BAZ krijgt uniforme stabiliteitsbijdrage

Euro's nieuw via Pixabay

Tot grote vreugde van de private verzekeraars kent het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), eerder deze week in consultatie gegaan, een opt-out. Maar die gaat wel gepaard met een risicoverevening tussen publiek en privaat in de vorm van een stabiliteitsbijdrage. Deze is “van degenen die de mogelijkheid hebben en benutten om een verzekering te behouden of een private verzekering via opt out af te sluiten, aan de zelfstandigen die die keuze niet hebben of niet maken".

Drie groepen

Het voorstel leest verder: “De stabiliteitsbijdrage wordt aldus berekend over de volgende drie groepen: 1. Private verzekeringen via opt-out; 2. Private verzekeringen via overgangsrecht; 3. Publieke vrijwillige verzekeringen onder overgangsrecht.

“De bijdrage is uniform, dat wil zeggen één gelijk bedrag voor iedereen uit bovenstaande groepen: de bijdrage is niet afhankelijk van iemands individuele kenmerken, zoals zijn arbeidsongeschiktheidsrisico.

“Het potentiële nadeel van een uniforme bijdrage is dat deze niet afgestemd kan worden op de mate waarin een individuele verzekerde bijdraagt aan de stijging van de publieke premie. Zoveel te lager iemands arbeidsongeschiktheidsrisico, zoveel te groter immers de opwaartse druk op de publieke premie als hij of zij ervoor kiest om gebruik te maken van de mogelijkheid om buiten de verplichte publieke verzekering te blijven. De regering weegt dit potentiële nadeel echter minder zwaar dan de voordelen van een uniforme premie, mede omdat zij verwacht dat er sowieso geen private verzekeraars zullen zijn die vooral verzekeringen met hele lage verzekerde bedragen zullen afsluiten – gegeven de minimale dekking- en minimale premie-vereisten – en waarvoor een uniforme stabiliteitsbijdrage onevenredig hoog zou uitvallen.

Geen oneigenlijke financiële prikkels

“De regering kiest ervoor om ook dat deel van de private markt, dat met bestaande polissen een beroep doet op het overgangsrecht, te laten bijdragen aan de stabiliteit van het stelsel via de verplichte stabiliteitsbijdrage. Ten eerste omdat voor de gehele markt – nieuw en bestaand – dan zo goed mogelijk vergelijkbare minimale kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan gelden, wat het gelijke speelveld op de arbeidsmarkt ten goede komt. Ten tweede omdat er dan geen oneigenlijke financiële prikkels ontstaan om – voor de zelfstandige potentieel minder passende – bestaande polissen te behouden onder overgangsrecht, ten opzichte van de mogelijkheid om nieuwe private verzekeringen af te sluiten die voldoen aan de eisen die worden gesteld aan nieuwe verzekeringen (of de keuze voor de publieke verzekering). De regering vindt een zuivere afweging voor een van deze keuzes van belang omdat bestaande polissen vaak niet voldoen aan de minimale dekking-vereisten voor nieuwe verzekeringen waarmee een opt-out mogelijk is. Ten derde vindt de regering het onredelijk als het deel van de private markt dat (vlak) voor dit wetsvoorstel tot stand is gekomen niet hoeft bij te dragen aan een toegankelijke publieke verzekering terwijl het deel van de markt dat (vlak) daarna tot stand komt dat wel moet. En ten vierde geldt voor een deel van de reeds privaat verzekerde zelfstandigen dat zij zelf belang hebben bij een toegankelijke publieke verzekering, bijvoorbeeld omdat hun huidige verzekering eindigt voor de AOW-gerechtigde leeftijd of om andere redenen in de toekomst niet meer passend is. Zij kunnen dus in de toekomst zelf baat hebben bij de publieke verzekering.

“Voor onder overgangsrecht vallende vrijwillig bij UWV verzekerde niet-zieke zelfstandigen, die hun bestaande verzekering behouden in het kader van het overgangsrecht, geldt deze motivering evenzeer.”

Het wetsvoorstel BAZ komt uiteraard uitgebreid aan bod tijdens het VVP-event Inkomen op dinsdagmiddag 2 juli met als keynote speakers Janthony Wielink (Enkwest) en Annemieke Postema (AOVdokter, RADI AOV).

Informatie/aanmelden

Reactie toevoegen

 
Meer over
Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Het uniform uitvraagformulier WGA-ERD is weer geactualiseerd en tegelijkertijd handzamer gemaakt. Adfiz: "In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan...

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

Ken je vak! Rode vlaggen en signalen bij online gezondheidsverklaringen

(Annemieke Postema, AOVdokter en RADI-AOV, in Ken je vak!, VVP 3-2024) Online gezondheidsverklaringen: een vloek of een zegen? Vanuit privacy-oogpunt is het een...

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

Deskundig Actueel: René Draaisma (a.s.r.) over wetsvoorstel BAZ

a.s.r. noemt het wetsvoorstel Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) een gebalanceerd concept. René Draaisma, directeur Intermediaire...

Laatste woord over BAZ nog niet gezegd

Laatste woord over BAZ nog niet gezegd

Van flex naar vast. Dat is volgens Janthony Wielink (Enkwest), een van de plenaire sprekers op het dinsdagmiddag gehouden zesde VVP-event Inkomen, een belangrijke...

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

Werkgevers willen medewerkers helpen gezonder te leven

De stijgende kosten die te maken hebben met de gezondheid van werknemers vormen een van de belangrijkste risico’s voor werkgevers. Vooral ziekteverzuim en...

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

Praktijktips kennispartner TAF VVP-event Inkomen: klantgericht of waterdicht?

“Stel jezelf steeds de vraag: adviseer je klantgericht of waterdicht?” Aldus TAF in antwoord op de vraag van VVP om praktijktips inkomensadvisering....

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Praktijktips Janthony Wielink: goede voorbereiding is alles

Houd goed in de gaten welke opties er gaan ontstaan. De premie van de BAZ of minimaal gelijke dekking bij een verzekeraar mag niet verschillen; maar wat krijg je...

Praktijktips Annemieke Postema: durf kritische vragen te stellen

Praktijktips Annemieke Postema: durf kritische vragen te stellen

Denk en adviseer altijd in netto bedragen. Geef eerst inzicht in de financiële situatie zodat je exact kunt bepalen wat er nodig is om te verzekeren. Maak zelf...

“Alleen draagvlak voor OCTAS-variant BETER”

“Alleen draagvlak voor OCTAS-variant BETER”

In de dinsdag verschenen nieuwe VVP 3-2024 gaat Marjol Nikkels (CS Opleidingen) in op het OCTAS-rapport. Nikkels: “Mijn verwachting is dat voor de middellange...

Meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige

Meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige

Minister Van Gennip heeft het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) naar de Raad van State gestuurd. In dit wetsvoorstel...