AVG niet van toepassing op overleden personen

Uitvaart 1 (kerkhof)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de gegevens van overleden personen. In dit opzicht vormt de AVG aldus geen beletsel voor verzekeraars en nabestaanden om de gegevens van overleden personen te verwerken om eventuele verzekeringspolissen van deze overleden personen te achterhalen. Wel dient uiteraard zorgvuldig met deze gegevens te worden omgegaan.

Voor zover er bij het achterhalen van polissen van overledenen persoonsgegevens van levende personen, zoals de nabestaanden, worden verwerkt, is de AVG wel van toepassing. Er dient dan te worden voldaan aan de voorwaarden die in de AVG worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens, zoals het bestaan van een grondslag voor de verwerking. Deze grondslag kan in het geval dat persoonsgegevens van een nabestaande worden verwerkt bijvoorbeeld toestemming van de nabestaande zijn.

(Uit antwoord van staatssecretaris Knops op Kamervragen)

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeanie Koop - Vereniging voor Nierpatiënten Hollands Noorden 23 oktober 2020

Mag een vereniging het overlijden van een lid bekendmaken aan de andere leden?

Meer over
Overzicht uitvaartpolissen niet haalbaar

Overzicht uitvaartpolissen niet haalbaar

Het kabinet wil kijken of verzekeraars vanuit de overheid automatisch een seintje kunnen krijgen wanneer iemand is overleden. Dat schrijft staatssecretaris Knops...

Voor bescherming gezondheidsgegevens gelden zeer hoge eisen

Voor bescherming gezondheidsgegevens gelden zeer hoge eisen

Heeft u een of meer bekende Nederlanders als klant? Let er dan extra goed op dat u zich houdt aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Haga Ziekenhuis...

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI heeft de essentiële informatie voor verzuimprocessen vastgelegd in twee nieuwe verzuimstandaarden, die alle ketenpartijen in staat stellen te voldoen aan...

Hoekstra: AP moet oordelen over gebruik klantgegevens

Hoekstra: AP moet oordelen over gebruik klantgegevens

Het is aan de AP als toezichthouder om te oordelen over de rechtmatigheid van het voorgenomen gebruik van klantgegevens in individuele gevallen, zoals nu door ING....

Verwerken BSN onder AVG

Verwerken BSN onder AVG

Een financieel adviseur met het BSN van een klant alleen verwerken als dit voor het verrichten van een rechtshandeling noodzakelijk is en de klant de adviseur hiervoor...

AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

Bettie Hoogsteen van Adfiz stond tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later, waar staan we nu?' uitgebreid stil bij de verantwoordingsplicht...

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei

Bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei

Tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei presenteert DPO Network de uitkomsten van het AVG-onderzoek dat zij onder...

Meldingen datalekken 2018 verdubbeld

Meldingen datalekken 2018 verdubbeld

Het aantal meldingen van datalekken is fors toegenomen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn in 2018 bijna 21.000 lekken gemeld, vergeleken met 10.000...

Serieuze petitie of lead generator?

Serieuze petitie of lead generator?

Verzekeraars proberen wel degelijk 'slapende' uitvaartpolissen te achterhalen, reageert het Verbond op de petitie die Uitvaartverzekeringwijzer.net is gestart. De...