Belang dossiervorming weer eens bewezen

Document via Pixabay

Kifid-uitspraak 2019-162 laat maar weer eens zien hoe belangrijk dossiervorming door de adviseur is. Een klant stapte naar Kifid omdat hij om een nieuwe rentevasteperiode van tien jaar zou hebben gevraagd in plaats van de 20 jaar die de adviseur aan de geldverstrekker doorgaf. Hij claimde 50.000 euro.

De adviseur stelde en kon aantonen dat de consument eind maart 2006 tijdens het telefoongesprek zijn keuze heeft gemaakt voor een rentevastperiode van 20 jaar tegen een tarief van 4,9 procent. De gebruikelijke procedure is dat de consument zijn keuze voor een nieuwe rentevastperiode rechtstreeks schriftelijk doorgeeft aan de geldverstrekker. Dit is niet gebeurd en de adviseur heeft, in verband met het aflopen van de termijn waarbinnen de keuze moest worden gemaakt, de keuze van de consument per faxbericht doorgegeven aan de geldverstrekker.

De adviseur heeft aangevoerd dat de geldverstrekker consument op 2 maart 2006 het rente-voorstel heeft gestuurd en op 7 april 2006 de bevestigingsbrief dat de rente voor 20 jaar is vastgezet. De adviseur heeft per post de kopieën ontvangen van deze brieven waarop vermeld staat dat het origineel naar het adres van de consument is gestuurd. Vervolgens is de consument in 2008 en 2010 op gesprek geweest bij de adviseur. Tijdens deze revisie-gesprekken is onder meer de rentevastperiode van de geldlening ter sprake geweest. De consument heeft toen niet en ook daarna tot 2016 niet te kennen gegeven het niet eens te zijn met de looptijd van 20 jaar.

De Commissie merkt op dat het dossier de genoemde brieven van de geldverstrekker bevat, deze zijn geadresseerd aan de adviseur en bovenaan de brief staat dat het een kopie betreft en dat het origineel is gestuurd aan de consument. Daarnaast heeft de adviseur een systeemuitdraai overgelegd waaruit blijkt dat de revisiegesprekken hebben plaatsgevonden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

Beloofde zeer goed verzorgde uitvaart valt tegen

De oorspronkelijke verzekeraar beloofde een zeer goed verzorgde uitvaart. Toch hoeft de verzekeraar die de polis heeft geërfd (Ardanta) niet de volledige crematiekosten...

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

Verzekeraar mag uitgekeerde schade aan tegenpartij niet verhalen

InShared mocht met een zogenoemde ‘primaire dekkingsbepaling’ de dekking van de autoverzekering begrenzen. Wel verzuimde zij de consument voldoende te...

Inboedel moest van boord

Inboedel moest van boord

Een gevolmachtigde weigert terecht de inboedel te vergoeden die verloren ging nadat de boot van de klager verbrandde tegelijk met de winterstalling, Aldus de Geschillencommissie...

Wasmachine...

Wasmachine...

Niet goed vastleggen van de afspraken komt een adviseur duur te staan: ook nadat hij al een wasmachine en wasdroger aan de klant heeft gegeven, moet hij nog steeds...

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

Minimale eisen aan de adviseur bij omzetting

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN HYPOTHEKEN – Veel hypotheektransacties betreffen op dit moment oversluitingen. In een recente uitspraak formuleert de Geschillencommissie...

Blijf bij uw leest

Blijf bij uw leest

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN JAARVERSLAG – In het medio april verschenen jaarverslag 2018 geeft Kifid een aantal tips voor financiële dienstverleners,...