Beroep op vrijstelling niet gehonoreerd bij kruislingse schenkingen

Menno Snel 1 2017 foto Financiën

Staatssecretaris Snel wil niet morrelen aan de wijziging van de vrijstelling schenkbelastingvoor de eigen woning uit 2017. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. Snel: "De vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning beoogt onder meer een bijdrage te leveren aan de reductie van de eigenwoningschulden. Bij het wijzigen van de vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning per 1 januari 2017 is bewust gekozen voor een ruimere toepassing dan alleen in de ouder-kindrelatie. Hierbij hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld. Niet elke ouder is namelijk financieel in staat om zijn kind, dat een eigen woning heeft of een eigen woning wenst aan te schaffen, met een schenking te helpen. Er zijn ook alleenstaanden of paren zonder kinderen die een ander (familielid) willen helpen met de aanschaf van een eigen woning en daarom een schenking met dat doel willen doen."

De vragen waren naar aanleiding van een advertentie, waarin personen die eerder al een belastingvrij bedrag hebben geschonken aan een kind of een ander familielid, wordt gevraagd om via een fiscale constructie van kruislinge schenkingen nogmaals een bedrag belastingvrij te schenken.

De staatssecretaris: "De reden voor het doen van kruislingse schenkingen – jij schenkt aan mijn kind onder de voorwaarde dat ik aan jouw kind schenk – is gelegen in het feit dat een ouder een schenking wil doen aan zijn eigen kind voor diens eigen woning, maar dat kind voor die schenking geen beroep meer kan doen op de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning, omdat het kind al eerder een beroep op een verhoogde vrijstelling schenkbelasting heeft gedaan wegens een schenking van dezelfde ouder(s). Via de omweg van kruislings schenken wil men bereiken dat het kind toch een beroep kan doen op die vrijstelling, stellende dat de schenking afkomstig is van een ander. In een dergelijk geval zal het beroep op de vrijstelling niet gehonoreerd worden."

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Schenkingsvrijstelling eigen woning naar 102.000 euro

Schenkingsvrijstelling eigen woning naar 102.000 euro

De schenkingsvrijstelling eigen woning is verhoogd naar 102.000 euro. Nieuw is verder dat de vrijstelling niet langer beperkt is tot schenkingen van ouder aan hun...

Eigen schuld dikke bult...

Eigen schuld dikke bult...

Wie opzettelijk een onjuiste belastingaangifte doet, kan zich niet verschuilen achter de belastingadviseur. Dat oordeel velt de Rechtbank Amsterdam. De verdachte...

Fiscale claim niet verzilverd...

Fiscale claim niet verzilverd...

Uit het arrest Kostov kan niet worden afgeleid dat een btw-plichtige natuurlijke persoon zonder meer elke incidentele handeling onder bezwarende titel verricht in...

Te (luipaard)bont...

Te (luipaard)bont...

De Hoge Raad volgt de eerdere uitspraak dat geen giftenaftrek geldt voor aan een museum geschonken voorwerpen gemaakt van luipaardbont. Belanghebbende heeft in...

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

Fiscaliteit niet alleen in cijfers maar ook in woorden goed uitwerken

 Omdat hij de fiscaliteit niet ook goed in woorden had uitgewerkt, laat de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening een hypotheekadviseur 500 euro...