Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Wekker via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de Geschillencommissie terecht van mening dat de adviseur dat had moeten weten.

De commissie: “De consumenten hebben zich op het standpunt gesteld – verkort weergegeven – dat het aan ‘stilzitten’ van Florius is te wijten dat zij de benodigde documenten niet op tijd bij Florius hebben ingediend en Florius hun hypotheekaanvraag heeft afgewezen. Dit betoog faalt. Overeenkomstig de vaste lijn in haar uitspraken stelt de commissie voorop dat het bewaken van de voortgang van het offertetraject, inclusief het bewaken van de tijdlijnen, tot het takenpakket van de adviseur behoort.”

Na advies door een adviseur heeft Florius de consumenten een renteaanbod voor de financiering van de aankoop van een bestaande woning verstrekt. Daarna zijn de wensen van de consumenten gewijzigd en willen zij een nieuwbouwwoning kopen. Florius heeft de hypotheekaanvraag afgewezen, omdat de consumenten enkele documenten met betrekking tot de nieuwbouwwoning te laat bij haar hebben ingediend. Het renteaanbod is vervolgens verlopen. Daarna hebben de consumenten een later renteaanbod van Florius geaccepteerd. In dat renteaanbod is de rente hoger. De consumenten zijn van mening dat Florius onzorgvuldig jegens hen heeft gehandeld en vorderen dat Florius alsnog de rente uit het eerste renteaanbod hanteert. Volgens Florius kan het niet aan haar worden toegerekend dat de consumenten de ontbrekende documenten te laat bij haar hebben ingediend, omdat zij aanvankelijk een bestaande woning wilden kopen. De commissie is van oordeel dat Florius haar zorgplicht niet heeft geschonden en wijst de vorderingen af.

Reactie toevoegen

 
Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

Verzekeraar mag premie houden als klant vergeet polis stop te zetten

(Kifid-uitspraak GC 2024-581) De consument heeft het kenteken van haar auto tijdelijk geschorst, maar is hierbij vergeten haar verzekering stop te zetten. Zij verzoekt...

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

Man leent telefoon en loopt weg: geen verzekerde gebeurtenis

(Kifid-uitspraak GC 2024-0574) De consument is op een treinstation benaderd door een voor haar onbekende man met de vraag of hij haar telefoon mocht gebruiken. De...

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

Adviseur behoefde niet bedacht te zijn op pandemieuitsluiting voor 27 februari 2020

(Rechtspraak) De stelling van 4PM c.s. dat No Risk vanwege de berichtgeving over de verspreiding van het coronavirus eind januari 2020 ermee rekening had moeten...

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

Huis moet potdicht afgesloten zijn als niemand thuis is

(Kifid-uitspraak GC 2024-0558) Er is ingebroken in de woning van de consumenten. De dader is de woning binnengekomen via het slaapkamerraam dat op een kleine kier...

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

Het staat geldverstrekker vrij geen WOZ-waardebepaling meer te accepteren

(Kifid-uitspraak GC 2024-0554) De Geschillencommissie is van oordeel dat Obvion haar beleid met betrekking tot de wijze waarop een gewijzigde (gestegen) waarde van...

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

Rechtbank volgt lijn Geschillencommissie Kifid

(Rechtspraak) De door eisers gevorderde vergoeding van de advies- en bemiddelingskosten wordt toegewezen. Eisers hebben volgens de Rechtbank Gelderland voldoende...

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

Hypotheekadviseur hoorde beleidsregel bank te kennen

(Kifid-uitspraak GC 2024-0547) De consumenten wilden voor de aankoop van hun nieuwe woning optimaal gebruikmaken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarom...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

Geen lekker hapje voor verzekeraar...

(Kifid-uitspraak GC 2024-0540) De verzekeraar stelt dat de consument hem opzettelijk heeft misleid door bij het aangaan en wijzigen van de verzekering niet te melden...

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

Onzekerheden behoeden adviseur na schending zorgplicht

(Kifid-uitspraak GC 2024-0504) De tussenpersoon wist dat de woning onbewoond was en had de consumenten dan ook moeten informeren over de beperkte dekking van de...

Geschillencommissie blaast klacht omver

Geschillencommissie blaast klacht omver

(Kifid-uitspraak GC 2024-0499) Nu de voorwaarden geen definitie geven van het begrip storm, sluit de Geschillencommissie voor de definitie van storm aan bij de definitie...