"Beëindig subsidie aan CDFD"

Logo CDFD

Beëindig de subsidie aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voor de centrale Wft-examinering. Dat is een van de suggesties in het rapport Beleidsdoorlichting financiële markten. Minister Hoekstra zal de optie bezien wanneer de legestarieven opnieuw moeten worden vastgesteld (per 1 april 2019). "Het eventueel wegvallen van de subsidie zal moeten worden opgevangen via hogere examengelden en de legestarieven liggen tot de genoemde datum vast", aldus Hoekstra.

De kosten van de centrale Wft-examinering bedragen ongeveer 5 miljoen per jaar en zijn ongeveer gelijk verdeeld over het CDFD en de DUO. Het uitgangspunt voor de centrale Wft-examinering is dat de uitgaven moeten worden gedekt met de inkomsten uit leges. De leges worden afgedragen aan het ministerie van Financiën die de gelden vervolgens weer ter beschikking stelt aan beide instellingen. Een klein deel van de kosten van het CDFD wordt door middel van een subsidie van Financiën bekostigd (2017: 436.000 euro). Deze subsidie bestond al vóór de invoering van de centrale Wft-examinering en is nadien gecontinueerd.

Een beleidsdoorlichting is een periodiek onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid op het niveau van een begrotingsartikel, in dit geval artikel 2 van de begroting van Financiën. Artikel 2 heeft als doel om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instellingen. 

Qua budget is artikel 2 op dit moment het op één na kleinste beleidsartikel uit de begroting van Financiën. De grootste uitgavenpost (circa 55 procent) betreft de muntcirculatie. Verder bestaat een aanzienlijk deel van de uitgaven uit kosten ten behoeve van het stelsel van vakbekwaamheid voor financieel dienstverleners (circa 25 procent). De ten laste van het beleidsartikel gebrachte uitgaven zijn in de onderzochte periode 2011-2016 met ruim 109 miljoen gedaald naar 18,8 miljoen in 2016, onder meer door de per 1 januari 2015 afgeschafte overheidsbijdrage voor het financieel toezicht in Nederland van 54 miljoen.

De belangrijkste verbetersuggesties die in dit rapport worden gedaan, zien kort gezegd op het verbeteren van de evalueerbaarheid van het beleid. 

Een beleidsdoorlichting analyseert ook welke beleidsopties mogelijk zijn met significant minder middelen (circa 20 procent van de middelen op het beleidsartikel). Het rapport zet een viertal mogelijke besparingsmaatregelen uiteen die gezamenlijk tot de bedoelde reductie van de uitgaven kunnen leiden. Daaronder dus beëindigen van de subsidie aan het CDFD, met als consequentie hogere examengelden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Slagingspercentage laagst bij Hypothecair Krediet

Slagingspercentage laagst bij Hypothecair Krediet

In het laatste kwartaal 2019 zijn toch wel meer PE-examens afgelegd dan direct na het begin van de nieuwe PE-termijn 2019-2022. Dat blijkt uit de cijfers die het...

"Minstens tot april 2022 blijft vakbekwaamheidsbouwwerk onveranderd"

"Minstens tot april 2022 blijft vakbekwaamheidsbouwwerk onveranderd"

“Het stelsel voor wettelijke borging van de vakbekwaamheid van  financieel adviseurs loopt gesmeerd. Er is geen enkele aanwijzing dat er veranderingen...

Nieuwe PE-periode rustig begonnen

Nieuwe PE-periode rustig begonnen

Financieel adviseurs lopen aan het begin van de nieuwe PE-periode niet hard, blijkt ook uit de jongste CDFD-cijfers. In de periode april-september 2019 werden slechts...

CFD denkt grootste intermediaire beroepsorganisatie te worden

CFD denkt grootste intermediaire beroepsorganisatie te worden

Volgens voorzitter Edwin Herdink zal CFD nog voor 2025 de grootste beroepsorganisatie in de branche zijn. Hij schrijft in een nieuwsbrief van de CFD: "Het is duidelijk...

Eind- en toetstermen bijzondere examens niet volgens de afspraken

Eind- en toetstermen bijzondere examens niet volgens de afspraken

De eind- en toetstermen voor de bijzondere examens zijn volgens Adfiz niet volgens de afspraken. Adfiz op haar website: "Adviseurs die niet op tijd hun PE-examen...

PE-examens: veel mensen hebben tot het laatst gewacht

PE-examens: veel mensen hebben tot het laatst gewacht

Uit de nieuwe CDFD-statistieken blijkt dat veel mensen tot het laatst hebben gewacht met hun PE-examen(s). In maart, de laatste maand van de PE-periode 2017-2019,...

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Eind vorig jaar zijn duidelijk meer PE-examens afgelegd dan in de maanden daaraan voorafgaand. Niet verwonderlijk, want de huidige PE-periode loopt over drie maanden...

Slagingspercentage PE-examens: 88,1 procent

Slagingspercentage PE-examens: 88,1 procent

In de PE-periode 2017-2019 zijn tot en met maart 47.560 examens afgelegd. Het slagingspercentage (inclusief herexamens, waarvan het aantal niet bekend wordt gemaakt):...

Toch geen aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Toch geen aanpassing vakbekwaamheidsbouwwerk

Dik van Velzen (Nibe-SVV) verwacht niet dat de evaluatie van het vakbekwaamheidsbouwwerk tot (grote) aanpassingen gaat leiden.   Van Velzen in zijn wekelijkse...

Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Markt kan nieuwe ontwikkelingen aandragen

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) nodigt de markt weer uit omtwikkelingen aan te dragen. De geselecteerde ontwikkelingen – en...