Bestendig inkomen te laag vaststellen is schending zorgplicht

Euro's 500 via Pixabay

(Kifid-uitspraak GC 2022-0804) De consument en zijn partner hebben bij de bank een aanvraag ingediend voor een hypothecaire geldlening. De bank heeft de aanvraag in eerste instantie afgewezen, omdat zij geen bestendig inkomen kon vaststellen. Na contact tussen partijen heeft de bank een nieuwe inkomensverklaring opgesteld en een bestendig inkomen uit onderneming van 25.000 euro vastgesteld. Op basis van alle inkomsten tezamen heeft de bank een hypothecaire lening van 425.000 euro verstrekt in plaatst van de benodigde 525.000 euro De consument vordert 84.000 euro aan schadevergoeding. De Geschillencommissie oordeelt dat de bank contractsvrijheid heeft, maar dat bank haar zorgplicht heeft geschonden doordat haar motivering in de tweede inkomensverklaring de conclusie niet kan dragen en daarom onzorgvuldig is. De commissie stelt het schadebedrag schattenderwijs op 2.500 euro.

De commissie oordeelt dat “de motivering van de bank in de inkomensverklaring de conclusie daarvan, dat sprake is van een bestendig inkomen van 25.000 euro, niet kan dragen en dat de bank daardoor, bij het opstellen daarvan, onzorgvuldig heeft gehandeld. In de motivering staat namelijk dat hoewel de consument geen nieuwe opdracht heeft, hij in de komende periode weer op zoek gaat naar een nieuwe interim-opdracht. Volgens de bank moet de consument vanwege zijn staat van dienst minimaal in staat worden geacht een omzet en resultaat gelijk aan 2019 te behalen. Een resultaat derhalve van minimaal 60.000 euro. Deze overwegingen stroken niet met de uiteindelijke conclusie van de bank dat een bestendig inkomen van 25.000 euro kan worden vastgesteld, nu uit de motivering van de inkomensverklaring op geen enkele wijze duidelijk wordt waarom de bank, ondanks het verwachte inkomen van 60.000 euro het inkomen op 25.000 euro heeft vastgesteld. De bank heeft deze discrepantie zowel in de schriftelijke fase als tijdens de zitting niet opgehelderd. Deze discrepantie is onzorgvuldig en daarom is zij tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens de consument. Voor dit oordeel is van belang dat het tot de zorgplicht van de bank behoort om in het belang van de consument te handelen en op zorgvuldige wijze zijn gerechtvaardigde belangen in acht te nemen.

“Onduidelijk is in hoeverre de consument schade heeft geleden als gevolg van de tekortkoming in de nakoming, door de bank, van haar zorgplicht bij het opstelling van de inkomensverklaring, maar de commissie vindt het aannemelijk dat de consument daardoor enige schade heeft geleden. De commissie stelt het schadebedrag daarom schattenderwijs (waartoe zij conform het bepaalde in artikel 6:97 BW bevoegd is) op 2.500 euro.”

Reactie toevoegen

 
Kifid laat verzekeraar excuses maken

Kifid laat verzekeraar excuses maken

(Kifid-uitspraak GC 2023-0052) De consument stelt dat de verzekeraar en zijn alarmcentrale geen adequate hulp hebben geboden bij de repatriëring van de man...

Adviseur berekende boeterente te laag

Adviseur berekende boeterente te laag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0048) De adviseur is bij zijn advies uitgegaan van een te lage boeterente voor het aflossen van hun (oude) hypothecaire geldlening van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2023-0053) De consumenten hebben schade aan de beplanting in de tuin doordat tijdens een storm het dak van het tuinhuis van de buren is afgewaaid....

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

Adviseur moet op hoogte zijn van acceptatiebeleid geldverstrekkers

(Kifid-uitspraak GC 2023-0036) De consument heeft zich tot de adviseur (Intersant) gewend voor advies en bemiddeling voor de financiering van een hypothecaire geldlening....

Nieuwe woning of niet?

Nieuwe woning of niet?

(Kifid-uitspraak GC 2023-0023) De consument heeft bij de kredietverstrekker een hypotheek aangevraagd. Partijen verschillen van mening of de consument een beroep...

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Kifid: sluiting hoofdstuk beleggingsverzekeringsklachten nabij

Volgens Kifid komt het moment in zicht dat het klachteninstituut het hoofdstuk 'beleggingsverzekeringsklachten' kan sluiten. In de tweede helft van 2022 hebben...

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

Onweersbeestje zorgt voor gedonder

(Kifid-uitspraak GC 2023-0029) ZLM hoeft een kapotte televisie als gevolg van een onweersbeestje niet te vergoeden, stelt de Geschillencommissie. In de televisie...

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

Golfuitrusting stond wel degelijk veilig

(Kifid-uitspraak GC 2023-0018) De consument heeft een beroep op zijn golfverzekering gedaan en aan de verzekeraar verzocht de schade die hij heeft geleden als gevolg...

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

Geen blijvende schade en geen onmiddellijk dreigend gevaar

(Kifid-uitspraak GC 2023-0012) Door lekkage van een waterleiding onder de vloer van de bijkeuken en garage van de consument is het zandbed onder de woning gedeeltelijk...

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin nieuw lid Commissie van Beroep Kifid

Stefan Molin is door het bestuur van Kifid benoemd tot lid van haar Commissie van Beroep vanaf 1 februari 2023. Molin heeft een brede juridische deskundigheid. Sinds...