Belang dossiervorming weer eens bewezen

Document via Pixabay

Kifid-uitspraak 2019-162 laat maar weer eens zien hoe belangrijk dossiervorming door de adviseur is. Een klant stapte naar Kifid omdat hij om een nieuwe rentevasteperiode van tien jaar zou hebben gevraagd in plaats van de 20 jaar die de adviseur aan de geldverstrekker doorgaf. Hij claimde 50.000 euro.

De adviseur stelde en kon aantonen dat de consument eind maart 2006 tijdens het telefoongesprek zijn keuze heeft gemaakt voor een rentevastperiode van 20 jaar tegen een tarief van 4,9 procent. De gebruikelijke procedure is dat de consument zijn keuze voor een nieuwe rentevastperiode rechtstreeks schriftelijk doorgeeft aan de geldverstrekker. Dit is niet gebeurd en de adviseur heeft, in verband met het aflopen van de termijn waarbinnen de keuze moest worden gemaakt, de keuze van de consument per faxbericht doorgegeven aan de geldverstrekker.

De adviseur heeft aangevoerd dat de geldverstrekker consument op 2 maart 2006 het rente-voorstel heeft gestuurd en op 7 april 2006 de bevestigingsbrief dat de rente voor 20 jaar is vastgezet. De adviseur heeft per post de kopieën ontvangen van deze brieven waarop vermeld staat dat het origineel naar het adres van de consument is gestuurd. Vervolgens is de consument in 2008 en 2010 op gesprek geweest bij de adviseur. Tijdens deze revisie-gesprekken is onder meer de rentevastperiode van de geldlening ter sprake geweest. De consument heeft toen niet en ook daarna tot 2016 niet te kennen gegeven het niet eens te zijn met de looptijd van 20 jaar.

De Commissie merkt op dat het dossier de genoemde brieven van de geldverstrekker bevat, deze zijn geadresseerd aan de adviseur en bovenaan de brief staat dat het een kopie betreft en dat het origineel is gestuurd aan de consument. Daarnaast heeft de adviseur een systeemuitdraai overgelegd waaruit blijkt dat de revisiegesprekken hebben plaatsgevonden.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

Tekortschieten bij hersteladvies kost adviseur vier mille

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening laat een adviseur 4.000 vergoeden aan een klant. Dit omdat de adviseur niet heeft voldaan aan hetgeen ter...

Juridisch klopt het, maar toch…

Juridisch klopt het, maar toch…

STUDENTENVERZEKERING – Soms vraag je je af of een verzekeraar eigenlijk wel moet willen dat het tot een zaak bij Kifid komt. In het onderhavige geval krijgt...

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

Vooruitbetaling van rente: Geschillencommissie gaat om

HYPOTHEKEN – Sinds enige jaren staat de Belastingdienst toe dat de hypotheekrente tot maximaal zes maanden vooruitbetaald wordt. In 2016 heeft de Geschillencommissie...

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

Bizarre klacht vindt terecht geen gehoor

INKOMEN – Ondanks dat de consument zich niet realiseerde dat hij ziek was, had zijn adviseur hem nadrukkelijk moeten adviseren om zich toch ziek te melden...

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

BTW externe advocaat valt onder kostenmaximum

RECHTSBIJSTAND – Door de consument aan een externe advocaat betaalde BTW valt onder het in de rechtsbijstandsverzekering bepaalde kostenmaximum. Op 15 september...

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Schending zorgplicht kost adviseur zestien mille

Hoogland Assuradeuren moet een consument 16.027,70 euro vergoeden wegens schending van de zorgplicht.De schadevergoeding betreft het bedrag dat de consument misliep...