Bezwaarmakers box 3 krijgen voor 4 augustus herstel met spaarvariant

Euro's 50 via Pixabay

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 over de belastingjaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus automatisch rechtsherstel volgens de zogenaamde ‘spaarvariant’. Hierbij krijgen voornamelijk mensen met spaargeld geld terug. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (onder andere 2020 en 2021).

Mensen die niet op tijd bezwaar hebben ingediend en waarbij de aanslag al vaststaat, krijgen nog geen rechtsherstel. Hierbij is een uitspraak van de Hoge Raad in een andere box 3-procedure nog van groot belang, die in het najaar van 2022 wordt verwacht.

Actuele spaarrente

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening. Waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna nul procent. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Belastingplichtigen hoeven geen actie te ondernemen om het rechtsherstel te ontvangen. Zij krijgen automatisch geld terug voor de uiterlijke datum van 4 augustus. Hetzelfde geldt voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd.  Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24-12-2021 nog niet onherroepelijk vaststonden. Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. Via een rekenhulp kunnen mensen op de website van de Belastingdienst naar verwachting in juli narekenen hoe de aanslag tot stand is gekomen.

Het kabinet stelt voor om de spaarvariant uit te werken in een wetsvoorstel, zodat deze variant ook geldt voor de overbruggingsjaren 2023 en 2024. Dit wetsvoorstel zal met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Alex van der Sluijs - Wonen en Hypotheek 3 mei 2022

Dat is rechtsongelijkheid. Iedereen dient op dezelfde wijze behandeld te worden. Zo zou het. naar mijn mening meten zijn: Bezwaar is minimaal mogelijk binnen de normale termijn dat je als belastingbetaler kennis hebt genomen van de ten onrechte opgelegde aanslagen. En dat is voor velen de brief die de Belastingdienst zelf heeft verstuurd dit jaar over 2021 en 2022 met de verwijzing naar de uitspraak van december. Eerlijker zou zijn als iedereen standaard een herziening krijgt en niet alleen de bezwaarmakers. Dat dat het kabinet te veel geld kost, is dan jammer. Ook al liggen je aanslagen vast, ik denk dat een massacliam in zit om dit laatste te bereiken. In ieder gav lijkt het me zinnig om massaal ik beroep te gaan en herziening vanaf. 2017 te vorderen. De systematiek zelf is ook zeer dubieus en ik vraag me af of die stand gaat houden. Dat zal ook nog wel een juridisch staartje krijgen. Het laten aansluiten bij het werkelijke rendement is eigenlijk de enige optie. Maar dat krijgt de belastingdienst nooit meer voor elkaar. Ik denk dat box 3 heffingen over deze periodes en voor alle belastingplichtigen, eigenlijk de enige uitweg is. Anders wordt het nog jaren procederen vrees ik.

Meer over
Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook BAZ-premie fiscaal aftrekbaar

Ook de premie van de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ), momenteel in internetconsultatie, wordt fiscaal aftrekbaar. Minister Van Gennip:...

Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3

Technische verbeteringen in voorstel nieuw stelsel box 3

Naar aanleiding van de recent gehouden internetconsultatie zijn er technische verbeteringen aangebracht in het voorstel voor het nieuwe stelsel box 3. De Belastingdienst...

Intermediairdagen Belastingdienst over de fiscale regels 2024

Intermediairdagen Belastingdienst over de fiscale regels 2024

De Belastingdienst organiseert nog een aantal Intermediairdagen over de fiscale regels in 2024. "“We dienen een gezamenlijk belang, dat van MKB-ondernemers...

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Box 3: heffingvrije vermogen niet geïndexeerd

Door het uitstel van het nieuwe stelsel box 3 worden de inkomsten uit box 3 lager. Om dat op te vangen, is er voor gekozen om eenmalig het heffingvrije vermogen...

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Internetconsultatie nieuw stelsel box 3 gestart

Het (demissionaire) kabinet is de internetconsultatie gestart van een nieuw, op werkelijk rendement gebaseerd fiscaal stelsel box 3. Het voorstel is daarnaast om...

Ruud Bongers wint De Fiscale Kennisprijs 2023

Ruud Bongers wint De Fiscale Kennisprijs 2023

Ruud Bongers, belastingadviseur bij TOP Fiscaal en Financieel Adviseurs, heeft de eerste editie van De Fiscale Kennisprijs gewonnen. Zijn heldere fiscale advies...

Eigen woning niet naar box 3

Eigen woning niet naar box 3

Het kabinet is niet van plan de eigen woning naar box 3 te verplaatsen. Staatssecretaris Van Rij schrijft in antwoord op Kamervragen: "Gelet op de ontwikkeling van...

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Massaal bezwaar plus niet-bezwaarmakers box 3 officieel

Vrijdag is de aanwijzing ‘massaal bezwaar plus’ gedaan voor de niet-bezwaarmakers in box 3 over de jaren 2017-2020. Door de publicatie van de aanwijzing...

Intermediairdagen Belastingdienst weer op locatie

Intermediairdagen Belastingdienst weer op locatie

Na twee jaar online zijn de jaarlijkse Intermediairdagen (IMD) van de Belastingdienst dit jaar weer op locatie. Tijdens de Intermediairdagen delen de Belastingdienst...

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren....