"Beste financiële software van Adviesbox, Klik & Sluit en Online pro"

Jurjen Oosterbaan 2015

De financiële software van Adviesbox, Klik & Sluit en Online Pro worden het hoogst gewaardeerd door het intermediair, zo blijkt uit het onderzoeksrapport Financiële Software 2017 van Bureau DFO, dat ervoor pleit om te onderzoeken of ontwikkelaars van software ook onder het toezicht van de AFM kunnen vallen.

Het rapport van Bureau DFO beschrijft de analyse van ruim 1340 beoordelingen van 20 softwarepakketten van 17 verschillende leveranciers. In het onderzoek worden verschillende typen software onderscheiden. In de categorie adviessoftware/financiële planningssoftware is het pakket Adviesbox van Intersoftware door gebruikers het hoogst gewaardeerd.In de categorie administratiesoftware is het pakket Online Pro van Online Groep als beste geëindigd en in de categorie vergelijkingssoftware is het pakket Klik & Sluit van Voogd & Voogd als hoogst gewaardeerd.

“Het hoogwaardig en ongestoord functioneren van administratiesoftware is inmiddels essentieel voor de meeste financieel advieskantoren”, meent Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau DFO. “Het onderzoek laat zien dat gebruikers vooral bij dit type software aangeven belemmeringen te ervaren in het wisselen van leverancier. Dit beperkt de normale, open marktwerking waarbij klanten bij gebrekkige dienstverlening snel kunnen wisselen van leverancier. Deze belemmeringen doen zich veel minder voor bij advies- en vergelijkingssoftware. Bij adviessoftware speelt echter wel dat de leveranciers een belangrijke invloed hebben op de aanbieders en de producten die zij in de software meenemen. Bovendien hebben deze leveranciers een grote invloed op de uiteindelijke, technische uitwerking van de adviezen. Gelet op de bedrijfseconomische afhankelijkheid die veel advieskantoren hebben van hun administratiesoftware en de positieve invloed die advies en vergelijkingssoftware kan hebben op de kwaliteit van de diensten die financieel advieskantoren leveren, zou een punt van overweging moeten zijn of dit type leveranciers ook onder toezicht van de AFM moet vallen. Gelet op het belang van financiële software doen advieskantoren er verstandig aan zich uitgebreid te oriënteren op het beschikbare aanbod. Daarbij is het verstandig meer te vergelijken dan alleen de prijs van het pakket. Mijn advies luidt: praat met andere gebruikers en vraag naar de ervaringen in de praktijk. Immers, het onderzoek toont aan dat de verschillen tussen de pakketten aanzienlijk zijn.”

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Digitale transformatie vraagt om leiderschap

Digitale transformatie vraagt om leiderschap

(Uit VVP-special Digitale Transformatie) Digitale transformatie vraagt om leiderschap. In de zin dat individuele organisaties bereid zijn hun innovaties te delen...

We openen de black box

We openen de black box

(Kennispartner Voogd & Voogd in VVP-special Digitale Transformatie) Omdat de verzekeringsbranche al in de jaren ’80 aan het automatiseren sloeg, kijkt...

Een platform voor de gehele markt

Een platform voor de gehele markt

Klanten en adviseurs ervaren in hun dagelijks leven steeds meer digitalisering en gemak. Jacques Schram (ING Hypotheken) en Leon van Vliet (Intersoftware Group)...

Bas de Voogd draagt CEO-positie Voogd & Voogd Group over

Bas de Voogd draagt CEO-positie Voogd & Voogd Group over

Na ruim 22 jaar leiding te hebben gegeven aan Voogd & Voogd heeft Bas de Voogd besloten zijn positie als CEO per 1 maart 2020 over te dragen aan de huidige CFO/COO...

René Frankena Manager Strategie bij Intersoftware

René Frankena Manager Strategie bij Intersoftware

Intersoftware heeft René Frankena benoemd tot Manager Strategie, Innovatie en Business Development. Frankena gaat zich richten op "het verder uitbouwen van...

Provisie minst belangrijk bij adviseren over zorgverzekeringen

Provisie minst belangrijk bij adviseren over zorgverzekeringen

Bijna een vijfde van de verzekeringsadviseurs die nu zorgverzekeringen aanbieden, verwacht dat over vijf jaar niet meer te doen. Die indicatie komt uit onderzoek...

Kracht samenvoegen vanuit de Wft bezien

Kracht samenvoegen vanuit de Wft bezien

(Uit VVP-special Slimmer Adviseren) In de komende tijd zullen steeds meer financieel advieskantoren besluiten om bepaalde werkzaamheden buiten het eigen kantoor...

ORV bij hypotheek niet verwaarlozen

ORV bij hypotheek niet verwaarlozen

“Ik vind het een slechte ontwikkeling dat het aantal overlijdensrisicoverzekeringen dat in combinatie met een hypothecair krediet wordt afgesloten zo sterk...

DFO onderzoekt haalbaarheid keurmerk Zakelijk Krediet Adviseurs

DFO onderzoekt haalbaarheid keurmerk Zakelijk Krediet Adviseurs

Bureau DFO neemt het initiatief om te komen tot een onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een keurmerk Zakelijk Krediet Adviseurs. Het aantal financieel...

Na schrappen ORV-eis voor bestaande NHG-klanten: adviseur moet klant informeren

Na schrappen ORV-eis voor bestaande NHG-klanten: adviseur moet klant informeren

Bureau DFO raadt adviseurs aan contact op te nemen met bestaande NHG-klanten met een ORV. Dit nu NHG heeft aangekondigd de ORV-verplichting ook voor bestaande klanten...