Bank is geen belastingadviseur

euro's 6 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2023-0147) De consument had een levenslooprekening bij de bank en heeft het saldo voor een deel in 2020 en 2021 laten uitbetalen. Op het deel dat in 2021 is uitbetaald, krijgt de consument vanwege haar leeftijd geen arbeidskorting waardoor zij ongeveer 2.000 euro meer belasting moet betalen. De consument vindt dat de bank dit bedrag moet betalen, omdat de bank haar niet heeft geholpen toen zij navraag deed over hoe zij het saldo moest laten uitbetalen. De Geschillencommissie is van oordeel dat niet is gebleken dat de bank onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De verplichting tot het verstrekken van specifieke informatie over fiscaliteit ligt niet bij de bank. De vordering wordt afgewezen.

De commissie: “Uit de stukken volgt dat de bank (algemene) informatie over de levensloopregeling aan de consument heeft verstrekt. De bank heeft haar er onder andere op gewezen dat zij de levensloopregeling in één keer of in delen kon laten uitbetalen. Zij heeft de consument bovendien gewaarschuwd dat zij door opname van haar levenslooptegoed een hoger inkomen zou hebben en dat dit mogelijk fiscale gevolgen had. Daarbij heeft zij verwezen naar de Belastingdienst of een belastingadviseur voor het geval de consument wilde weten wat zij in haar geval het beste kon doen. Indien de consument advies dan wel informatie afgestemd op haar persoonlijke situatie wenste, had het dan ook op haar weg gelegen om dit in te winnen bij de Belastingdienst of een belastingadviseur. Dat de consument geen belastingadviseur heeft of dat de Belastingdienst haar niet met haar persoonlijke situatie kon helpen kan zij de bank niet verwijten.”

 

Reactie toevoegen

 
Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

Adviseur liet verzekering na brand te lang doorlopen

(Rechtspraak) Financieel adviseur Venhorst Verzekeringen moet 1.750 euro aan de klant betalen wegens het onnodig lang laten doorlopen van de verzekering na brand....

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

Adviseur onderzocht niet of aansluiting bij bpf verplicht was

(Rechtspraak) De Rechtbank Rotterdam oordeelt dat NVO Groep niet aan haar zorgplicht heeft voldaan, nu zij bij de overname van de taken van Asro eind oktober 2013...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...