Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

Minister Hoekstra zal een voorstel in consultatie brengen om markttoetreding middels notificatie van levens- en schadeverzekeraars met zetel in derde landen te verbieden. Dat antwoordt hij op de wetgevingsbrief 2020 van DNB. Hoekstra: "Ik deel het oordeel van DNB dat de rechten van Nederlandse polishouders bij deze verzekeraars niet optimaal worden gewaarborgd."

Vvgb-plicht voor verzekeraars bij reorganisaties?

De minister kondigt verder een voorstel aan waardoor, met inachtneming van de richtlijn solvabiliteit II, DNB beter toezicht kan houden bij reorganisaties van verzekeraars. DNB: "Op grond van artikel 3:96, eerste lid, onderdeel e, van de Wft dienen banken in Nederland een verklaring van geen bezwaar (vvgb) te verkrijgen van DNB voor een financiële of vennootschappelijke reorganisatie. Voor verzekeraars bestaat deze plicht op dit moment niet. DNB is voorstander van een vergelijkbare plicht voor verzekeraars. Een vvgb-plicht geeft DNB extra armslag om tegenwicht te bieden aan reorganisaties van verzekeraars die risico's voor polishouders met zich kunnen meebrengen, zoals het aangaan van herverzekeringsconstructies of een beursgang. 

Lage rentestand

DNB schrijft in haar wetgevingsbrief ook graag met de minister te verkennen in hoeverre verdere stappen gewenst en noodzakelijk zijn om de kapitaalbuffers van levensverzekeraars op peil te houden.

DNB: "De lage rentestand heeft een forse impact op Nederlandse (levens)verzekeraars. DNB zet zich in Europees verband - in het kader van de Solvency II 2020 review - in voor een meer realistische berekening van langlopende verplichtingen, als onderdeel van een gebalanceerd pakket aan maatregelen om het Solvency II kader verder te versterken. Tegelijkertijd ziet DNB in het toezicht dat het kapitaalbeleid van instellingen in specifieke gevallen op gespannen voet kan staan met de gevolgen van de lage rentestand."
 
 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Knot (DNB): "Banken niet overvragen in coronacrisis"

Knot (DNB): "Banken niet overvragen in coronacrisis"

In het openbaar gesprek woensdag van de Tweede Kamer met stakeholders waarschuwde DNB-president Klaas Knot voor overvragen van de banken in de coronacrisis. Knot:...

DNB voorziet beperkte daling huizenprijzen door coronacrisis

DNB voorziet beperkte daling huizenprijzen door coronacrisis

DNB voorziet een beperkte daling van de huizenprijzen in 2021 en 2022. De toezichthouder: "Tot dusverre lijken de effecten van de Covid-19-schok op de woningmarkt...

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Achmea geeft hiermee...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

Om voor klanten inzichtelijk te maken hoe verzekeraars ervoor staan, vindt DNB het wenselijk om binnen Europa een meer realistische berekening voor langlopende verplichtingen...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft aan ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van 21.250 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-president over lage rente: "Verzekeraars moeten nog eens kritisch kijken naar de producten die ze aanbieden"

DNB-President Klaas Knot was vrijdag, samen met de nieuwe divisiedirecteur toezicht verzekeraars Petra Hielkema, te gast bij het Verbondsbestuur voor een informele...

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Een op zeven kan geen 2.000 euro ophoesten bij financiële noodzaak

Nieuw DNB-onderzoek laat zien dat een op de zeven Nederlanders niet in staat is om 2.000 euro op te brengen in het geval van een financiële noodzaak. Ruim meer...