Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Gezin via Pixabay

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt in 2021 van 37,35 naar 37,10 procent. Dit tarief geldt voor inkomens tot 68.507 euro. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van. 

Arbeidskorting gaat eerder omhoog

De arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021. Met deze heffingskorting betalen werkenden minder belasting. Zo gaat werken meer lonen voor zowel werknemers als zelfstandigen. 

Extra verhoging van de algemene heffingskorting

Door een extra verhoging van de algemene heffingskorting vanaf 2021 neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot 68.507 euro. Lagere inkomens hebben hierbij meer voordeel dan hogere inkomens. 

Ouderenkorting verhoogd

De ouderenkorting wordt vanaf 2021 verhoogd. Ouderen met een jaarinkomen tot 49.000 euro hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal 1.703 euro. 

Verbeteringen toeslagen

Het kabinet werkt aan verbeteringen in het toeslagenstelsel. Daarbij zijn thans drie pijlers uitgewerkt; verbeteren van de rechtsbescherming, meer menselijke maat en wijziging van het begrip partnerschap. Vanaf 2021 gaan de meeste wijzigingen in.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

Verlenging versoepeld uitstelbeleid tot 1 januari 2021

Het kabinet verlengt het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden tot 1 januari 2021, "met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende...

Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers krijgen langer tijd om belastingschuld door corona af te lossen

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Zij krijgen...

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Heffingvrij vermogen box 3 omhoog

Vanaf 2021 gaat het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog naar 50.000 euro of 100.000 euro met fiscaal partner. Hierdoor betalen bijna een miljoen spaarders en kleine...

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

Coronavirus: Belastingdienst verleent ondernemers uitstel van betaling

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het...

Al in 2020 tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

Al in 2020 tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting

Het kabinet haalt in 2020 1,7 miljard euro aan geplande lastenverlichtende maatregelen naar voren. Daarmee komt er al in 2020 een tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting,...

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Financiën heeft de circulaire  'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019' gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie...

Minder belastingvorderingen afgeboekt

Minder belastingvorderingen afgeboekt

De laatste jaren worden minder belastingvorderingen afgeboekt, vanwege de introductie van het zogenoemde dynamisch monitoren. Dit betekent dat vorderingen veel langer...

PvdA wil collectieve oplossing woekerpolisellende

PvdA wil collectieve oplossing woekerpolisellende

"Collectieve schadeafhandeling is slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en derivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Wij willen een...