Boete voor te laat bekend maken nieuwe zorgverzekeringspremie

Stethoscoop via Pixabay

Zorgverzekeraars die hun nieuwe premie te laat bekend maken, kunnen in de toekomst rekenen op een (bestuurlijke) boete. Dat schrijft minister Van Ark aan de Tweede Kamer. De minister: "Het tijdig informeren van de verzekerden over wijzigingen in de premie en/of polis is om meerdere redenen van belang. Zo geeft het verzekerden voldoende tijd om zich te kunnen oriënteren op de polismarkt, zodat zij een gedegen keuze kunnen maken. Daarnaast is tijdige premiebekendmaking van belang om het gelijke speelveld voor concurrerende zorgverzekeraars te behouden.

"Afgelopen overstapperiode heeft de NZa na een controle bij een drietal zorgverzekeraars moeten concluderen dat die drie zorgverzekeraars de gewijzigde premie van enkele bestaande polissen te laat bekend hebben gemaakt. Deze zorgverzekeraars handelen hiermee in strijd met artikel 17, lid 7 van de Zvw. De zorgverzekeraars hadden hier verschillende redenen voor. Desondanks is de NZa van mening dat zorgverzekeraars verantwoordelijkheid moeten nemen voor het tijdig informeren van hun verzekerden over de gewijzigde premies. De NZa heeft de betreffende zorgverzekeraars hierop aangesproken, maar constateert dat haar instrumentarium onvoldoende toereikend is om op hier een adequate wijze gevolgen aan te verbinden. De NZa kan enkel herstelsancties kan opleggen, maar een te late bekendmaking van de premie kan niet ‘hersteld’ worden. De NZa heeft daarom de voorkeur om bevoegdheid te krijgen voor het opleggen van een punitieve sanctie (bestuurlijke boete). Hierover wordt gesproken met de NZa."

Reactie toevoegen

 
Zorgverzekering: nominale premie 31 euro duurder

Zorgverzekering: nominale premie 31 euro duurder

Bij de nominale zorgverzekeringspremie wordt door het kabinet een stijging geraamd van 31 euro; van gemiddeld 1.478 euro in 2021 naar gemiddeld 1.509 euro in 2022....

Ondernemers: collectiviteitskorting op zorgpremie niet schrappen

Ondernemers: collectiviteitskorting op zorgpremie niet schrappen

Een ondoordacht wetsvoorstel. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van het wetsvoorstel om de collectiviteitskorting op de zorgpremie helemaal te schrappen. De ondernemingsorganisaties...

Adviesalerts! bij de Zorg- en Verzuimverzekering

Adviesalerts! bij de Zorg- en Verzuimverzekering

(Uit katern Zorg en Verzuim in VVP 4-2021) Wat speelt er bij de zorg-en verzuimverzekering? U leest het in deze Adviesalerts! De zorg kraakte in haar voegen...

"Zorgpremie zal flink stijgen"

"Zorgpremie zal flink stijgen"

Vier op de vijf Nederlanders verwacht in onderzoek door Independer dat de nieuwe zorgpremie flink gaat stijgen. De helft van de deelnemers rekent zelfs op een verhoging...

Katern Zorg & Verzuim in nieuwe VVP

Katern Zorg & Verzuim in nieuwe VVP

Actief Klantbeheer is goed voor klant én adviseur. Dat is de boodschap van VVP 04-2021. De ondertekenaars van het Manifest Actief Klantbeheer en adviseurs...

Voorstel afschaffing collectiviteitskorting naar Tweede Kamer

Voorstel afschaffing collectiviteitskorting naar Tweede Kamer

Minister Van Ark van VWS heeft het voorstel om de collectiviteitskorting basisverzekering zorg per 1 januari 2023 af te schaffen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het...

Verplicht eigen risico zorgverzekering blijft 385 euro in 2022

Verplicht eigen risico zorgverzekering blijft 385 euro in 2022

Het kabinet geeft gehoor aan het verzoek uit de Tweede Kamer en heeft daarom een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee het verplicht eigen risico van de basisverzekering...

Vergoeding paramedische herstelzorg vanuit basispakket een jaar langer mogelijk

Vergoeding paramedische herstelzorg vanuit basispakket een jaar langer mogelijk

Mensen die na het doormaken van Covid-19 last hebben van ernstige klachten of beperkingen kunnen onder voorwaarden paramedische herstelzorg vergoed krijgen uit het...

Ook bij inhaalzorg zelf kiezen voor zorgaanbieder

Ook bij inhaalzorg zelf kiezen voor zorgaanbieder

Verzekerden kunnen in ons zorgstelsel zelf kiezen voor een zorgaanbieder. Die keuzevrijheid staat ook voorop bij het inhalen van uitgestelde zorg. Aldus Zorgverzekeraars...

Zorgverzekerden kiezen voor meer zekerheid

Zorgverzekerden kiezen voor meer zekerheid

Voor het eerst in jaren kiezen meer verzekerden voor een aanvullende zorgverzekering. 85 procent van de verzekerden heeft voor 2021 een aanvullende zorgverzekering...