Banken pleiten voor balans tussen eigenaar en gebruiker van data

Data schermen via Pixabay

De NVB vindt dat voor een juiste balans tussen de verschillende partijen in de data-economie – de datagebruikers en -eigenaren – een nieuw wettelijk kader nodig is voor de toegang tot en het delen van persoonlijke data, waarbij individuen meer controle krijgen over hun data die in het beheer zijn van bedrijven en de overheid (de datagebruikers). Hiervoor zou een zogenaamde Data Services Regulation moeten worden ingevoerd. Dit als voortbouwing op de eisen rond data-toegang en -deling zoals die al zijn vastgelegd in de AVG.

De NVB vraagt "de Nederlandse overheid om op Europees niveau verdere invulling te geven aan het bestaande recht op data-portabiliteit en het recht op vergetelheid zoals vastgelegd in de AVG, waardoor data-eigenaren grip op en controle hebben over hun persoonlijke data. De overheid wordt gevraagd om hiervoor een wettelijk kader te creëren, waarmee verplichte cross-sectorale data-deling mogelijk wordt gemaakt, zodat de kansen van de data-economie zo breed mogelijk kunnen worden benut. De consument zou meer centraal moeten worden gezet bij veilige en efficiënte data-toegang en data-deling. Er ontstaat een toenemende data-macht bij enkele partijen. Om de balans te herstellen, is versterking nodig van de positie van individuen en bedrijven in hun rol als data-eigenaren.

"Verder zou de overheid randvoorwaarden moeten scheppen voor een afsprakenstelsel dat de positie van de data eigenaar – de consument – versterkt als het gaat om de regie van en controle op zijn data. De AVG en PSD2 geven hierbij houvast. Maar bieden nog niet de juiste randvoorwaarden om daadwerkelijk controle en inzicht te bieden bij data-deling. Het gedachtegoed van PSD2 kan wel worden gebruikt voor veilige en efficiënte toegang tot en deling van persoonlijke data."

Reactie toevoegen

 
Meer over
“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

De vakbonden zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren....

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

Schending privacy leidt niet tot schadevergoeding

(Kifid-uitspraak GC 2021-0778) De adviseur heeft de privacy van de consumenten geschonden doordat hij na de beëindiging van de adviesovereenkomst contact heeft...

Vertrouwen in banken verder toegenomen

Vertrouwen in banken verder toegenomen

Zowel het consumentenvertrouwen in de bankensector als het vertrouwen in de eigen bank steeg in de eerste helft van 2021. Dit blijkt uit de Vertrouwensmonitor Banken...

NVB: samen met overheid en bedrijven kijken naar aanscherpingen klimaatplannen

NVB: samen met overheid en bedrijven kijken naar aanscherpingen klimaatplannen

Banken willen graag samen met overheden, bedrijven en consumenten kijken op welke manier de verschillende klimaatplannen verder kunnen worden aangescherpt, "waarbij...

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

ARAG helpt horecaondernemers AVG-proof gasten te registreren

Om horecaondernemers te helpen gasten geheel in lijn met AVG-wetgeving te registreren, heeft ARAG samen met JanusID het initiatief genomen voor MijnGastenlijst.nl....

Spoofing kost banken 26,7 miljoen

Spoofing kost banken 26,7 miljoen

Banken vergoedden vorig jaar 26,7 miljoen euro aan telefoonnummerspoofing (ook wel bankhelpdeskfraude genoemd). Banken besloten eind vorig jaar om deze schade uit...

Met betaalpauzes particuliere klanten 88 miljoen euro gemoeid

Met betaalpauzes particuliere klanten 88 miljoen euro gemoeid

Het aantal particuliere klanten dat een betaalpauze heeft ontvangen voor de hypotheek (bijna 26.000) of voor een consumptief krediet (12.000) is licht opgelopen....

"Klant meer controle geven over eigen data"

"Klant meer controle geven over eigen data"

Open Finance vraagt volgens de NVB om een nieuw wettelijk kader voor de toegang tot en het delen van persoonlijke data die in het beheer zijn van bedrijven en de...

Medy van der Laan wordt voorzitter NVB

Medy van der Laan wordt voorzitter NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) krijgt een nieuwe voorzitter, Medy van der Laan. Het NVB-bestuur draagt haar als voorzitter voor aan de leden. Zij zal...

Beleidsregels gegevensverwerking zieke werknemers voldoen

Beleidsregels gegevensverwerking zieke werknemers voldoen

De ervaringen met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de gegevensverwerking omtrent zieke werknemers zijn wisselend, blijkt uit...