Bank is geen belastingadviseur

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel dat in 2021 is uitbetaald, krijgt de consument vanwege haar leeftijd geen arbeidskorting waardoor zij ongeveer 2.000 euro meer belasting moet betalen. De consument vindt dat de bank dit bedrag moet betalen, omdat de bank haar niet heeft geholpen toen zij navraag deed over hoe zij het saldo moest laten uitbetalen. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is gebleken dat de bank onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De verplichting tot het verstrekken van specifieke informatie over fiscaliteit ligt niet bij de bank. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: “Uit de stukken volgt dat de bank (algemene) informatie over de levensloopregeling aan de consument heeft verstrekt. De bank heeft haar er onder andere op gewezen dat zij de levensloopregeling in één keer of in delen kon laten uitbetalen. Zij heeft de consument bovendien gewaarschuwd dat zij door opname van haar levenslooptegoed een hoger inkomen zou hebben en dat dit mogelijk fiscale gevolgen had. Daarbij heeft zij verwezen naar de Belastingdienst of een belastingadviseur voor het geval de consument wilde weten wat zij in haar geval het beste kon doen. Indien de consument advies dan wel informatie afgestemd op haar persoonlijke situatie wenste, had het dan ook op haar weg gelegen om dit in te winnen bij de Belastingdienst of een belastingadviseur. Dat de consument geen belastingadviseur heeft of dat de Belastingdienst haar niet met haar persoonlijke situatie kon helpen kan zij de bank niet verwijten.”

 

Reactie toevoegen

 
Zorgplicht reikt verder dan je denkt

Zorgplicht reikt verder dan je denkt

(Rubriek 'Jouw vakbekwaamheid' door Lindenhaeghe in Ken je vak! VVP 2-2024) Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële beslissingen, maar voor...

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

Niet bank maar adviseur moet relevante termijnen bewaken

(Kifid-uitspraak GC 2024-0458) Door een onjuiste veronderstelling van de adviseur is de offerte niet geüpload in het systeem van de bank. De termijn waarbinnen...

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

Zelfs afgeblazen concert Rammstein zorgt voor herrie

(Rechtspraak) De vraag is of de assurantietussenpersoon een op haar rustende zorgplicht tegenover de festivalorganisator heeft geschonden. De Rechtbank Amsterdam...

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

Diefstal uit auto in gemeenschappelijke ruimte niet zonder meer gedekt op inboedelpolis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0419) De consument heeft een beroep gedaan op haar inboedelverzekering nadat in haar auto is ingebroken terwijl de auto in een inpandige...

Zoals het klokje thuis tikt...

Zoals het klokje thuis tikt...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0410) De consument vordert vergoeding van schade door diefstal met gewelddadige beroving van zijn Rolex-horloge. Hij is van mening dat de...

Meningsverschil over kleurverschil

Meningsverschil over kleurverschil

(Kifid-uitspraak GC 2024-0395) De Geschillencommissie is van oordeel dat weghalen van kleurverschillen die ontstaan zijn door de reparatie op basis van de voorwaarden...

Adviseur struikelt over paard

Adviseur struikelt over paard

(Kifid-uitspraak GC 2024-0400) De consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat als de bemiddelaar haar vragen wel had beantwoord, zij op basis van die informatie...

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

Centrale organisatie verantwoordelijk voor handelen aangesloten adviseurs

(Kifid-uitspraak GC 2024-0392) Volgens de consumenten heeft de adviseur zijn zorgplicht geschonden omdat hij aan hen een onjuist hypotheekadvies heeft gegeven en...

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

Adviseur zegde wijselijk niet toe de allerbeste polis te adviseren

(Rechtspraak) De afgesloten verzekering moet in dit geval volgens de Rechtbank Gelderland als passend worden aangemerkt. De tussenpersoon heeft dus geen fout gemaakt...

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

Adviseur niet altijd verplicht om hulp te verlenen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0388) De consumenten hebben een geschil met de uitvoerder van hun rechtsbijstandverzekering en in dat kader hebben zij hun tussenpersoon...