Bank mocht advies bij beëindiging orv verplicht stellen

Overleg klant document via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2021-0767) De consument klaagt over de eis die NN Bank stelt aan het verwerken van zijn verzoek tot beëindiging van zijn overlijdensrisicoverzekering. De bank heeft de consument medegedeeld dat zij zijn verzoek alleen met tussenkomst van een financieel adviseur wil uitvoeren, omdat zij de beëindiging van de overlijdensrisicoverzekering niet beschouwt als een wijziging van ondergeschikte aard. De Geschillencommissie is van oordeel dat de bank niet op onredelijke wijze gebruik heeft gemaakt van haar contractsvrijheid. Daarbij volgt uit de voorwaarden dat toestemming van de bank is vereist bij een verzoek tot beëindiging van een overlijdensrisicoverzekering die aan een hypothecaire geldlening is gekoppeld. Daarvan is in dit geval sprake. Dat de bank alleen de opzegging wil verwerken met tussenkomst van een adviseur ligt in het verlengde van deze toestemming. Niet is gebleken dat de voorwaarde van de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Verder “begrijpt de commissie uit het dossier dat de bank als hypotheekverstrekker een  belang heeft bij het al dan niet aanhouden van de overlijdensrisicoverzekering. De overlijdensrisicoverzekering biedt de bank immers extra zekerheid bij de voldoening van
de hypotheekschuld. De bank heeft toegelicht dat bij de beoordeling van de noodzaak van de
overlijdensrisicoverzekering meerdere aspecten relevant zijn náást de gestelde overwaarde
van de woning. Ook de door de consument gekozen hypotheekvorm - in dit geval een
beleggingshypotheek met een onzeker eindresultaat ten aanzien van de algehele aflossing op
de einddatum - en het risico op een restschuld bij vroegtijdig overlijden of het risico op
inkomensterugval zijn relevant voor de vraag of het aanhouden van de overlijdensrisico-
verzekering (nog) noodzakelijk is. Nu de bank hier niet optreedt als adviseur van de
consument, is het niet aan de bank om te beoordelen of de noodzaak voor een overlijdens-
risicoverzekering voor de consument nog bestaat.

“Tot slot ziet de commissie geen aanleiding om te oordelen dat de bank in de gegeven
omstandigheden geen gebruik mag maken van haar contractsvrijheid. Niet is gebleken dat het
verplicht stellen van advies in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij is van belang dat de bank geen eisen stelt aan de
omvang van het advies. Dat de beleggingshypotheek een keuze is van de consument,
betekent niet dat de bank als hypotheekverstrekker geen voorwaarden mág stellen aan het
product dat verbonden is aan de gekozen hypotheekvorm. De onzekerheid ten aanzien van
de voldoening van de hypotheekschuld door de gekozen hypotheekvorm is immers niet een
omstandigheid die alléén de consument raakt, maar ook de bank als hypotheek- en geldverstrekker”.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Beroep van Interbank tegen uitspraken over variabele rente niet behandelbaar

Het beroep van Interbank tegen twee uitspraken over variabele rente op doorlopend krediet is niet behandelbaar, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraken...

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

Bank hoefde niet mee te werken aan afsluiten twee nieuwe leningen

(Kifid-uitspraak CvB 2021-0039) Consument heeft in 2008 een hypothecaire geldlening bij de Rabobank afgesloten voor oorspronkelijk 270.000 euro. Aan de lening is...

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

Vernietiging van bindend Kifid-advies toegewezen

(Rechtspraak) Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de vernietiging van een bindend Kifid-advies toegewezen. Volgens het hof heeft de Kifid Commissie...

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

Tussenpersoon gaf geen verkeerd advies

(Kifid-uitspraak GC 2021-0880) De consument heeft de tussenpersoon gevraagd om zijn uitvaartverzekeringen (kapitaalverzekeringen) te beëindigen en nieuwe uitvaartverzekeringen...

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

Kosten experts verzekerd voor zover het vaststellen hoogte schade betreft

(Kifid-uitspraak GC 2021-0869) De consument wenst dat de verzekeraar een deskundige inschakelt, omdat hij van mening is dat partieel herstel van de vloer niet acceptabel...

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

Kifid wijst beroep tussenpersoon op niet-behandelbaarheid af

(Kifid-uitspraak GC 2021-0874) De auto van de consument staat op naam van zijn eenmanszaak. De auto wordt gestolen. De gevolmachtigde heeft dekking onder de autoverzekering...

Verhoging autopremie was niet onredelijk

Verhoging autopremie was niet onredelijk

(Kifid-uitspraak GC 2021-0861) De consument is het niet eens met de premiestijging van zijn autoverzekering per contractvervaldatum. De Geschillencommissie is van...

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Bank hoefde niet te wijzen op eigen verzekeringspakket

Kifid-uitspraak GC 2021-0850) De consument vindt (onder andere) dat ABN Amro, als verzekeringsadviseur, hem had moeten informeren dat het mogelijk was om al zijn...

Klacht gaat nat...

Klacht gaat nat...

Kifid-uitspraak GC 2021-0854) De consument heeft schade geleden als gevolg van een lekkage in zijn badkamer. Hij heeft deze schade gemeld op zijn woon- en inboedelverzekering....

Schade veroorzaakt door aard van de zaak hoeft niet vergoed

Schade veroorzaakt door aard van de zaak hoeft niet vergoed

(Kifid-uitspraak GC 2021-0843) De consument heeft een beroep gedaan op zijn camperverzekering vanwege schade aan de motor van de camper. Volgens de gevolmachtigde...