Bezopen?

Fles wijn via Pixabay

Het kan volgens de Rechtbank Noord-Holland niet als feit van algemene bekendheid worden beschouwd dat een verzekeraar van een auto geen schade vergoedt als die schade is ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol was. De vordering van Univé Schade wordt afgewezen.

De kantonrechter: “Univé stelt dat zij verhaal kan halen op [gedaagde], ter ondersteuning waarvan Univé in haar brief van 20 augustus 2020 heeft gesteld dat het een feit van algemene bekendheid is dat het verboden is te veel alcohol te drinken en dat een verzekeraar daartegen geen dekking biedt. Naar de kantonrechter begrijpt, bedoelt Univé te stellen dat het een feit van algemene bekendheid is dat een verzekeraar van een auto geen schade vergoedt als die schade is ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol was, en dat [gedaagde] er daarom geen beroep op kan doen dat hijzelf daarmee niet bekend was. De kantonrechter kan deze stelling van Univé echter niet volgen. In rechtspraak van de Hoge Raad is geoordeeld dat niet kan worden gezegd dat het algemene publiek dat een WAM-verzekering afsluit, geacht kan worden te weten, of uit voor ieder toegankelijke bronnen te weten kan komen, dat veelal in WAM-verzekeringen dekking is uitgesloten voor schade die is toegebracht door de verzekerde auto terwijl de bestuurder daarvan meer alcohol in zijn bloed had dan het wettelijk toegestane promillage (zie de uitspraak van de Hoge Raad van 16 januari 2015, gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, met nummer ECLI:NL:HR:2015:83 (TVM Zakelijk N.V.)). Daarbij is geoordeeld dat betrokkene dus ook niet redelijkerwijs had hoeven te begrijpen dat de door hem veroorzaakte schade van dekking onder de WAM-verzekering was uitgesloten. Uit deze rechtspraak volgt dat niet als feit van algemene bekendheid kan worden beschouwd dat een verzekeraar van een auto geen schade vergoedt als die schade is ontstaan terwijl de bestuurder onder invloed van alcohol was. Volgens die uitspraak is er dus ook geen reden om te oordelen dat [gedaagde] niet te goeder trouw mocht aannemen dat zijn aansprakelijkheid door een verzekering was gedekt.”

Gedaagde was niet de verzekeringnemer. Op 21 september 2014 heeft hij als bestuurder van de Suzuki Alto, met X als passagier, een ongeval veroorzaakt. Gedaagde bleek ten tijde van het ongeval onder invloed van alcohol. De passagier heeft door het ongeval schade opgelopen. Deze schade van werd niet door de verzekering van Univé voor de Suzuki Alto gedekt, omdat in de toepasselijke polisvoorwaarden van Univé staat dat de schade niet is verzekerd als de bestuurder niet had mogen rijden omdat hij alcohol heeft gebruikt. Univé heeft als verzekeraar van de auto een bedrag van 105.000 euro uitbetaald aan X, omdat deze als slachtoffer op grond van de WAM een eigen en rechtstreeks vorderingsrecht heeft tegenover Univé. Univé vorderde dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van 25.000 euro.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Claim van 25 mille zinkt bij rechtbank

Claim van 25 mille zinkt bij rechtbank

Een gaatje in de inlaatluchtkoeler van een pleziervaartuig is een mechanisch defect, oordeelt de Rechtbank Rotterdam. Dus wees verzekeraar Amlin de claim van de...

Rechter laat verzekeraars waterschade van 1,2 miljoen uitkeren

Rechter laat verzekeraars waterschade van 1,2 miljoen uitkeren

Verzekeraars hebben volgens de Rechtbank Rotterdam onvoldoende onderbouwd dat conform de toepasselijke regelgeving en voorschriften sprake is van een constructiefout...

Brandstichting of niet?

Brandstichting of niet?

Het Gerechtshof Den Haag gelast in hoger beroep deskundigenonderzoek of sprake is geweest van brandstichting of niet. Dit in een zaak aangespannen door Aegon, dat...

Veertien jaar voor doden huisgenote voor het geld uit levenpolissen

Veertien jaar voor doden huisgenote voor het geld uit levenpolissen

Een man die zijn huisgenote doodde met als motief het geld van twee levensverzekeringen is door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot veertien jaar. Het slachtoffer...

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Adviseur moet nadrukkelijk wijzen op vervallen voortaxatie

Van een assurantietussenpersoon mag worden verwacht dat hij zijn opdrachtgever voldoende vaak en voldoende indringend waarschuwt voor de gevolgen van het vervallen...

Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Attero haalt opnieuw bakzeil in zorgplichtzaak tegen Aon

Van schending van zorgplicht door Aon is geen sprake, meent ook de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak die door Attero is aangespannen. De...

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

Gehandicapte die niet mag motorrijden met Feetless Bike System mag wel op scooter

De rechtbank heeft volgens de Raad van State terecht geoordeeld dat het CBR zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat [appellant] niet voor...

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Waterschade in tandartspraktijk: Achmea hoeft gevolgschade niet te vergoeden

Achmea hoeft gevolgschade voortvloeiend uit schade aan zaken niet te vergoeden. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden neemt het eerdere vonnis van de rechtbank over...

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

Adviseur hoeft niet te wijzen op niet concreet voorzienbare risico's

In zijn algemeenheid kan van een assurantietussenpersoon niet worden gevergd dat hij zijn cliënt op alle mogelijke, ook niet concreet voorzienbare of niet relevante,...

Eiser moet 60 mille schade aan verduisterde boot aantonen

Eiser moet 60 mille schade aan verduisterde boot aantonen

De Rechtbank Rotterdam draagt in een tussenvonnis eiser op te bewijzen dat in de periode dat het jacht verduisterd is geweest, er schade aan het jacht is ontstaan....