'Bedrag ineens' bij pensionering niet zonder gevolgen bij stapeling van keuzes

Bejaarde leest krant via Pixabay 2018

De opname van een bedrag ineens op de pensioendatum, zoals het kabinet voorstelt, kan bij stapeling van keuzes leiden tot een substantiële daling van de resterende pensioenuitkering. Dat rekent de AFM voor in haar reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie van het plan. Bij enkel de keuze 'bedrag ineens' blijkt de impact op de resterende pensioenuitkering beperkt. Heel anders is het als bijvoorbeeld ook sprake is van vervroeging van pensioen. Stapeling van keuzes leidt in het AFM-voorbeeld tot een 39 procent lagere resterende pensioenuitkering ten opzichte van een pensioenu¡tkering zonder keuzerecht als de persoon uit het voorbeeld 80 is. Op leeftijd 85 is dat opgelopen tot een 43 procent lagere resterende pensioenuitkering ten opzichte van een pensioenuitkering zonder keuzerecht. lndien de combinatie met de hoog-laagconstructie toch mogelijk wordt, dan lopen de genoemde percentages op tot 48 procent op leeftijd 80 jaar en 52 procent op leeftijd 85 jaar. Dit is in het nominale scenario; de impact op de reële pensioenuitkering is nog wat groter.

De AFM dringt aan op een goede keuzebegeleiding. "Deze keuzebegeleiding dient minimaal de gevolgen van stapeling van keuzes voor het pensioen te bevatten."

Op zich staat de AFM positief tegenover de introductie van de mogelijkheid om bij pensionering tot tien procent van het pensioenkapitaal ineens op te nemen. Ook de vele andere partijen die hebben gereageerd zijn overwegend positief.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe: voorstel verwerken Wtp en bedrag ineens in leennormen

Lindenhaeghe doet voorstellen hoe Wet toekomst pensioenen en pensioenbedrag ineens te integreren zijn in de leennormen. Dit in haar reactie op de nog lopende internetconsultatie...

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna veertig procent wil voor 65e stoppen met werken

Bijna vier op de tien Nederlanders willen al voor hun 65e stoppen met werken, dat is voor de meeste werkenden ruim twee  jaar eerder dan de AOW-gerechtigde...

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

Nieuw pensioenstelsel blinde vlek voor veel Nederlanders

De inhoud van het pensioenakkoord dat het Nederlandse pensioenstelsel grondig zal wijzigen, blijkt voor heel veel Nederlanders een blinde vlek. Bijna de helft (44...

Bedrag ineens: bekend maakt nog niet bemind

Bedrag ineens: bekend maakt nog niet bemind

Bekend maakt nog niet bemind. Dat constateert NN op grond van haar derde Bedrag Ineens Barometer. Gerard van Rooijen, directeur pensioen Nationale-Nederlanden: “Het...

Aon: “Persoonlijk gesprek bij bedrag ineens”

Aon: “Persoonlijk gesprek bij bedrag ineens”

Aon noemt een persoonlijk gesprek belangrijk bij de opname van een pensioenbedrag ineens. Frank Driessen, CEO Aon Wealth: “Ondanks dat de opname van een bedrag...

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Nibud: online tool voor mensen met pensioen in zicht

Het Nibud ontwikkelt een online tool die consumenten inzicht geeft in keuzes rondom het moment van pensionering en de financiële effecten daarvan. De tool,...

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Nibud ontwikkelt gratis uittreedtool

Het Nibud ontwikkelt met subsidie van SZW een gratis, online tool die werkenden helpt inzicht te krijgen in keuzes rondom het moment van uittreden en de (financiële)...

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Verbond: doe geen experimenten in tweede pijler met pensioen voor ZZP'ers

Het Verbond van Verzekeraars noemt het onverstandig door te gaan op de ingeslagen weg van experimenten in de tweede pijler met pensioen voor ZZP’ers. Het Verbond...

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

“FOR-valkuil voor veel zzp’ers”

Een derde van de zzp’ers maakt gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Van deze groep zet ruim een kwart (28 procent) het bedrag dat in de boekhouding...

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

WTW: betaalbaarheid en transparantie pensioenstelsel moet beter

Bijna driekwart van de werkgevers en iets meer dan de helft van de werknemers vindt dat het pensioenstelsel veranderd moet worden.  Werkgevers geven ook aan...