Baarsma: Verzekeraars laten bloeden voor foute producten

Barbara Baarsma

Als een financieel product niet doet wat het belooft, moet de maker daar aansprakelijk voor kunnen worden gesteld. Dat betoogt Barbara Baarsma, directeur SEO en hoogleraar, in 'Verzekerd!' van het Verbond van Verzekeraars.

Baarsma: "Banken en verzekeraars die te risicovolle producten aanbieden, of klanten benadelen door fouten te maken in hun administratieve processen, moeten daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld, net als bemiddelaars die niet-passende polissen en hypotheken adviseren of verkopen. (...) Ik zou het heel mooi vinden als aanbieders producten op de markt zetten waarvoor ze zelf aansprakelijkheid durven te dragen. De financiële sector heeft jarenlang nodeloos ingewikkelde en dure producten verkocht waarmee consumenten hoge risico's hebben gelopen, zonder dat ze dat zelf wisten. In reactie daarop probeert de overheid met veel regelgeving bij te sturen, waar de sector dan weer - begrijpelijk - over klaagt. Uiteindelijk is dat niet effectief. Een lappendeken aan regels leidt alleen maar tot een afvinkcultuur. In mijn ogen is het effectiever om aanbieders van financiële producten zélf het risico van incorrecte productontwikkeling te laten dragen, door ze aansprakelijk te laten zijn voor de schade die een consument kan oplopen als het product toch niet doet wat het beloofde. Ik geef meteen toe dat het idee verder moet worden uitgewerkt, maar het basisidee is krachtig."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Jazeker .............. een hypotheker - 2 juli 2012

Hallo, zijn we vergeten dat de verzekeringskamer en DNB toestemming en akkoord moeten geven voordat er een nieuw product de markt opgaat. en in die periode was de SER en DNB het controle orgaan. En we hebben nu toch een AFM. je kunt niet alles in de schoenen van de verzekeraars schuiven. Een product gaat weldegelijk eerst goed bekeken worden voordat het de markt opgaat. En ben het helemaal eens met adviseur, dat we in een rechtstaat wonen en als je denkt dat je onrecht is aangedaan je dat recht kan halen. Als vanaf morgen de beurs aantrekt naar 700 punten, krijgen de adviseurs die garantie tegen 3% hebben geadviseerd weer de problemen. Zo blijf je aan de gang. Voorwaarden lezen, dat is wat je als klant moet doen. En je mag gerust met een adviseur op papier zetten, dat een polis gegarandeert is. Blijkt deze dat achteraf niet te zijn, dan kan je met dat papier naar de rechter.

nico w. - 29 juni 2012

Opmerkelijk dat het een econome moet zijn die hier wijst op een lacune in het recht. Het is echter niet zozeer de wetgever die tekortschiet, maar de rechtspraak. De civiele rechtspraak in Nederland lijkt nog steeds een strak onderscheid te maken tussen de (vage) civielrechtelijke regeltjes in het Burgerlijk Wetboek en de vaak veel duidelijkere publiekrechtelijke regelgeving. Het gevolg is een lacune in de situatie waarin de publiekrechtelijke toezichthouder AFM nalaat in te grijpen, te zwak ingrijpt of te laat is met ingrijpen. Zie wat het laatste betreft de aandelenlease-affaire en de woekerpolisaffaire. Door tal van juristen is er de afgelopen jaren voor gepleit de publiekrechtelijke regels integraal te laten doorwerken in het civiele recht. Dat dit niet of onvoldoende gebeurt valt vooral aan rechters euvel te duiden. Een voorbeeld is de rechtspraak rondom aandelenlease waarin de rechter (Hof Amsterdam en Hoge Raad) de zorgplicht vrijwel uitkleedde tot een vrijwel lege huls.

Cornelis de Beer - 28 juni 2012

@Jan de Wit Ook maar even gegoogeld op deze tante en wat me opvalt is hoeveel nevenfuncties zij vervult. Er lopen lijntjes langs de Landelijke Publieke Omroep, De SER, Het FNV, De UVA, het Min. van Financien tot aan een commissariaat bij Loyalis. Tja deze tante heeft een indrukwekkend netwerk en blijkbaar heeft ze gedacht dat ze vanuit deze positie het wel kon maken om persoonlijk een hele beroepsgroep de afgrond in te schrijven. Maar zij is vergeten dat hoogvliegers laag kunnen vallen.

Jan de Wit - 28 juni 2012

@ Cornelis de Beer, indrukwekkend en verbijsterend tegelijk. Kun je aangeven wat werkelijk haar lijntjes zijn met het Ministerie van Financien? Dat rapport van haar om ons kapot te willen maken is namelijk in opdracht van het Ministerie van Financien geschreven. En het Boegbeeld daarvan is Jan Kees de Jager zelf. Deze persoon kickte er als geen ander op heeft het als HANDLEIDING (leidraad) genomen. Je zou eigenlijk kunnnen stellen een handleiding in opdracht geschreven in de trant van Mein Kampf.

Frans van Moerkerken - 28 juni 2012

@Cornelis Ik kan me niet indenken dat er nog politici zijn die Baarsma na haar SEO-Flop nog serieus nemen.

rob - 27 juni 2012

@Adviseur. Ik geloof bijna niet wat ik lees. Uw woorden zijn van een zeer bedenkelijk nivieau. Ik stel voor dat u een eigen "blog" gaat schrijven en uw klanten daar vervolgens deelgenoot in maakt. Het zijn niet de woorden van mevr. Baarsma die negativiteit over de markt uitstrooien, maar juist "adviseurs" als u die de kop in het zand steken. Verbeter de wereld en begin....bij een ander? Is dat uw theorie?

jan - 27 juni 2012

en adviseur s als u gaat zeuren over tiepfoutjes dan kunt u van mij sowieso de boom in! spijkers op laag water zoeken is dat en om de essentie heen breien, adviseurs als u komen nog uit de oude wereld waar we graag afscheid van willen nemen, door mensen zoals u zal het vertrouwen in de financiele branche nooit teurgkomen

adviseur - 27 juni 2012

WEER WAT NIEUWS OPWERPEN, MEVROUW BAARSMA !!!!!! Zo blijven we aan de gang met steeds NEGATIEVE berichten over onze markt uitstrooien. Wat wil je hier nu weer mee bereiken !!! Als de beurs nu niet zo lang al aan het "dippen" was, dan waren ALLE beleggingspolissen allang weer op het "OUDE" niveau. Dit is in het verleden ook ALTIJD geweest. ALLES HERSTELDE ZICH WEER. De beurs-dip duurde nooit lang. We hebben ALLEMAAL ( verzekeraars en adviseurs) de pech, dat we met de PROBLEMEN zitten van de zuidelijke landen. Hier kan helemaal niemand wat aan doen. Maar het neemt dan nog steeds niet weg, dat als men het niet eens is, men altijd de rechtsgang kan oppakken.

Winston - 27 juni 2012

@Henk van Megen Heel goed gepost Henk. Baarsma is de boezemvriendin van Erica Verdegaal. Beide tantes proberen het intermediair failliet te schrijven. Gespeekde oprechtheid is zo doorzichtig! Als men echt zo oprecht is laten ze dan gaan solliciteren bij het Leger des Heils.

Jeffrey Leichel (Stichting ODIN) - 27 juni 2012

Mevr. Baarsma heeft inderdaad met het beruchte SEO rapport de basis gelegd voor veel nieuwe wetgeving. Ook in de media heeft ze enkele keren zeer negatief gesproken over het intermediair. Het is dan verfrissend dat ze nu de verzekeraars (die toch vaak haar opdrachtgevers zijn) eens een spiegel voorhoudt. Wat ik alleen mis in het verhaal is dat er ook een andere manier is om productfouten aan de orde te stellen. En dat is via een IKP (Interne Klachten Procedure) en KiFiD procedure. Er staan steeds meer specialisten op die op met deze procedures hele mooie dingen doen voor woekerpolishouders. En het werkt veel sneller en effectiever dan de gang naar de rechter.

Advies: waarschuw klanten voor risico’s illegaal vuurwerk

Advies: waarschuw klanten voor risico’s illegaal vuurwerk

Ontstaat schade en of letsel als gevolg ontploffing van illegaal vuurwerk, dan zal dit - aldus docent schadeverzekeringen Anita Hol-Bubeck - in veel gevallen niet...

Onderscheid recreatief en beroepsmatig vliegen met een drone vervalt

Onderscheid recreatief en beroepsmatig vliegen met een drone vervalt

Vanaf 31 december 2020 gelden nieuwe, Europese regels voor het (semi)professioneel vliegen met een drone. Vanaf dat moment is men verplicht zich te registreren als...

Allianz schetst vijf trends aansprakelijkheidrisico’s

Allianz schetst vijf trends aansprakelijkheidrisico’s

Aansprakelijkheidsrisico’s voor bedrijven nemen wereldwijd toe. Factoren zoals sociale inflatie, dure en frequente terugroepacties in de automobiel- en voedingssector,...

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

In zijn algemeenheid kan van een assurantietussenpersoon niet worden gevergd dat hij zijn cliënt op alle mogelijke, ook niet concreet voorzienbare of niet relevante,...

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

Bedrijf moet adviseur informeren over nieuwe werknemers

De adviseur, aldus het Gerechtshof Amsterdam, mocht afgaan op de afspraak dat zij geïnformeerd zou worden als de relatie een werknemer in dienst zou nemen....

Staat niet in beroep in Faro-zaak

Staat niet in beroep in Faro-zaak

De Staat gaat niet in beroep tegen de gerechtelijke uitspraak begin dit jaar in verband met de Faro-ramp uit 1992. De rechtbank veroordeelde de Staat tot het vergoeden...

Affectieschade

Affectieschade

Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk om vergoeding van affectieschade te vorderen voor naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel, en nabestaanden van...

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Eiland geen opstal, beschoeiing wel

Anders dan de rechtbank vindt het hof een eiland niet per se een opstal. Toch laat ook het hof de eigenaar van het eiland in de Vinkeveense Plassen net als de rechtbank...

Nieuwe opzetclausule voor aansprakelijkheidsverzekeringen

Nieuwe opzetclausule voor aansprakelijkheidsverzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe model-opzetclausule voor de particuliere aansprakelijkheidsverzekering gepubliceerd. In deze nieuwe versie is duidelijker...

Arbo-boete van 27 mille na letsel bij act met banddoek niet terecht

Arbo-boete van 27 mille na letsel bij act met banddoek niet terecht

De Rechtbank Oost-Brabant vindt de Arbo-boete van 27.000 euro voor een circusopleiding niet terecht. De opleiding zou de regels niet in acht hebben genomen, waardoor...