Betalen ouderen te veel autopremie?

Bestuurder oud via Pixabay

Verzekeraars ontkennen, naar aanleiding van een item zaterdag bij Kassa, dat zij ouderen meer autopremie dan betalen dan het risico dat zij werkelijk vormen.

Kassa kreeg van het Verbond van Verzekeraars de gemiddelde schadecijfers per leeftijd over een periode van 2014 tot en met 2018. Kassa: "Uit de gegevens blijkt dat de gemiddelde schade die verzekeraars per polis kwijt zijn, daalt tot en met een leeftijd van 70. Op die leeftijd vormt een verzekerde een gemiddelde schadepost van 95 euro per jaar. Daarna stijgt de schade weer naar een gemiddeld schadebedrag van 159 euro voor iemand van 85. Maar dat is maar iets hoger dan het schadebedrag van iemand van 35 jaar oud, die kost verzekeraars gemiddeld 153 euro per jaar. Een verschil van slechts vier procent.

"Maar ouderen moeten wel veel meer premie betalen dan een 35-jarige. Dat blijkt uit een vergelijking van premiegegevens van onderzoeksbureau Moneyview. In opdracht van de Consumentenbond keek Moneyview naar de premies van WA-verzekeringen op basis van 4 schadevrije periodes. Het effect van leeftijd was het kleinst bij iemand van 35 jaar. Die is 284 euro per jaar kwijt voor een WA-verzekering. De premie loopt daarna op met de jaren. Iemand van 70 betaalt 324 euro per jaar. Een 85-jarige is maar liefst 515 euro kwijt. Dat is 81 procent meer dan iemand van 35, terwijl een 85-jarige maar vier procent meer schade maakt dan iemand die 50 jaar jonger is. Uit het onderzoek van Moneyview blijkt verder dan ruim 40 procent van de verzekeraars ook een leeftijdsgrens hanteert. Dat gebeurt vanaf 70 jaar."

Actuaris Jan Donselaar, oud-vicevoorzitter van het Actuarieel Genootschap en jarenlang actief in de verzekeringsbranche, keek ook voor Kassa naar de cijfers van het Verbond en Moneyview. Donselaar stelt dat de schadecijfers over een periode van vijf jaar een goed beeld geven van het risico dat verzekeraars lopen. De premie is tot en met de leeftijd van iemand van 60 jaar goed te verklaren op basis van de schadecijfers. Maar daarna niet meer. “Het lijkt erop dat verzekeraars bij ouderen extra marge rekenen”, aldus de actuaris.

Kassa vermeldt op haar website de reactie van het Verbond: "Het Verbond van Verzekeraars stelt in een reactie dat het wel degelijk te rechtvaardigen is ouderen meer te laten betalen voor hun autoverzekering. De vergelijking die Kassa maakt met de premies van autoverzekeringen en het gemiddelde schadebedrag zou niet kloppen. Voor verzekeraars zou het schadebedrag minder belangrijk zijn dan de kans dat ouderen een schade maken. Het gemiddelde schadebedrag zou nogal kunnen verschillen door de jaren. Daarnaast letten verzekeraars er wel op dat de autoverzekering ook voor ouderen betaalbaar blijft. Daar is de no-claim een goede manier voor."

 

Reactie toevoegen

 
Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen gezamenlijke regeling invoeren voor afhandeling autoschades

Verzekeraars mogen van de ACM samen een regeling invoeren om schades aan motorrijtuigen sneller en eenvoudiger af te handelen. Nu moeten consumenten met een Wettelijke...

Grote prijsverschillen tussen WA-autoverzekeringen

Grote prijsverschillen tussen WA-autoverzekeringen

Jaarpremies van WA-autoverzekeringen lopen behoorlijk uiteen, terwijl de voorwaarden in de meeste gevallen grotendeels hetzelfde zijn. Dat constateert de Consumentenbond,...

Verzekeraars verdedigen afschrijvingsregeling asbestdaken

Verzekeraars verdedigen afschrijvingsregeling asbestdaken

Omdat er geen wettelijke plicht komt tot het verwijderen van asbestdaken, zouden verzekeraars de vergoeding weer moeten herstellen. Aldus verschillende partijen...

Administratieve verlenging 75+: aantal dossiers daalt verder

Administratieve verlenging 75+: aantal dossiers daalt verder

Het CBR meldt dat eind september 54.125 mensen vielen onder de administratieve verlenging 75+. Dat is bijna de helft minder dan een half jaar geleden; eind april...

Mogelijk certificering rijscholen

Mogelijk certificering rijscholen

Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat oud-Kamerlid Emile Roemer als onafhankelijk adviseur onderzoeken hoe de kwaliteit...

Daling aantal autodiefstallen

Daling aantal autodiefstallen

Het aantal voertuigdiefstallen in ons land lijkt dit jaar gelijke tred te houden met het coronavirus. Opvallend is namelijk dat er vanaf maart een daling is ingezet....

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister laat 'directe' WA-verzekering aan markt

Minister Hoekstra gaat zich niet speciaal inspannen voor de directe WA-verzekering die het Verbond wil invoeren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. De...

Verbond: "Stijging aantal autobranden zeer zorgelijk"

Verbond: "Stijging aantal autobranden zeer zorgelijk"

In 2019 registreerden verzekeraars in totaal 4.941 autobranden. Dit is een stijging van ruim twaalf procent ten opzichte van 2018. Het Verbond van Verzekeraars...

Flink meer lichte bedrijfswagens gestolen

Flink meer lichte bedrijfswagens gestolen

In de eerste zes maanden van 2020 zijn er 844 lichte bedrijfswagens gestolen. Dit is een flinke stijging (28,9 procent) ten opzichte van vorig jaar. De meest gestolen...

Aantal autoschades neemt weer toe

Aantal autoschades neemt weer toe

Langzaam maar zeker begint het calculatievolume Audatex weer wat op te lopen. De markt is echter bij lange na nog niet op het niveau van voor de coronacrisis, meldt...