Bank mocht vragen om taxatierapport

Rapport via Pixabay graphic

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire geldlening aangevraagd bij de bank. Ten behoeve van de financieringsaanvraag heeft de bank aan de adviseur kenbaar gemaakt welke stukken hiervoor benodigd waren. Hierbij heeft de bank geen taxatierapport opgevraagd en zijn de consumenten op basis van deze informatie aan de slag gegaan om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Daar hebben zij kosten voor gemaakt. Na ruim 2,5 maanden heeft de bank alsnog een taxatierapport opgevraagd. Omdat de taxatiewaarde te laag was in verhouding tot de stichtingskosten, heeft de bank de aanvraag afgewezen. De klacht van de consumenten houdt in dat de bank bij de eerste aanvraag al om een taxatierapport had moeten vragen én dat de bank, toen een taxatierapport niet mogelijk bleek, anders had moeten omgaan met de aanvraag. De Geschillencommissie is tot de conclusie gekomen dat de bank geen fout gemaakt heeft door het taxatierapport niet expliciet op te vragen bij aanvang en dat de bank de financieringsaanvraag uiteindelijk mocht afwijzen. De vordering wordt afgewezen.

Voor de commissie staat vast dat “in september 2021 aan de hand van de Acceptatie-voorwaarden inzichtelijk was dat de bank bij een recreatiewoning een taxatierapport verlangt. Bovendien heeft de bank niet rechtstreeks bij de consumenten de verwachting gewekt dat een taxatierapport niet nodig zou zijn. Zij hebben immers geen rechtstreeks contact met elkaar gehad voordat de financiering afgewezen was. Ook zijn er onvoldoende feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de bank richting de adviseur de indruk gewekt heeft dat een taxatierapport in dit geval niet vereist zou zijn.

Adviseur had navraag moeten doen

“Als de stelling van de adviseur gevolgd wordt dat in september 2021 alleen kenbaar was dat een waardebepaling nodig was, had het op zijn weg gelegen om bij de bank navraag te doen op welke manier de waarde bepaald moest worden. De adviseur heeft tijdens de hoorzitting toegelicht dat hij uitging van stichtingskosten, omdat dit bij nieuwbouw gebruikelijk is en omdat de bank niet om een taxatierapport vroeg, ook niet bij de aanvragen die hij tussen 16 september en 6 december 2021 indiende in verband met de geldigheid van het renteaanbod. In het onderhavige geval gaat het echter niet om een gebruikelijke nieuwbouwwoning, maar om een nieuw te bouwen recreatiewoning."

Het tweede onderdeel van de klacht houdt in dat de bank niet serieus onderzocht zou
hebben of de financiering zonder taxatierapport verstrekt kon worden. Op basis van haar toelichting stelt de commissie vast dat "de bank wel serieus het verzoek van (de adviseur van) de consumenten onderzocht heeft. Dat de bank vervolgens tot de conclusie gekomen is dat de financiering definitief niet verstrekt kon worden, maakt naar het oordeel van de commissie niet dat de bank misbruik heeft gemaakt van haar contractsvrijheid. Een taxatierapport is een gebruikelijke en redelijke voorwaarde die de bank mag stellen, ook onder de onderhavige omstandigheden".

 

Reactie toevoegen

 
Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

Schade aan ruiten door cementsluier niet gedekt

(Kifid-uitspraak GC 2024-0291) Door een lekkage van het inpandige balkon is er cementsluier ontstaan op enkele ruiten van de woning van de consumenten. Hierdoor...

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

AFM: meerdere partijen op korrel in onderzoek naar overtredingen maatwerk bij hypotheken

De AFM had bij het onderzoek naar overtreding van de regels inzake maatwerk bij hypotheken drie partijen op de korrel, niet alleen de Rabobank die eind vorig jaar...

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

Hypotheekadviseur had moeten wijzen op knelpunten

(Kifid-uitspraak GC 2024-0268) De Geschillencommissie acht het voldoende aannemelijk dat de consument door de fout van de adviseur een gunstiger rente is misgelopen. Volgens...

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

Bank niet verplicht kleiner wonen te financieren

(Kifid-einduitspraak GC 2023-0816B) De consumenten hebben schadevergoeding gevorderd omdat de aanvraag van hun hypothecaire geldlening is afgewezen. Zij wilden juist...

Voor eigen rekening...

Voor eigen rekening...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0235) De consument heeft zich voor advies in verband met de mogelijke aankoop van een beleggingspand tot de adviseur gewend. Hierbij is...

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

Geldverstrekker hoefde notariskosten niet te vergoeden in erfpachtkwestie

(Kifid-uitspraak GC 2024-0237) De Geschillencommissie is van oordeel dat het beleid van de kredietverstrekker om - bij omzetting naar eeuwigdurend recht van erfpacht...

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

Adviseur heeft geen resultaatsverplichting

(Kifid-uitspraak GC 2024-0240) De financieringsaanvraag van de consumenten is door de geldverstrekker afgewezen omdat het onderpand niet paste binnen de acceptatievoorwaarden....

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

Verzekeraar eiste terecht alle originele selutels

(Kifid-uitspraak GC 2024-0242) De verzekeraar heeft dekking afgewezen voor de diefstal van de camperbus van de consument, omdat hij niet alle originele sleutels...

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

Adviseur wees onvoldoende op risico's overbruggingskrediet

(Kifid-tussenuitspraak GC 2024-231A) De Geschillencommissie is van oordeel dat de adviseur de consumenten in de gegeven omstandigheden onvoldoende heeft gewezen...

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

Geen recht op contra-expertise schade tegenpartij

(Kifid-uitspraak GC 2024-0206) De consument wil dat de verzekeraar een contra-expert inschakelt om de schade van de tegenpartij te beoordelen. De verzekeraar heeft...