Bewaken voortgang offertetraject taak van adviseur

Wekker via Pixabay graphic

(Kifid-uitspraak GC 2023-0346) Voor de financiering van bestaande woningen heeft Florius andere documenten nodig dan voor nieuwbouwwoningen. Florius is volgens de Geschillencommissie terecht van mening dat de adviseur dat had moeten weten.

De commissie: “De consumenten hebben zich op het standpunt gesteld – verkort weergegeven – dat het aan ‘stilzitten’ van Florius is te wijten dat zij de benodigde documenten niet op tijd bij Florius hebben ingediend en Florius hun hypotheekaanvraag heeft afgewezen. Dit betoog faalt. Overeenkomstig de vaste lijn in haar uitspraken stelt de commissie voorop dat het bewaken van de voortgang van het offertetraject, inclusief het bewaken van de tijdlijnen, tot het takenpakket van de adviseur behoort.”

Na advies door een adviseur heeft Florius de consumenten een renteaanbod voor de financiering van de aankoop van een bestaande woning verstrekt. Daarna zijn de wensen van de consumenten gewijzigd en willen zij een nieuwbouwwoning kopen. Florius heeft de hypotheekaanvraag afgewezen, omdat de consumenten enkele documenten met betrekking tot de nieuwbouwwoning te laat bij haar hebben ingediend. Het renteaanbod is vervolgens verlopen. Daarna hebben de consumenten een later renteaanbod van Florius geaccepteerd. In dat renteaanbod is de rente hoger. De consumenten zijn van mening dat Florius onzorgvuldig jegens hen heeft gehandeld en vorderen dat Florius alsnog de rente uit het eerste renteaanbod hanteert. Volgens Florius kan het niet aan haar worden toegerekend dat de consumenten de ontbrekende documenten te laat bij haar hebben ingediend, omdat zij aanvankelijk een bestaande woning wilden kopen. De commissie is van oordeel dat Florius haar zorgplicht niet heeft geschonden en wijst de vorderingen af.

Reactie toevoegen

 
Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

Hoe waarderen financiële dienstverleners Kifid in 2023?

In oktober onderzoekt MarketResponse opnieuw hoe aangesloten financiële dienstverleners Kifid waarderen. Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in...

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

WhatsApp komt hypotheekadviseur duur te staan

(Kifid-tussenuitspraak GC 2023-0726A) De adviseur verweert – vergeefs - zich als volgt: de opdracht van de consument tot het wijzigen van de rente is niet...

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Reglementen Kifid iets aangepast en in nieuwe huisstijl

Kifid heeft sinds 1 oktober iets aangepaste reglementen. De werkwijze van Kifid voor de behandeling van klachten en de behandeling van beroepen blijft hetzelfde....

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

Consumenten eisen vergeefs 168 mille van onzorgvuldige hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2023-0716) De adviseur heeft een financieringsopzet aan de consumenten voorgehouden gebaseerd op rentepercentages welke waren genoemd in een...

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

Adviseur hoefde niet ook nog eens schriftelijk te waarschuwen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0719) De consument stelt dat de adviseur tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst door, na de eerste afwijzing van een verzekeringsaanvraag...

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

Schade door piraten niet voor rekening tussenpersoon

(Rechtspraak) Ook in hoger beroep is het de scheepvaartmaatschappij niet gelukt een deel van de schade als gevolg van piraterij te verhalen op Noord-Nederlandse...

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

Niet aan kredietverstrekker om fouten begaan door adviseur te herstellen

(Kifid-uitspraak GC 2023-0702) De kredietverstrekker heeft de aanvaarding van het renteaanbod niet tijdig ontvangen, zodat geen overeenkomst tot stand is gekomen....

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

Rijbewijs niet accepteren als geldig identificatiemiddel mag

(Kifid-uitspraak GC 2023-0690) De Geschillencommissie oordeelt dat de bank van de consument mocht verlangen dat hij zich bij de aanvraag van een bankspaarrekening...

Niet zomaar recht op smartengeld

Niet zomaar recht op smartengeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0686) De consumenten hebben aangevoerd dat zij door het handelen van de adviseur veel stress hebben ervaren en het voor onrust heeft gezorgd...

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

Hypotheekadviseur schetste te rooskleurig beeld

(Kifid-uitspraak GC 2023-0671) Gelet op de vele fouten die de adviseur heeft gemaakt, dienthij de advies- en bemiddelingskosten ad 1.894 euro volledig aan de consumenten...