Bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei

AVG hangslot via Pixabay

Tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later; waar staan we nu?' op 23 mei presenteert DPO Network de uitkomsten van het AVG-onderzoek dat zij onder financieel adviseurs heeft gedaan. Op dezelfde bijeenkomst spreken Adfiz en FOX IT. Adfiz zal bij monde van Bettie Hoogsteen in gaan op vragen als: hoe toon je – één jaar na dato – aan dat je je houdt aan de nieuwe privacyregels? Hoe geef je invulling aan je verantwoordingsplicht? Waar staan we nu? Kunnen we nog dingen verbeteren? Wat zijn goede praktijken en waar zijn verbeteringen mogelijk?

FOX IT laat zien hoe een hacker je hypotheek steelt.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur in het kantoor van de Nationale Hypotheekbond in Diemen. De Nationale Hypotheekbond is de opdrachtgever van het onderzoek door DPO Network. De afsluitende borrel en het eten worden ook door de Nationale Hypotheekbond aangeboden.

 

 

 

 


Reactie toevoegen

 
Meer over
SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI: nieuwe verzuimstandaarden

SIVI heeft de essentiële informatie voor verzuimprocessen vastgelegd in twee nieuwe verzuimstandaarden, die alle ketenpartijen in staat stellen te voldoen aan...

Hoekstra: AP moet oordelen over gebruik klantgegevens

Hoekstra: AP moet oordelen over gebruik klantgegevens

Het is aan de AP als toezichthouder om te oordelen over de rechtmatigheid van het voorgenomen gebruik van klantgegevens in individuele gevallen, zoals nu door ING....

Verwerken BSN onder AVG

Verwerken BSN onder AVG

Een financieel adviseur met het BSN van een klant alleen verwerken als dit voor het verrichten van een rechtshandeling noodzakelijk is en de klant de adviseur hiervoor...

AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

AVG vertaald naar de dagelijkse adviespraktijk

Bettie Hoogsteen van Adfiz stond tijdens de bijeenkomst 'AVG één jaar later, waar staan we nu?' uitgebreid stil bij de verantwoordingsplicht...

Meldingen datalekken 2018 verdubbeld

Meldingen datalekken 2018 verdubbeld

Het aantal meldingen van datalekken is fors toegenomen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn in 2018 bijna 21.000 lekken gemeld, vergeleken met 10.000...

Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Automatisch delen klantinformatie wel degelijk mogelijk

Volgens Adfiz is automatisch delen van klantinformatie wel degelijk mogelijk onder de AVG. De organisatie roept adviseurs op er melding van te maken als aanbieders...