Beleidsdekkingsgraad pensioenfondsen op 101,9%

DNB (Gebouw)

De gemiddelde beleidsdekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 2,1 procentpunt en kwam eind juni uit op 101,9 procent.

 

Daarmee lag deze dekkingsgraad onder de minimaal vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad waarop pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen baseren en wordt berekend als het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

De dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie is in het tweede kwartaal van 2017 gestegen met 1,5 procentpunt naar 106,5 procent. Precies een jaar geleden was deze dekkingsgraad 96,6 procent.


Ontwikkeling dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van de beleggingen van pensioenfondsen enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. De totale waarde van de pensioenverplichtingen daalde in het tweede kwartaal met 21,2 miljard naar 1.208,1 miljard eind juni. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de rentetermijnstructuur waarmee de pensioenverplichtingen worden berekend. Zo steeg in het tweede kwartaal voor een looptijd van 30 jaar de rente met bijna 13 basispunten. Deze stijging was minder hoog dan die van het eerste kwartaal van 2017, toen de rente voor dezelfde looptijd met ruim 40 basispunten steeg. De waarde van de beschikbare middelen nam in het tweede kwartaal af met 4,1 miljard naar 1.286,1 miljard.
Door de stijging van de kapitaalmarktrente nam de waarde van staatsobligaties en bedrijfsobligaties gemiddeld genomen af. De aandelenindices lieten in het tweede kwartaal van 2017 een wisselend beeld zien. Zo daalde de AEX-index met 1,8 procentpunt en steeg de Dow Jones-index met 3,3 procentpunt. Uiteindelijk resulteerde dit in een afname van de waarde van de beschikbare middelen van pensioenfondsen in het tweede kwartaal. De daling van de waarde van de pensioenverplichtingen was omvangrijker dan die van de beschikbare middelen, hetgeen resulteerde in een stijging van de dekkingsgraad gebaseerd op dagelijkse marktinformatie.

 

Pensioenfondsen moeten voldoen aan een wettelijk vastgestelde minimaal vereiste dekkingsgraad. Voor de meeste pensioenfondsen ligt deze op of iets boven de 104,2%. Van 37 procent van de pensioenfondsen ligt de beleidsdekkingsgraad momenteel onder het wettelijk vereiste minimum. Bij deze pensioenfondsen waren eind juni circa 3,8 miljoen actieve en circa 2,2 miljoen pensioengerechtigde deelnemers aangesloten. Pensioenfondsen moeten daarnaast voldoen aan een wettelijk vastgestelde vereiste dekkingsgraad. De hoogte van deze vereiste dekkingsgraad is afhankelijk van de risico’s die een pensioenfonds loopt met zijn beleggingsbeleid. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder de vereiste dekkingsgraad ligt moeten een herstelplan opstellen (en dat plan jaarlijks herzien) waarin ze aangeven welke maatregelen zij zullen treffen om hun financiële positie te verbeteren. In het uiterste geval neemt het pensioenfonds daarbij een kortingsmaatregel op. Per ultimo 2016 hebben 181 pensioenfondsen en collectiviteitkringen een herstelplan ingediend.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

Financiële positie pensioenfondsen verslechterd

De financiële positie van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2020 vooral als gevolg van de coronacrisis verslechterd. Het vermogen van de pensioenfondsen...

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Beëindiging markttoegang verzekeraars uit derde landen via notificatie

Minister Hoekstra zal een voorstel in consultatie brengen om markttoetreding middels notificatie van levens- en schadeverzekeraars met zetel in derde landen te verbieden....

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea schort dividenduitkering op

Achmea heeft besloten het uitkeren van dividend aan aandeelhouders op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de impact van het coronavirus. Achmea geeft hiermee...

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

Coronacrisis: herprioritering toezichtactiviteiten DNB

DNB zal additionele aandacht besteden aan bepaalde risico’s, zoals de werking van business continuity management, cyberrisico’s en implicaties veroorzaakt...

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

Pensioencontract zonder rekenrente als uitweg?

“Het pensioencontract zonder rekenrente zou wel eens als uitweg in deze moeilijke economische tijden kunnen fungeren." Aldus Frank Driessen, CEO van Aon Retirement...

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

DNB wil realistischer berekening langlopende verplichtingen

Om voor klanten inzichtelijk te maken hoe verzekeraars ervoor staan, vindt DNB het wenselijk om binnen Europa een meer realistische berekening voor langlopende verplichtingen...

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

Ondergrens risicoweging hypothecaire leningen uitgesteld

De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld. Dit is een van twee maatregelen waarmee DNB banken vanwege de coronacrisis...

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

Boete van DNB voor ABN Amro Leven en Schade voor niet tijdig rapporteren

DNB heeft aan ABN Amro Levensverzekering N.V. (AAL) een bestuurlijke boete van 21.250 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd omdat AAL de wettelijk verplichte kwartaalrapportage...

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

"Eigen woning fiscaal behandelen in box 3"

DNB-president Klaas Knot heeft opnieuw gepleit voor aanpakken van de Nederlandse hypotheekschuld, die tot de hoogste ter wereld behoort. Knot in een lezing bij de...

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

Pensioenen hard geraakt door coronavirus

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen heeft in februari een klap van zes procent gekregen en liep daardoor terug van 101 naar 95 procent....