Banken kijken scherper naar reserveringen VvE en toestand fundering

Maaike Verhoef

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, roept consumenten op extra terughoudend te zijn met de aankoop van een woning zonder het voorbehoud dat een passende hypothecaire geldlening kan worden gesloten. Directe aanleiding hiervoor is een trend naar wijzigingen in het acceptatiebeleid bij banken en andere geldverstrekkers.

Maaike Verhoef, secretaris NVHP: “Als NVHP zien wij een groei in het aantal geldverstrekkers dat bij het aanvragen van een hypotheek kritischer kijkt naar de financiële situatie van de VvE. De ervaring leert dat als een aantal geldverstrekkers dit doet, andere geldverstrekkers snel volgen omdat zij anders juist de aanvragen met een extra risico krijgen. Ons advies aan de consument is dan ook om geen woning te kopen zonder financieringsvoorbehoud en altijd goed onderzoek te doen naar de financiële situatie van de VvE en de door deze VvE gemaakte reserveringen.” (Sinds 1 januari 2018 dient elke VvE jaarlijks een bedrag te reserveren voor groot onderhoud aan het gebouw.)

Funderingsproblematiek

Verhoef: “Eenzelfde ontwikkeling verwachten wij rondom de funderingsproblematiek. Er zijn berichten dat circa een miljoen woningen het risico lopen te verzakken door daling van de woning als gevolg van gaswinning, inklinken van de bodem door te laag waterpeil, rot van palen en fundering, of uitzetting van de grond door inkomend water bij de mijnen in Limburg. Herstel van fundering vergt per woning aanzienlijke investering. Worden deze herstelmaatregelen nagelaten dan leidt dat tot waardevermindering van de woning. Ook hier zien we de eerste signalen van geldverstrekkers die kritisch kijken of zij nog bereid zijn om, zonder nadere inspectie van de fundering, de hypotheek aan te bieden indien er al scheurvorming aanwezig is.

“Twee ontwikkelingen die voor ons aanleiding zijn om consumenten op te roepen zeer terughoudend te zijn met het besluit om een woning te kopen zonder financieringsvoorbehoud en zich voor aankoop en zich vóór aankoop grondig te verdiepen in de woning. Aspecten waar de consument op kan letten zijn: is er een actieve VvE met voldoende gevuld reservefonds. Wat zijn de maandelijkse bijdragen aan de VvE en wat is precies opgenomen in deze bijdrage maar ook wat de is staat van de fundering van het pand?”

Reactie toevoegen

 
Meer over
NVHP: transparant zijn over recommendatievergoedingen

NVHP: transparant zijn over recommendatievergoedingen

De NVHP vindt het onwenselijk dat leden recommandatievergoedingen accepteren, zonder dat de te adviseren of geadviseerde consument hierover is geïnformeerd. De...

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

DNB wil dat banken meer kapitaal aanhouden voor hypothecaire leningen

Om de weerbaarheid van banken te vergroten, is DNB voornemens een ondergrens op te leggen aan de risicoweging van hypothecaire leningenportefeuilles. Nederlandse...

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

Schuld-marktverhouding en periodieke aflossing

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – De consument heeft in 2007 een hypothecaire geldlening afgesloten. Op deze lening rust een renteopslag. In de voorwaarden...

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

Hoofdelijk aansprakelijk zonder eigendom

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – In deze klacht gaat het om twee partners die zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor een hypothecair krediet waarbij...

NHG: ORV ook niet langer verplicht voor bestaande klanten

NHG: ORV ook niet langer verplicht voor bestaande klanten

Het loslaten van de ORV-verplichting geldt straks ook voor bestaande klanten met een NHG-hypotheek. In een interview met de NVHP vertelt NHG-bestuurder Carla Muters...

Klanten kijken steeds vaker bewust naar energielabel

Klanten kijken steeds vaker bewust naar energielabel

“Ik zie dat mijn klanten steeds vaker bewust kijken naar het energielabel van een woning", vertelt hypothecair planner en NVHP-bestuurder Maaike Verhoef op...

Van de regen in de drup...

Van de regen in de drup...

Omdat hij geen aanvullende dekking sloot voor iets waarvan hij niet wist dat het speelde, krijgt een VvE-deelnemer ongelijk van het Gerechtshof Amsterdam... Een...

Kwart oudere VvE's heeft geen reservefonds

Kwart oudere VvE's heeft geen reservefonds

Vereniging Eigen Huis hoort regelmatig dat een bank een hypotheekaanvraag afwijst omdat de VvE nauwelijks of geen reserves, en ook geen onderhoudsplan heeft. Aldus...

Voor VvE is onderhoud belangrijker dan verduurzaming

Voor VvE is onderhoud belangrijker dan verduurzaming

Appartementseigenaren maken zich meer druk over het onderhoud van hun gebouw dan over verduurzaming. Dit blijkt uit het Nationale VvE-onderzoek 2019 van Vereniging...

VvE: geen extra vrijstelling in box 3

VvE: geen extra vrijstelling in box 3

Het kabinet acht het niet wenselijk om een extra vrijstelling in box 3 te introduceren in verband met de sinds 2018 voor een VvE geldende spaarverplichting. Minister...