Bank niet verantwoordelijk voor (forse) rentedaling

Kantoor Kifid

(Kifid-uitspraak GC 2020-827) Consument heeft in 1999 een OpMaat Hypotheek gesloten bij de Rabobank met daaraan gekoppeld een OpMaat Verzekering. Daarin wordt kapitaal opgebouwd ten behoeve van de aflossing van de geldlening. Het rentetarief van de lening en de verzekering zijn aan elkaar gekoppeld en voor de premie-inleg is een zogenoemde hoog/laag-constructie overeengekomen. In 2009 is een nieuw rentecontract overeengekomen tegen een tarief van 5,4 procent. In 2019 liep het rentecontract af en is een nieuw rentecontract afgesloten tegen een tarief van 2,4 procent. Deze (forse) renteverlaging leidde ertoe dat het beoogde eindkapitaal in de verzekering niet zou worden behaald tenzij de premie zou worden verhoogd. Consument verwijt de bank dat zij hem niet tijdig heeft gewaarschuwd dan wel geadviseerd om een extra voorziening te treffen vooruitlopend op de gevolgen voor de premie van de lage rentestand in 2019 en vordert een schadevergoeding. De bank heeft zich hiertegen verweerd. De Commissie volgt de bank in haar stellingen en oordeelt dat de bank consument voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken van het product; het moet voldoende duidelijk zijn geweest voor (de bovengemiddeld geïnformeerde) consument dat bij een rentedaling een tekort zou kunnen ontstaan met betrekking tot het beoogde eindkapitaal en dat de bank niet heeft moeten voorzien dat in 2019 sprake zou zijn van een (forse) rentedaling. De vordering is afgewezen.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Forse HISWA te Waterschade...

Forse HISWA te Waterschade...

NN als leidende verzekeraar en Vivat als volgverzekeraar hoeven de voorbereidingskosten voor de als gevolg van de coronasituatie afgeblazen HISWA te Water 2020 niet...

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat adviseur kosten taxatierapport vergoeden

Kifid laat Finora de kosten van een taxatierapport (707,85 euro) vergoeden (uitspraak GC 2020-924). In verband met een lopende hypothecaire geldlening heeft consument...

Klacht verdrinkt...

Klacht verdrinkt...

(Kifid-uitspraak GC 2020-926) Consument doet een beroep op zijn verzekering vanwege waterschade in de badkamer, slaapkamer en aan het plafond in de woonkamer. De...

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Kifid: franchisegever in beginsel niet aansprakelijk voor handelen franchisenemer

Een consument kan bij Kifid terecht met een klacht tegen een financiële dienstverlener met wie hij een dienstverleningsovereenkomst heeft. Is er een overeenkomst...

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Val voorover van toiletpot geen ongeval

Ook de Kifid Commissie van Beroep vindt dat voorover van de toiletpot vallen geen ongeval is in de zin van polisvoorwaarden. De CvB neemt de eerdere beslissing van...

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

Adviseur heeft geen nazorgplicht klant regelmatig te bezoeken

De nazorgplicht van tussenpersonen strekt niet zo ver dat zij hun klanten regelmatig dienen te bezoeken en/of regelmatig dienen uit te nodigen voor een gesprek op...

Kifid schudt Loyalis wakker...

Kifid schudt Loyalis wakker...

(Kifid-uitspraak GC 2020-886) Consument vordert uitkering onder haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Loyalis weigert dit omdat de arbeidsongeschiktheid van consument...

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) In de afgelopen periode heeft de Geschillencommissie Kifid enkele uitspraken gedaan waarin de...

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

Gedeeltelijke verkoop is geen verkoop

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken in Ken je vak! VVP 5-2020) De consument in deze klacht en haar toenmalige echtgenoot hebben in 2007 een hypothecaire lening...

Consument moet willen begrijpen

Consument moet willen begrijpen

(Leren van Kifid-uitspraken Hypotheken Ken je vak! VVP 5-2020) In veel uitspraken van de Geschillencommissie Kifid wordt omstandig uitgelegd wat de consument allemaal...