Banken: liever transparantie dan provisieverbod in zakelijke markt

NVB Logo

Banken zien liever provisietransparantie dan een provisieverbod in de zakelijke markt.

Dat schrijven zij in hun reactie op de inmiddels gesloten consultatie 'Effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp'ers en mkb'ers bij financiële diensten en producten' van het ministerie van Financiën.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): "Banken vinden dat ook in de zakelijke markt het belang van de klant altijd voorop moet staan en dat partijen die optreden als externe adviseur of bemiddelaar niet geleid moeten worden door perverse prikkels. Wij twijfelen echter sterk of een provisieverbod in de zakelijke markt noodzakelijk is. Los van de vraag in hoeverre een eventueel provisieverbod de keuzevrijheid van klanten onnodig beperkt, onderschrijven banken het uitgangspunt dat zowel externe adviseurs en bemiddelaars als aanbieders van financiering volledig transparant moeten zijn over de mogelijke provisievergoeding die zij voor hun dienstverlening ontvangen of betalen. Die transparantie moet zien op: (i) het feit dat er vergoeding voor de dienstverlening in rekening wordt gebracht, (ii) de hoogte van de vergoeding en (iii) een omschrijving van de specifieke dienstverlening waarvoor die vergoeding geldt.
"Banken wijzen er op dat ook aanbieders van financiering zelf in de praktijk vaak een vorm van advies geven. Juist in het huidige, snel veranderende financieringslandschap ontstaan veel nieuwe samenwerkingsvormen, waaronder het aangaan van cofinanciering. Banken werken bijvoorbeeld steeds vaker samen met aanbieders van alternatieve vormen van financiering. Daarbij worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld waarbij afspraken worden gemaakt over de verdeling van werkzaamheden en vergoedingen. Banken vrezen dat een eventuele uitbreiding van het provisieverbod naar kleinzakelijke klanten ertoe leidt dat de noodzakelijke verbreding van het financieringslandschap in de kiem wordt gesmoord."

Reactie toevoegen

 
Kaag: structurele uitdagingen voor banken

Kaag: structurele uitdagingen voor banken

De Nederlandse bankensector, aldus minister Kaag in een Kamerbrief met haar visie op het bankenlandschap, is op dit moment winstgevend en tegelijkertijd weerbaarder...

Banken starten campagne om woningeigenaren te helpen verduurzamen

Banken starten campagne om woningeigenaren te helpen verduurzamen

De NVB is een campagne gestart die woningeigenaren er op wijst dat de bank kan en wil helpen bij het verduurzamen van het huis. Onder de naam ‘Alle seinen...

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

Consumentenbond: vraag naar exacte beloning adviseur

De Consumentenbond roept Nederlanders op te vragen naar de exacte beloning die hun financieel adviseur ontvangt. De nieuwste Consumentengids gaat in op de ontwikkelingen...

Brand/explosie belangrijkste schade-oorzaak zakelijke tekening

Brand/explosie belangrijkste schade-oorzaak zakelijke tekening

AGCS heeft de belangrijkste oorzaken van schade voor bedrijven geïdentificeerd aan de hand van ruim 530.000 verzekeringsclaims in meer dan 200 landen en gebieden,...

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

“Fijnmazige gemiddelden belachelijk”

De Consumentenbond noemt de weg die minister Kaag bewandelt bij actieve provisietransparantie belachelijk. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Het...

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Kaag verwacht actieve inzet branche bij uitwerking provisietransparantie

Minister Kaag rekent er op dat de brancheorganisaties actief meehelpen haar aanpak bij actieve provisietransparantie – fijnmazige gemiddelden van diverse typen...

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Adfiz: minister luistert naar zorgen over onuitvoerbaarheid transparantieregels

Met haar keuze voor fijnmazige gemiddelden, geeft minister Kaag volgens Adfiz “de zorgen over onuitvoerbaarheid serieus te nemen. Het is nu belangrijk de optie...

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

OvFD: fijnmazige gemiddelden mooi compromis

De OvFD is “blij dat de minister exact nominale transparantie heeft losgelaten voor een systeem van een fijnmazig gemiddelde. We gaan nog in gesprek over de...

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Exacte nominale provisiebedragen van de baan

Minister Kaag kiest de middenweg bij actieve provisietransparantie bij particuliere schadeverzekeringen. Er wordt overgegaan op fijnmazige gemiddelden van diverse...

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

CFD: “Actieve transparantie dient niet het klantbelang”

In een open brief roept CFD de Tweede Kamer op niet te morrelen aan de huidige regeling van passieve provisietransparantie. CFD: “Voor veel consumenten zijn...