BKR Schulden Monitor: mannen vaker betalingsproblemen dan vrouwen

Euro's via Pixabay 2018

Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen gedaald van bijna 800.000 naar bijna 700.000 eind 2019. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw statistisch rapport van Stichting BKR, dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Sinds 2017 is het aantal personen met betalingsproblemen stabiel te noemen. Eind 2019 had 4,75 procent van alle Nederlandse inwoners van achttien jaar en ouder ermee te maken. Opvallend, aldus de stichting, is dat er significant meer mannen zijn met betalingsproblemen dan vrouwen. En het aandeel van mannen blijft stijgen.

Het treffen van een aflossingsregeling bij een betalingsachterstand gebeurt niet vaak. Voor zeven procent van de 765.000 betalingsachterstanden heeft de kredietaanbieder eind 2019 een aflossingsregeling met de betreffende persoon gemeld in het kredietstelsel. Dit percentage is al jarenlang constant.

Sterke afname gemiddeld kredietbedrag
 
Het gemiddelde bedrag bij aflopende kredieten daalde van ruim 22.000 euro eind 2015, naar ruim 9.000 euro eind 2019. De registratie van telefoonkredieten draagt substantieel bij aan deze daling. Ook het gemiddelde bedrag van doorlopende kredieten daalde in dezelfde periode sterk: van ruim 4.500 naar nog geen 3.000 euro. Bij private autolease steeg het gemiddelde bedrag wel. Was dit eind 2016 nog 8.500 euro, eind 2019 is dit bedrag opgelopen tot 10.500 euro. Dit komt doordat mensen steeds duurdere auto’s zijn gaan leasen en de looptijd van private leaseovereenkomsten is toegenomen van gemiddeld 43 maanden eind 2016 naar 47 maanden eind 2019.

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

Aantal mensen met krediet in 2022 verder gedaald

In 2022 hadden 7,8 miljoen mensen een lopende lening of kredietfaciliteit, tegen acht miljoen in 2021. Dat blijkt uit de BKR Monitor 2022 van Stichting BKR. Ook...

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister: geen reden over te gaan tot positieve registratie hypotheken

Minister Kaag vindt positief registreren door BKR van hypotheekschulden waar geen betalingsachterstanden spelen vooralsnog niet nodig. De minister in antwoord op...

VFN: regels stellen aan gebruik hypothecair krediet voor consumptieve bestedingen

VFN: regels stellen aan gebruik hypothecair krediet voor consumptieve bestedingen

De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) vindt dat er regels dienen te worden gesteld aan het gebruik van hypothecair krediet voor consumptieve...

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Betalingsachterstanden hypotheken op niveau begin 2010

Eind april dit jaar hadden ongeveer 35.000 Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan drie maanden op hun eigenwoninghypotheek. Begin 2010 waren dat er nagenoeg...

Aanscherping wettelijke verificatieplicht bij krediet uitgesteld

Aanscherping wettelijke verificatieplicht bij krediet uitgesteld

Het kabinet stelt de aanscherping van de wettelijke verificatieplicht bij krediet uit. Het gaat om de verplichting om de financiële positie van een consument...

Kabinet verlaagt maximale kredietvergoeding structureel

Kabinet verlaagt maximale kredietvergoeding structureel

Het kabinet gaat de maximale kredietvergoeding structureel verlagen van veertien naar tien procent. Beoogd is om de structurele verlaging te laten aansluiten op...

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Kabinet niet bezorgd over direct bij DUO ophalen gegevens studieschulden

Bij de bron (DUO) opvragen van gegevens over studieschulden, verandert volgens minister Van Engelshoven “niets aan de huidige gang van  zaken rondom het...

Kabinet: nooit lening geven bij negatieve beoordeling kredietwaardigheid

Kabinet: nooit lening geven bij negatieve beoordeling kredietwaardigheid

Het kabinet staat niet positief tegenover het voorstel van de Europese Commissie om in specifieke en gerechtvaardigde omstandigheden, zoals bij een langdurige relatie...

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Gekte op woningmarkt neemt opnieuw verder toe

Het aanbod van koopwoningen is nog nooit zo laag geweest als in het tweede kwartaal van 2021 en tegelijkertijd nemen de prijzen van koopwoningen alleen maar verder...

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

BKR pleit voor positieve registratie eigenwoninghypotheek

Als eigenwoninghypotheken positief zouden worden geregistreerd, was in ongeveer een derde van de gevallen al een betalingsachterstand bij een...