Beleidsregels gegevensverwerking zieke werknemers voldoen

Wouter Koolmees nieuw 2020

De ervaringen met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot de gegevensverwerking omtrent zieke werknemers zijn wisselend, blijkt uit een uitvraag in opdracht van minister Koolmees onder stakeholders. Als suggestie wordt meegegeven om de door SZW gepubliceerde uitleg praktischer en toegankelijker te maken, zodat deze meer toegevoegde waarde heeft in de praktijk. Koolmees: "De aanpassing van de uitleg zal ik samen met de sociale partners ter hand zal nemen. Voor het overige zie ik op basis van de uitkomsten geen aanleiding voor nadere acties."

Het wordt als positief ervaren dat in de beleidsregels gepoogd wordt meer duidelijkheid te bieden over specifieke situaties van zieke werknemers, re-integratie en privacywetgeving. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat de beleidsregels in bepaalde gevallen juist onduidelijkheid scheppen en niet altijd eenvoudig zijn toe te passen in de praktijk. Volgens één van de stakeholders zouden de beleidsregels beperkingen leggen op de goede en tijdige verzuimbegeleiding en zouden deze re-integratie in de weg staan.

Door een aantal van de stakeholders wordt gesproken over een zekere ‘krampachtigheid’ en discussie bij het delen van informatie tussen werkgever, arbodienst en verzuimverzekeraar met betrekking tot de begeleiding van een zieke werknemer. Sommige werknemers zouden de zorgvuldigheid van omgang met de beleidsregels zien als minder interesse in de mens, noemt een aantal stakeholders.

Daarnaast wordt aangegeven dat werkgevers zich niet altijd aan de gestelde regels houden: nog steeds vragen diverse werkgevers zonder medische achtergrond naar de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers, terwijl dit niet is toegestaan. Eén van de stakeholders benoemt dat de beleidsregels vooral ‘verboden’ lijken te geven, terwijl werkgevers en arbodiensten meer op zoek zouden zijn naar meer praktische leidraden en kaders. Er wordt gevraagd om meer praktische handvatten over wat wél mag, in plaats van alleen informatie over wat verboden is. Wel zijn stakeholders van mening dat zij allemaal een belangrijke rol spelen als het gaat om ‘de zieke werknemer’ en gegevensbescherming.

Privacy steviger op netvlies 

Over het algemeen heeft de komst van de nieuwe privacywetgeving volgens stakeholders niet geleid tot grote veranderingen. Wel is de aandacht voor privacy binnen organisaties vergroot. Er is gewerkt aan vernieuwing van documenten als privacy statements en de formalisering van processen en risicomanagement. Ook is kritisch gekeken naar de verwerking van persoonsgegevens, met de vraag welke gegevens wel en niet noodzakelijk zijn om te vermelden en te verwerken. De AVG zou bovendien als positief effect hebben dat werkgever en werknemer nu de rolverdeling verscherpen. Daarnaast is meer aandacht gevestigd op gegevensbescherming voor zowel werkgevers als werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting, aanpassingen in verzuimsystemen en de aanstelling van een functionaris gegevensbescherming. De privacy staat over het algemeen steviger op het netvlies bij veel organisaties, er is sprake van een toenemend bewustzijn over ‘wat wel en niet mag’ en de nieuwe wetgeving heeft geleid tot accentverschuivingen en aanscherpingen binnen bestaand privacy-beleid.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Aof-premie voorlopig vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoor­betaling bij ziekte. Door de eerder aangekondigde differentiatie betalen kleine werkgevers...

Minder vraag om steun

Minder vraag om steun

Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is...

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

Webmodule arbeidsrelatie in 70 procent van gevallen effectief

De webmodule die de afgelopen jaren gebouwd is, kan in veel gevallen opdrachtgevers en zelfstandigen helderheid geven of werk door een zelfstandige of een werknemer...

Verhoging terugkeerpremie verschoven naar 1 januari 2024

Verhoging terugkeerpremie verschoven naar 1 januari 2024

Minister Koolmees verschuift de verhoging van de terugkeerpremie van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. De minister wil de terugkeerpremie verhogen naar de volledige...

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

Hoe houden werkgevers hun mensen gezond en inzetbaar?

(Partner in kennis a.s.r. Inkomen in VVP Special Duurzaam Adviseren 2021) De werkgever van nu voelt zich ook verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerker....

“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

“Vaccinatieregistratie zorg is glijdende schaal”

De vakbonden zijn niet te spreken over het kabinetsvoornemen werkgevers in de zorg de mogelijkheid te geven om de vaccinatiestatus van werknemers te registeren....

Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid nu ook voor adviseurs Wft Inkomen

Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid nu ook voor adviseurs Wft Inkomen

De opleiding Risk Management Sociale Zekerheid en Inzetbaarheid geeft handvatten om grip te nemen op de forse geldstromen sociale zekerheid in een organisatie. Tot...

Kabinet grijpt niet in bij uitkering aanvullend geboorteverlof

Kabinet grijpt niet in bij uitkering aanvullend geboorteverlof

Het demissionaire kabinet laat eventueel verhogen van de uitkering aanvullend geboorteverlof aan de nieuwe regering. Verhoging is een van de manieren om het onlangs...

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003

Ziekteverzuim zorg en welzijn blijft op hoogste niveau sinds 2003

In het tweede kwartaal van 2021 was het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn 6,5 procent. Dit is het hoogste verzuimcijfer voor deze sector in een...

Termijn garantiebedrag Wajong met vijf maanden verlengd

Termijn garantiebedrag Wajong met vijf maanden verlengd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de internetconsultatie gestart van een wijziging van het Besluit garantiebedrag Wajong. In de Wajong is de mogelijkheid opgenomen...