"Betere verzuimbegeleiding levert meer op dan gratis kinderopvang"

Maudie Derks 2019

Zieke medewerkers vanaf dag één begeleiden naar herstel kan ervoor zorgen dat sectoren die gebukt gaan onder arbeidskrapte direct geholpen zijn. Dat blijkt uit een analyse van Acture, private uitvoerder in de sociale zekerheid, in de Orange Paper ‘werk maken van ziekteverzuim‘.

Maudie Derks, CEO van Acture: “We moeten ervoor zorgen dat de BV Nederland kan doordraaien. Daarom moet het kabinet zich richten op stimuleren van effectief en actief verzuimbeleid in plaats van te investeren in gratis kinderopvang met de naïeve hoop dat dat meer arbeidspotentieel gaat opleveren. Onderzoek wijst namelijk uit dat dat niet zo is.

Bewezen is volgens Acture dat het actief begeleiden van zieke medewerkers vanaf dag één werkt. Derks: “Werknemers worden serieus genomen en krijgen de aandacht die ze verdienen. In de praktijk betekent dit dat het eerste contact met de arbeidsongeschikte al binnen 48 uur wordt gelegd, in plaats van na enkele dagen of weken. De winst die je behaalt met het regelmatig contact zoeken met de zieke is enorm.”

Derks: “Onze aanpak leidt tot een uitkeringsduur die 48 procent korter is dan bij UWV.  In plaats van 7,10 procent ziekteverzuim in de zorg zouden de verzuimcijfers volgens ons dan uitkomen op 3,69 procent en in het onderwijs kan het percentage van 4,80 procent naar 2,5 procent dalen.”

Reactie toevoegen

 
Meer over
Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

Igno Schings (NN): “Sneller in gesprek over gezondheid met werknemer”

NN roept werkgevers op vaker en sneller het gesprek aan te gaan over gezondheid met hun werknemers. Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen, tegenover...

Opt-out staat los van capaciteitsprobleem UWV

Opt-out staat los van capaciteitsprobleem UWV

“Ik hecht er waarde aan te vermelden dat de reden voor een opt-out niet gelegen is in het verminderen van de te verrichten werkzaamheden voor UWV.” Aldus...

"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

"Verplichte AOV zelfstandigen wordt uitgeklede basisregeling"

RADI AOV gaat een kennisdocument opstellen over de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet op inzet. “Daarin”, aldus RADI AOV, “worden...

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

Algemene Rekenkamer: "Uitvoering WIA loopt helemaal vast"

UWV heeft niet genoeg verzekeringsartsen om vast te stellen of er sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Hierdoor, aldus de Algemene Rekenkamer in haar...

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Geen grote verschuivingen in aandeel eigenrisicodragers

Een UWV-analyse laat zien dat er de afgelopen vijf jaar (van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022) zowel bij de ZW als bij de WGA geen grote verschuivingen zijn...

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Reëele kans op averechtse risicoselectie bij opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Bij een opt-out bij de verplichte AOV voor zelfstandigen is er een reëel risico op averechtse risicoselectie. Dat stelt SEO in onderzoek naar de gevolgen van...

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz: wees alert op onterecht WIA-voorschot

Adfiz roept adviseurs op alert te zijn op onterechte WIA-voorschotten. Adfiz: “Als mensen een voorschotuitkering ontvangen moeten zij die terugbetalen als...

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten: WIA-beschikking voorwaarde

De regeling die 15.000 euro toekent aan zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten geldt niet mensen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat blijkt...

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Financiële steun voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

Zorgmedewerkers die in de eerste golf (maart tot en met juni 2020) voor COVID-patiënten hebben gezorgd, door langdurige post-COVID klachten al twee jaar ziek...

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

Maatregelen tegen achterstand bij sociaal-medische beoordelingen verlengd

De tijdelijke maatregel niet terugvorderen (onder voorwaarden) van WIA-voorschotten wordt met één jaar en tot eind 2024 verlengd. Het streven is om...