Bank mocht vragen om taxatierapport

Rapport via Pixabay graphic

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire geldlening aangevraagd bij de bank. Ten behoeve van de financieringsaanvraag heeft de bank aan de adviseur kenbaar gemaakt welke stukken hiervoor benodigd waren. Hierbij heeft de bank geen taxatierapport opgevraagd en zijn de consumenten op basis van deze informatie aan de slag gegaan om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Daar hebben zij kosten voor gemaakt. Na ruim 2,5 maanden heeft de bank alsnog een taxatierapport opgevraagd. Omdat de taxatiewaarde te laag was in verhouding tot de stichtingskosten, heeft de bank de aanvraag afgewezen. De klacht van de consumenten houdt in dat de bank bij de eerste aanvraag al om een taxatierapport had moeten vragen én dat de bank, toen een taxatierapport niet mogelijk bleek, anders had moeten omgaan met de aanvraag. De Geschillencommissie is tot de conclusie gekomen dat de bank geen fout gemaakt heeft door het taxatierapport niet expliciet op te vragen bij aanvang en dat de bank de financieringsaanvraag uiteindelijk mocht afwijzen. De vordering wordt afgewezen.

Voor de commissie staat vast dat “in september 2021 aan de hand van de Acceptatie-voorwaarden inzichtelijk was dat de bank bij een recreatiewoning een taxatierapport verlangt. Bovendien heeft de bank niet rechtstreeks bij de consumenten de verwachting gewekt dat een taxatierapport niet nodig zou zijn. Zij hebben immers geen rechtstreeks contact met elkaar gehad voordat de financiering afgewezen was. Ook zijn er onvoldoende feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de bank richting de adviseur de indruk gewekt heeft dat een taxatierapport in dit geval niet vereist zou zijn.

Adviseur had navraag moeten doen

“Als de stelling van de adviseur gevolgd wordt dat in september 2021 alleen kenbaar was dat een waardebepaling nodig was, had het op zijn weg gelegen om bij de bank navraag te doen op welke manier de waarde bepaald moest worden. De adviseur heeft tijdens de hoorzitting toegelicht dat hij uitging van stichtingskosten, omdat dit bij nieuwbouw gebruikelijk is en omdat de bank niet om een taxatierapport vroeg, ook niet bij de aanvragen die hij tussen 16 september en 6 december 2021 indiende in verband met de geldigheid van het renteaanbod. In het onderhavige geval gaat het echter niet om een gebruikelijke nieuwbouwwoning, maar om een nieuw te bouwen recreatiewoning."

Het tweede onderdeel van de klacht houdt in dat de bank niet serieus onderzocht zou
hebben of de financiering zonder taxatierapport verstrekt kon worden. Op basis van haar toelichting stelt de commissie vast dat "de bank wel serieus het verzoek van (de adviseur van) de consumenten onderzocht heeft. Dat de bank vervolgens tot de conclusie gekomen is dat de financiering definitief niet verstrekt kon worden, maakt naar het oordeel van de commissie niet dat de bank misbruik heeft gemaakt van haar contractsvrijheid. Een taxatierapport is een gebruikelijke en redelijke voorwaarde die de bank mag stellen, ook onder de onderhavige omstandigheden".

 

Reactie toevoegen

 
Persoonlijke lening bij verbouwen minder vaak interessant door stijgende rente

Persoonlijke lening bij verbouwen minder vaak interessant door stijgende rente

Een lening afsluiten om te verbouwen is volgens Geld.nl steeds minder vaak voordeliger dan de hypotheek verhogen. “Alleen voor leenbedragen tot 23.000 euro...

Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

Consument kan niet aantonen dat hij polissen had opgezegd

(Kifid-uitspraak GC 2023-0416) De consument stelt dat hij in 2018 aan de adviseur de opdracht heeft gegeven alle lopende verzekeringen bij de verzekeraar op te zeggen...

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Hypotheekbezitter met financiële stress zoekt geen hulp

Een op de vijf Nederlanders met een koopwoning en hypotheek maakt zich zorgen over zijn financiële situatie. Ondanks die zorgen schakelt de helft van alle huiseigenaren...

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

Rente vastgesteld op moment dat dossier compleet is

(Kifid-uitspraak GC 2023-0405) In beginsel mag de bank bij het bepalen van het rentepercentage uitgaan van de datum waarop het dossier als compleet wordt beoordeeld....

Tegemoetkoming in mindering gebracht op studieschuld

Tegemoetkoming in mindering gebracht op studieschuld

De terugkeer van de basisbeurs, waar de Eerste Kamer eerder deze week mee instemde, betekent het einde van het sociaal leenstelsel. Als gebaar richting studenten...

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

Zelf verantwoordelijk voor ingangsdatum polis

(Kifid-uitspraak GC 2023-0409) De consument heeft op 15 juli 2022 een reis- en annuleringsverzekering afgesloten vanaf 29 juli 2022. De consument heeft zijn reis...

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...