Bij deel Nederlanders stapelen kwetsbaarheden zich op

infographic

Als Nederlandse huishoudens kwetsbaar zijn, zijn zij dat vaak op meerdere punten tegelijk. Zo hebben huishoudens met hoge woonlasten ook vaker dan gemiddeld een slechte positie op de arbeidsmarkt en beperkte financiële buffers, zo blijkt uit een nieuwe studie van DNB.

DNB: "Bij een deel van de huishoudens is duidelijk sprake van een stapeling van kwetsbaarheden. De grofweg tien procent meest kwetsbare huishoudens is bijvoorbeeld op minimaal vijf van vijftien onderzochte indicatoren kwetsbaar. Deze huishoudens bestaan vaak uit jongeren, laagopgeleiden, alleenstaanden, huurders en mensen met een migratieachtergrond. Naarmate het aantal kwetsbaarheden toeneemt, raken huishoudens met deze kenmerken sterker oververtegenwoordigd. De ruim 60 procent huishoudens die op geen of op maximaal twee indicatoren kwetsbaar is, bestaat juist vooral uit hoger opgeleiden, gepensioneerden, huiseigenaren en stellen (met of zonder kinderen)."

Meer aandacht voor brede welvaart

De toezichthouder: "De resultaten uit deze studie onderstrepen het belang van het verankeren van bredewelvaartsindicatoren in overheidsbeleid, zoals de begrotings- en verantwoordingssystematiek. Een breed welvaartsperspectief omvat niet alleen financieel-economische aspecten van beleid, maar ook andere zaken die belangrijk zijn voor mensen, zoals onderwijs, hun gezondheidszorg en de kwaliteit van hun leefomgeving. Uit deze studie blijkt dat kwetsbaarheden zich bij bepaalde groepen in de samenleving opstapelen. Om deze kwetsbaarheden aan te pakken, is een breed palet aan acties nodig, die naast de vijf hier onderzochte thema’s (‘werk en inkomen’, ‘vermogen en schuld’, ‘wonen’, ‘klimaat’ en ‘energie’, red.) ook raken aan goede zorg, goed onderwijs en sociale cohesie. Een integrale aanpak is dus nodig, en deze aanpak komt eerder tot stand als het kabinet op basis van een breder palet aan informatie keuzes kan maken. Het ramen van brede welvaart is daarom een belangrijke volgende stap." 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook DNB oppert nu verduurzamingsplicht

Ook De Nederlandsche Bank (DNB) oppert nu een verduurzamingsplicht bij de aankoop van een nieuwe woning. Dit als andere maatregelen niet voldoende werken. Het overgrote...

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Netto Combined Ratio Schade verslechterd naar 99,5 procent over 2023

Schade exclusief AOV had een premievolume van 13,5 miljard euro over 2023 (2022: 12,8 miljard euro). aldus DNB. De Netto Combined Ratio (NCR) van schade exclusief...

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Nederlanders hebben nauwelijks beeld van AI-gebruik door financiële instellingen

Maar weinig consumenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds artificiële intelligentie (AI) gebruikt. Daarnaast zijn...

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

AFM en DNB schetsen uitgangspunten toezicht op AI

In een dinsdag verschenen rapport schetsen AFM en DNB uitgangs- en aandachtspunten te voor het vormgeven van het toezicht op artificiële intelligentie (AI)....

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden directielid bij DNB

Gita Salden treedt per 1 juni toe tot de directie van De Nederlandsche Bank. Zij wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor het toezicht op Verzekeraars...

Aantal bezoekers geldfit.nl bijna verdrievoudigd

Aantal bezoekers geldfit.nl bijna verdrievoudigd

Het afgelopen jaar zochten meer mensen dan ooit hulp bij hun financiën via Geldfit. Veel mensen kwamen in de problemen door de gestegen energieprijzen en de...

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Overstroming heeft beperkt effect op kredietrisico's banken

Nieuw onderzoek van DNB en wateronderzoeksinstituut Deltares brengt in kaart in welke mate gebouwschade tot hogere kredietrisico’s voor banken zou leiden....

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB actualiseert Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging

DNB heeft de geactualiseerde Q&A en Good Practice Informatiebeveiliging 2023 gepubliceerd op Open Boek Toezicht. De Good Practice geeft de onder toezicht van...

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

AI specifiek toezichtsthema DNB in 2024

DNB betrekt in 2024 vier specifieke thema’s sectorbreed in het toezicht op verzekeraars: Duurzaamheid in Toezicht Verzekeraars, Hypotheken & Vastgoed Verzekeraars,...

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

DNB ziet geen grote rol BigTechs op Nederlandse hypotheekmarkt

BigTechs begeven zich op dit moment niet op de hypotheekmarkt en dat zal naar verwachting van DNB ook de komende jaren zo blijven. De toezichthouder in het rapport...