Bank mocht vragen om taxatierapport

Rapport via Pixabay graphic

Kifid-uitspraak GC 2023-0145) De consumenten hebben via een onafhankelijk hypotheekadviseur voor de aankoop van een nieuw te bouwen recreatiewoning een hypothecaire geldlening aangevraagd bij de bank. Ten behoeve van de financieringsaanvraag heeft de bank aan de adviseur kenbaar gemaakt welke stukken hiervoor benodigd waren. Hierbij heeft de bank geen taxatierapport opgevraagd en zijn de consumenten op basis van deze informatie aan de slag gegaan om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering. Daar hebben zij kosten voor gemaakt. Na ruim 2,5 maanden heeft de bank alsnog een taxatierapport opgevraagd. Omdat de taxatiewaarde te laag was in verhouding tot de stichtingskosten, heeft de bank de aanvraag afgewezen. De klacht van de consumenten houdt in dat de bank bij de eerste aanvraag al om een taxatierapport had moeten vragen én dat de bank, toen een taxatierapport niet mogelijk bleek, anders had moeten omgaan met de aanvraag. De Geschillencommissie is tot de conclusie gekomen dat de bank geen fout gemaakt heeft door het taxatierapport niet expliciet op te vragen bij aanvang en dat de bank de financieringsaanvraag uiteindelijk mocht afwijzen. De vordering wordt afgewezen.

Voor de commissie staat vast dat “in september 2021 aan de hand van de Acceptatie-voorwaarden inzichtelijk was dat de bank bij een recreatiewoning een taxatierapport verlangt. Bovendien heeft de bank niet rechtstreeks bij de consumenten de verwachting gewekt dat een taxatierapport niet nodig zou zijn. Zij hebben immers geen rechtstreeks contact met elkaar gehad voordat de financiering afgewezen was. Ook zijn er onvoldoende feiten en omstandigheden waaruit volgt dat de bank richting de adviseur de indruk gewekt heeft dat een taxatierapport in dit geval niet vereist zou zijn.

Adviseur had navraag moeten doen

“Als de stelling van de adviseur gevolgd wordt dat in september 2021 alleen kenbaar was dat een waardebepaling nodig was, had het op zijn weg gelegen om bij de bank navraag te doen op welke manier de waarde bepaald moest worden. De adviseur heeft tijdens de hoorzitting toegelicht dat hij uitging van stichtingskosten, omdat dit bij nieuwbouw gebruikelijk is en omdat de bank niet om een taxatierapport vroeg, ook niet bij de aanvragen die hij tussen 16 september en 6 december 2021 indiende in verband met de geldigheid van het renteaanbod. In het onderhavige geval gaat het echter niet om een gebruikelijke nieuwbouwwoning, maar om een nieuw te bouwen recreatiewoning."

Het tweede onderdeel van de klacht houdt in dat de bank niet serieus onderzocht zou
hebben of de financiering zonder taxatierapport verstrekt kon worden. Op basis van haar toelichting stelt de commissie vast dat "de bank wel serieus het verzoek van (de adviseur van) de consumenten onderzocht heeft. Dat de bank vervolgens tot de conclusie gekomen is dat de financiering definitief niet verstrekt kon worden, maakt naar het oordeel van de commissie niet dat de bank misbruik heeft gemaakt van haar contractsvrijheid. Een taxatierapport is een gebruikelijke en redelijke voorwaarde die de bank mag stellen, ook onder de onderhavige omstandigheden".

 

Reactie toevoegen

 
Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

Uitgaan van wat gebruikelijk was als polis zoekraakt

(Kifid-uitspraak GC 2023-0384) De consument heeft zijn stelling dat de uitvaartverzekeraar uitgaat van een onjuist verzekerd kapitaal met geen enkel document onderbouwd....

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

Het staat bank vrij explain optie aan te scherpen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0385) De consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij de bank. Eind oktober 2021 hebben zij de bank benaderd met de wens om gebruik...

Kifid: ‘nietje’ voor klager

Kifid: ‘nietje’ voor klager

(Kifid-uitspraak GC 2023-0368) Door opslag in brandwerende koffers zijn de nietjes van unieke comics van de consument gecorrodeerd. De Geschillencommissie oordeelt...

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

Verkoopopbrengst onjuist ingeschat: hypotheekadviseur moet alsnog bloeden

(Kifid-uitspraak CvB 2023-0021) De Kifid Commissie van Beroep laat een hypotheekadviseur alsnog bloeden na schending van de zorgplicht. De adviseur (Zeevat Hypotheken...

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

Geschillencommissie steekt stokje voor executie woning

(Kifid-uitspraak GC 2023-0362) De Geschillencommissie is in dit geval van oordeel dat opeising van de geldlening en de executie van de woning door Obvion gegeven...

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

Adviseur komt niet op proppen met adviesrapport

(Kifid-uitspraak GC 2023-0363) De consument stelt dat de adviseur niet als een goed opdrachtnemer heeft gehandeld, waardoor zij geen hypothecaire geldlening heeft...

Fout advies, maar geen schade

Fout advies, maar geen schade

(Kifid-uitspraak GC 2023-0353) Partijen zijn het erover eens dat de adviseur een fout heeft gemaakt door een hypotheek met NHG te adviseren, terwijl de kostengrens...

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

Niet informeren over bereidstellingsprovisie is schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2023-0354) Het staat vast dat de adviseur de consumenten niet heeft geïnformeerd over de mogelijke kosten (bereidstellingsprovisie) van...

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de...

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

ING moet 25 mille betalen na dubbel zorgplichtverzuim rond KEW

(Kifid-uitspraak GC 2023-0338) ING Bank moet 25.000 euro schadevergoeding betalen wegens zorgplichtverzuim. De bank verzuimde de KEW te betrekken bij haar advisering...