk...

Banken pleiten voor mogelijk gebruik van biometrische gegevens financiële diensten

Banken pleiten voor mogelijk gebruik van biometrische gegevens financiële diensten

De Nederlandse Vereniging van Banken staat achter het wetsvoorstel Verzamelwet Gegevensbescherming. Dit voorstel is een aanpassing op de Uitvoeringswet AVG, die...

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

Bij jongeren tot 21 jaar die kanker hebben gehad, mag vijf jaar na genezing niet meer worden meegewogen dat zij in het verleden ziek zijn geweest. Ook mensen die...

Monuta pleit voor meer uniforme gemeentelijke grafkosten

Monuta pleit voor meer uniforme gemeentelijke grafkosten

Uit een steekproef door Monuta waarbij 2019 met 2020 is vergeleken, blijken er flinke prijsstijgingen te zijn van gemeentelijke begraafplaatsen. Een graf op...

Monuta: geen andere acceptatie en geen premietoeslag wegens corona

Monuta: geen andere acceptatie en geen premietoeslag wegens corona

Corona is geen reden iemand een uitvaartverzekering te weigeren. Er geldt ook geen premietoeslag. Dat stelt Monuta op de website van Radar in reactie op een item...

Ook uitvaartverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Ook uitvaartverzekeringen beter toegankelijk voor ex-kankerpatiënten

Ook uitvaartverzekeraars willen ex-kankerpatiënten die al geruime tijd genezen zijn verklaard een 'schone lei' bieden. Deze consumenten zouden zonder nadere...

Monuta laat rentegarantie en vastgesteld pakket los in nieuwe verzekering

Monuta laat rentegarantie en vastgesteld pakket los in nieuwe verzekering

Een nieuw product van Monuta stapt af van de levenslange rentegarantie. Frank Fransen, directeur Monuta Verzekeringen: "Een levenslange rentegarantie is niet meer...

Uitkijken met doorverkopen persoonsgegevens

Uitkijken met doorverkopen persoonsgegevens

Onder de AVG is het uitkijken met het doorverkopen van persoonsgegevens. Doorverkoop kan in beginsel alleen rechtmatig zijn wanneer de betrokkene hier toestemming...

AP: meeste klachten gaan over schending privacyrecht

AP: meeste klachten gaan over schending privacyrecht

In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege een mogelijke privacyschending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018....