Beleidsregels gegevensverwerking zieke werknemers voldoen

Wouter Koolmees nieuw 2020

De ervaringen met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de gegevensverwerking omtrent zieke werknemers zijn wisselend, blijkt uit een uitvraag in opdracht van minister Koolmees onder stakeholders. Als suggestie wordt meegegeven om de door SZW gepubliceerde uitleg praktischer en toegankelijker te maken, zodat deze meer toegevoegde waarde heeft in de praktijk. Koolmees: "De aanpassing van de uitleg zal ik samen met de sociale partners ter hand zal nemen. Voor het overige zie ik op basis van de uitkomsten geen aanleiding voor nadere acties."

Het wordt als positief ervaren dat in de beleidsregels gepoogd wordt meer duidelijkheid te bieden over specifieke situaties van zieke werknemers, re-integratie en privacywetgeving. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de beleidsregels in bepaalde gevallen juist onduidelijkheid scheppen en niet altijd eenvoudig zijn toe te passen in de praktijk. Volgens één van de stakeholders zouden de beleidsregels beperkingen leggen op de goede en tijdige verzuimbegeleiding en zouden deze re-integratie in de weg staan.

Door een aantal van de stakeholders wordt gesproken over een zekere ‘krampachtigheid’ en discussie bij het delen van informatie tussen werkgever, arbodienst en verzuimverzekeraar met betrekking tot de begeleiding van een zieke werknemer. Sommige werknemers zouden de zorgvuldigheid van omgang met de beleidsregels zien als minder interesse in de mens, noemt een aantal stakeholders.

Daarnaast wordt aangegeven dat werkgevers zich niet altijd aan de gestelde regels houden: nog steeds vragen diverse werkgevers zonder medische achtergrond naar de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers, terwijl dit niet is toegestaan. Eén van de stakeholders benoemt dat de beleidsregels vooral ‘verboden’ lijken te geven, terwijl werkgevers en arbodiensten meer op zoek zouden zijn naar meer praktische leidraden en kaders. Er wordt gevraagd om meer praktische handvatten over wat wél mag, in plaats van alleen informatie over wat verboden is. Wel zijn stakeholders van mening dat zij allemaal een belangrijke rol spelen als het gaat om ‘de zieke werknemer’ en gegevensbescherming.

Privacy steviger op netvlies 

Over het algemeen heeft de komst van de nieuwe privacywetgeving volgens stakeholders niet geleid tot grote veranderingen. Wel is de aandacht voor privacy binnen organisaties vergroot. Er is gewerkt aan vernieuwing van documenten als privacy statements en de formalisering van processen en risicomanagement. Ook is kritisch gekeken naar de verwerking van persoonsgegevens, met de vraag welke gegevens wel en niet noodzakelijk zijn om te vermelden en te verwerken. De AVG zou bovendien als positief effect hebben dat werkgever en werknemer nu de rolverdeling verscherpen. Daarnaast is meer aandacht gevestigd op gegevensbescherming voor zowel werkgevers als werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting, aanpassingen in verzuimsystemen en de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming. De privacy staat over het algemeen steviger op het netvlies bij veel organisaties, er is sprake van een toenemend bewustzijn over ‘wat wel en niet mag’ en de nieuwe wetgeving heeft geleid tot accentverschuivingen en aanscherpingen binnen bestaand privacy-beleid.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

WGA-ERD: re-integratiebegeleiding minder dan vanuit UWV

ZW-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen, blijkt uit SEO-onderzoek naar de positie van de werknemer in de hybride verzekeringsmarkt, krijgen meer re-integratiedienstverlening...

Bijdrage PAWW 0,4 procent

Bijdrage PAWW 0,4 procent

De bijdrage PAWW (Private Aanvulling Werkloosheidswet) is voor 2021 definitief vastgesteld op 0,4 procent van het bruto loon. In september vorig jaar ging de Stichting...

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Vooral kleine werkgevers sluiten MKB verzuim-ontzorg-verzekering

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering kan sinds 1 januari 2020 worden afgesloten en ruim 6.000 werkgevers hebben dat tot nu toe gedaan. Dat meldt minister Koolmees...

Toch TOGS

Toch TOGS

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vindt dat een ondernemer recht heeft TOGS, ook al stond ze op de peildatum niet ingeschreven in het handelsregister...

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Compensatie transitievergoeding niet op voorschot

Minister Koolmees wil geen compensatie van de transitievergoeding op voorschot. De minister: “Het is mij bekend dat werkgevers problemen kunnen ondervinden...

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

Vierde periode NOW: 74.000 aanvragen toegekend

UWV heeft in totaal ruim 74.000 aanvragen toegekend voor de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze werkgevers hebben...

Internetconsultatie verhoging terugkeerpremie

Internetconsultatie verhoging terugkeerpremie

Sociale Zaken is de internetconsultatie gestart van de verhoging van de terugkeerpremie Ziektewet. De consultatie sluit 10 mei. De terugkeerpremie wordt per 1 januari...

Nieuwe afspraken sociaal-medische beoordeling

Nieuwe afspraken sociaal-medische beoordeling

UWV, Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG) en de minister hebben nieuwe afspraken gemaakt om de groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen...

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

“Keuzemogelijkheden verplichte AOV niet opofferen voor uitvoeringsgemak”

Offer keuzemogelijkheden in de verplichte AOV voor zelfstandigen niet op voor uitvoeringsgemak. Daarvoor pleit het Verbond van Verzekeraars op zijn website. Directeur...

SharePeople start televisiecampagne

SharePeople start televisiecampagne

SharePeople start 16 april met een televisiecampagne. De campagne "moet een einde maken aan het heersende beeld bij zzp’ers dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering...