Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019

Geld via Pixabay biljetten 500

Financiën heeft de circulaire  'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019' gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet (waar de Eerste Kamer op 18 december mee heeft ingestemd) geeft dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2019. 

Een van de wijzigingen betreft de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Met ingang van 1 januari 2019 wordt deze aftrek (de zogenoemde Hillen-regeling) beperkt. De aftrek wordt over 30 jaar uitgefaseerd. De aftrek wordt jaarlijks met 3 1/3 procentpunt verlaagd. In 2019 kan 96 2/3 procent van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende aftrekbare kosten in aftrek worden gebracht.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Ondergrens van 500 euro bij invorderingen NOW-1

Bij de vaststelling van NOW-1 wordt bij invorderingen een ondergrens van 500 euro gehanteerd, meldt minister Koolmees aan de Tweede Kamer. De minister: "Het algemeen...

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Opening vaststellingsloket NOW-2 verschoven naar april 2021

Minister Koolmees verschuift de opening van het vaststellingsloket NOW-2 van november naar april volgend jaar. Dit vanwege de grote administratieve druk op UWV momenteel....

Disfunctioneren (d-grond)

Disfunctioneren (d-grond)

Om een arbeidsovereenkomst te kunnen ontbinden wegens disfunctioneren moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden die zijn beschreven in artikel 7:669 lid 1 en...

Regelingen compensatie transitievergoeding

Regelingen compensatie transitievergoeding

De uitvoering van de compensatieregeling LAO (compensatie transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid) loopt volgens minister Koolmees goed....

UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen

UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen

In de donderdag verschenen UWV-publicatie Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen staan de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt centraal. Uit de publicatie...

Werkgevers willen snel time-out- en stopregeling na nieuwste coronamaatregelen

Werkgevers willen snel time-out- en stopregeling na nieuwste coronamaatregelen

VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het na de dinsdagavond door het kabinet afgekondigde verscherpte coronamaatregelen essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling...

"Integreer nabestaandenuitkering eerste en twee pijler"

"Integreer nabestaandenuitkering eerste en twee pijler"

Beleidsmakers kunnen overwegen om de nabestaandenuitkering vanuit de eerste en tweede pijler te integreren, bijvoorbeeld een uitkering voor drie tot vijf jaar van...

Programma Vitaal Bedrijf van start

Programma Vitaal Bedrijf van start

Staatssecretaris van ’t Wout (SZW) heeft maandag samen met staatssecretaris Blokhuis (VWS) het programma ’Vitaal Bedrijf’ gelanceerd. Het programma...

Werkgevers leren van derde ziektejaar

Werkgevers leren van derde ziektejaar

Panteia en UWV onderzochten in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wat werkgevers aan re-integratie doen na een verlenging van...

Medisch advies bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Medisch advies bedrijfsarts wordt leidend bij RIV-toets

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties...