AVG niet van toepassing op overleden personen

Uitvaart 1 (kerkhof)

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet van toepassing op de gegevens van overleden personen. In dit opzicht vormt de AVG aldus geen beletsel voor verzekeraars en nabestaanden om de gegevens van overleden personen te verwerken om eventuele verzekeringspolissen van deze overleden personen te achterhalen. Wel dient uiteraard zorgvuldig met deze gegevens te worden omgegaan.

Voor zover er bij het achterhalen van polissen van overledenen persoonsgegevens van levende personen, zoals de nabestaanden, worden verwerkt, is de AVG wel van toepassing. Er dient dan te worden voldaan aan de voorwaarden die in de AVG worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens, zoals het bestaan van een grondslag voor de verwerking. Deze grondslag kan in het geval dat persoonsgegevens van een nabestaande worden verwerkt bijvoorbeeld toestemming van de nabestaande zijn.

(Uit antwoord van staatssecretaris Knops op Kamervragen)

 

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jeanie Koop - Vereniging voor Nierpatiënten Hollands Noorden 23 oktober 2020

Mag een vereniging het overlijden van een lid bekendmaken aan de andere leden?

Meer over
Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Volgens Adfiz is automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk onder de AVG. De organisatie roept adviseurs op er melding van te maken als aanbieders...

AVG steviger gehandhaafd na aanloopjaar

AVG steviger gehandhaafd na aanloopjaar

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zet in 2019 steviger in op naleving van de AVG. Aldus de toezichthouder bij de publicatie van zijn jaarverslag op 4 april. AP-voorzitter...

Meer grip op delen gegevens uit overheidsbestanden door burgers aan derden?

Meer grip op delen gegevens uit overheidsbestanden door burgers aan derden?

Het kabinet onderzoekt of er meer (juridische) kaders moeten komen bij de verstrekking van gegevens uit overheidsbestanden door burgers aan derden. Dit schrijft...

Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij  ziekmelding

Geen aanvullende wetgeving verwerken gegevens bij ziekmelding

Minister Dekker vindt aanvullende wetgeving waar het gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de werkgever bij een ziekmelding vooralsnog niet...

Lage rente en Solvency II erg ongunstig voor Yarden

Lage rente en Solvency II erg ongunstig voor Yarden

In een korte reactie op berichtgeving maandagochtend in het FD erkent Yarden dat de solvabiliteit van haar uitvaartverzekeringsbedrijf onder druk staat. "Dat", aldus...

Consumentenbond blij met optreden tegen cookiewalls

Consumentenbond blij met optreden tegen cookiewalls

De Consumentenbond is blij dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat optreden tegen cookiewalls. Bedrijven mogen bezoekers die hun tracking cookies niet accepteren,...

Gemiddelde advieskosten sinds provisieverbod bijna gehalveerd

Gemiddelde advieskosten sinds provisieverbod bijna gehalveerd

In 2018 zijn de gemiddelde advieskosten over de financiering van uitvaartkosten uitgekomen op 106 euro. Dat is bijna de helft van de advieskosten in 2013 (gemiddeld...

AVG: hoe staan we er voor?

AVG: hoe staan we er voor?

(door Gerrit van Rooij en Jan van den Berg, DPO Network) De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ruim een half jaar geleden van kracht gegaan....

DPO Network houdt enquête over AVG

DPO Network houdt enquête over AVG

DPO Network roept financieel adviseurs op mee te doen aan de enquête die zij momenteel houdt over de AVG. Vragen die worden gesteld, zijn onder meer: ‘Weet...

Banken en verzekeraars voldoen aan FG-verplichtingen na controle AP

Banken en verzekeraars voldoen aan FG-verplichtingen na controle AP

Alle gecontroleerde Nederlandse banken en verzekeraars waarvoor de verplichtingen gelden, hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld en...