"Basispensioenregeling aanbieden en promoten"

Document via Pixabay

De Stichting van de Arbeid doet een beroep op vooral verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) om een basispensioenregeling aan te bieden en deze onder de aandacht van de kleine, startende werkgevers te brengen. Dit als onderdeel van het aanvalsplan om het aantal werknemers zonder pensioenregeling terug te dringen.

De Stichting: "Om kleine, startende werkgevers een indicatie te geven welk niveau aan premie-inleg gangbaar is, kan gewezen worden op de gemiddelde werkgeverspremie die in Nederland wordt betaald. Het is van belang dat de verwachte pensioenuitkomsten goed in beeld worden gebracht en dat de kosten van een dergelijke regeling laag zijn zodat de premie ten goede komt aan de werknemers."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw...

Werkgevers willen standaard pensioenregeling voor kleinere bedrijven

Werkgevers willen standaard pensioenregeling voor kleinere bedrijven

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op cijfers die het CBS heeft...

Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

Oproep StvdA: onderzoek haalbaarheid pensioenregeling of pensioen-cao

De Stichting van de Arbeid roept decentrale partijen op om, indien er bij de betreffende onderneming c.q. sector geen pensioenregeling is afgesproken, serieus te...

Sociale partners bezorgd over hogere toezichtkosten AFM en DNB

Sociale partners bezorgd over hogere toezichtkosten AFM en DNB

Sociale partners zijn bezorgd over de hogere toezichtkosten van AFM en DNB in de zogenaamde ‘transitieperiode’ naar het nieuwe pensioenstelsel, “omdat...

Ontwikkeling basis-pensioenregeling voor kleine werkgevers uitgesteld

Ontwikkeling basis-pensioenregeling voor kleine werkgevers uitgesteld

De Stichting van de Arbeid stelt de ontwikkeling van een basis-pensioenregeling voor kleine werkgevers uit. Dat is te lezen in de Voortgangsrapportage Aanvalsplan...

Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

Eerste voortgangsrapportage uitwerking ‘Aanvalsplan witte vlek’

De Stichting van de Arbeid is tevreden over de voortgang van de acties uit het "Aanvalsplan witte vlek', te meer omdat veel benaderde organisaties positief reageren...

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

Lancering meld- en informatiepunt geenpensioen.nl

De SER heeft dinsdag het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl geopend. Geenpensioen.nl is onderdeel van het in juni 2020 door Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie...

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

Stichting van de Arbeid: "Richt een corona-noodfonds op"

De Stichting van de Arbeid pleit in een brief aan het kabinet voor de oprichting van een corona-noodfonds. De Stichting: "Hierop kunnen werkenden die werkzaam zijn...

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Code Rechtsreeks verzekerde regelingen geëvalueerd

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Als...